top of page
  • Quiasinon

Het ‘onbeschreven’ blad 2020!

Wat brengt het ons, dat nieuwe jaar? Voorspoed, geluk, welvaart, gezondheid en overvloed? Het nieuwe jaar begint weer blanco, althans wat kalenderdagen betreft, een nog lege kalender of een onbeschreven blad. De vraag is hoe onbeschreven onze kalender is en wat we als individu en als collectief meenemen naar dat nieuwe jaar en de toekomst?

De diepte psycholoog Carl Gustav Jung introduceerde het begrip; Tabula Rasa hetgeen ‘onbeschreven blad’ betekent. Hij wilde hier mee aangeven dat een kind niet ‘blanco’ op de wereld komt maar een hele geschiedenis meeneemt, naar deze incarnatie, uit eerdere levens. Een geschiedenis die in het huidige leven voor een deel opgeslagen ligt in het onbewuste en een veel groter deel in het onderbewuste van het individu. Een gebied dat doorgaans niet toegankelijk en zichtbaar is het dagelijkse leven. Velen van ons vergeten, vaak gemakshalve, dat we een enorme ‘diepgang’ hebben en dat deze onderstroom, het onbewuste en onderbewuste, voor het grootste deel de richting van ons leven bepaalt.

bewust-onbewust-onderbewust

Vergelijk het met de koers die een ijsberg vaart. Deze vaak enorme ijsmassa drijft in zee en slechts 10% van deze kolos is zichtbaar en 90% van de massa bevindt zich onder de waterspiegel. Het totaal, de hele ijsberg, is volledig afhankelijk van de zeestromingen die zijn koers bepalen. De zichtbare 10%, het oppervlakkige, heeft geen andere keuze dan mee te gaan met het geheel en met de stroming.

De metafoor van de ijsberg is op de mens van toepassing. Wat wij doorgaans laten zien is de oppervlakkige 10% van ons totale zijn. Veel van onze overtuigingen, patronen en gewoontes zijn onbewust hoewel deze tot de bovenste 10% kunnen behoren. Wat ons werkelijk ‘drijft’ zijn de opgeslagen en verijsde herinneringen in ons onderbewuste en de richting hiervan is moeilijk te beïnvloeden. Tenzij we met onszelf aan het werk gaan en willen gaan uitvinden wat er in ons te ontdekken valt en waar de verharding zit. Dan beginnen we met het smelten van onze angsten, negatieve emoties en gevoelens en om op te lossen met wat de Griekse filosoof Plato duidde als: Mens, ken uzelve!

Een ijsberg heeft een komaf; ooit is deze losgeraakt van een groter geheel en is nu al drijvende onderweg naar een onbekende bestemming. Meer en meer ontdooit de verhardde reus in het warmere zeewater en wordt het onderliggende zichtbaar. De ooit grote ijsberg wordt al smeltende opgenomen in het grotere geheel; de eindeloze watermassa; hoewel hij tot op het laatst 100% blijft; 90 onder en 10 boven. Tot er uiteindelijk niets meer te ontdooien valt en de voormalige kolos heeft ontdekt dat hij uit zeewater is gevormd en altijd al deel uitmaakte van het geheel. Dat de verharding en afscheiding alleen maar een tijdelijke toestand en illusie was.

Een ijsberg heeft geen vrije wil, hij gaat waar de stroming hem brengt. De mens heeft wel een vrije wil en kan zijn eigen doel en koers bepalen. Dit is een allesbepalend verschil. De volledige staat van ‘mens-ken-uzelve’ en van ‘Tabula Rasa’ hebben we nog niet bereikt. We hebben te maken met de gevolgen van wat we in dit, of in vorige levens, hebben veroorzaakt.


Het is een kwestie van oorzaak en gevolg ofwel van karma; dat wat we gezaaid hebben zullen we oogsten. Hoe onbegrijpelijk en oneerlijk dit ook lijkt te zijn als we worden geconfronteerd met die gevolgen. Immers, de oorzaak kan in een ver verleden liggen, in vroegere levens, zover weg gezakt in het onderbewustzijn, dat de gevolgen nu als een straf lijken te komen. Of die gevolgen nu voor ons als individu gelden of voor ons als collectief.


We zullen zien wat we nog dienen te uit te balanceren voordat we de ‘gouden eeuw’ in kunnen gaan; het Aquarius Tijdperk van Saint Germain.

20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page