top of page
  • Kubus

Het ware gezicht van de Antichrist

Deze keer wil ik dit artikel niet te veel besteden aan de grote hoeveelheid slapende lezers van mijn site, die alle vertrouwen houden in een goede belangenbehartiging van onze overheid, maar mij richten op de bestrijding van de onzichtbare vijand van de wereld en haar mensheid.

Uiteindelijk zijn het de achterblijvers, dat zijn degenen, die ik voor het gemak “tweedelingen” heb genoemd, om het onderscheid aan te geven van hen, die voor de grote Opname staan: de eerstelingen, die te maken krijgen met het ware gezicht van de Antichrist.

Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren

Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn het maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: “Strijdt om in te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen naar binnen te gaan, doch het niet kunnen”.

In voorgaande artikelen schreef ik over de 7 hemelsferen, de 7 zegels of gemeenten in het Boek Openbaringen en chakra’s genoemd in de Oosterse filosofie. De matrix is het scheppingsgebied of universum van de demiurg. De matrix is de boom der kennis van goed en kwaad die zetelt in het merg, de zenuwbanen van de ruggengraat waar de 7 zenuwknooppunten of chakra’s mee verbonden zijn.

In de Oosterse filosofie zetelt in het bekken, onderin het ruggenmerg of kundalini, de opgerolde slang als kosmische energie, die zich opricht zodra de gelovige op zoek gaat naar zijn ware Ik. Naarmate de pelgrim krachtiger wordt in zijn geloof kruipt de slang langs zijn ruggengraat naar boven. Iedere keer als de slang een chakra passeert maakt hij deze open. Openbaringen spreekt over de zegels, of poorten, die elk door de hemelwachter of engel bewaakt wordt om de pelgrim de doorgang tot de volgende poort te verhinderen.


De laatste zegel/chakra bevindt zich in de kruin, de zetel van Saturnus, de demiurg. (Zie ter verduidelijking mijn artikel bij bronvermelding).


Eerder schreef ik over de Paus als aanhanger van de verkeerde god Saturnus.

De strijd van het geloof

"Tenslotte, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen”.

Het overgrote deel van de mensen zijn mogelijk wel bekend met deze tekst omdat zij dit wel eens zo gelezen of verkondigd hebben gekregen, maar die kennis blijft “als de opgerolde slang” onwerkzaam in hun slapende bewustzijn.


De verkondiging van de valse profeet houdt hen in die onwetendheid zodat zij niet eens in staat blijken om de volgende verzen aan te kunnen: “Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de dag van het kwaad en om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden”.

De onverloste ziel in het hiernamaals

Johannes vroeg aan Jezus: “Heer, zij die niet weten tot wie zij behoorden, waar zullen hun zielen zijn?” Jezus antwoordde: “In hen heeft de namaakgeest aan kracht gewonnen toen zij op een dwaalspoor raakten. De namaakgeest drukt zwaar op de ziel en werpt haar in de vergetelheid”. Opmerking: Jezus noemt de demiurg hier “namaakgeest”.

Hij vervolgt: “Nadat zij (de ziel) uit het lichaam gekomen is, wordt zij overgedragen aan de machten, die onder de archont ontstonden, en die binden haar in ketenen en werpen haar in de kerker en trekken met haar rond tot zij ontwaakt is uit de vergetelheid en de kennis ontvangen heeft. En als zij zo volmaakt geworden is, is zij gered”.

Het ware gezicht van de Antichrist

Geloven is geen breinwerkzaamheid. Zoals de tekening laat zien spelen alle gebeurtenissen zich af binnen het speelveld van de matrix. Alle krachten zijn erop gericht om de mens zijn ware Aard en Oorsprong te doen vergeten.

In mijn laatste artikel “Het ware gezicht van de NWO” citeerde ik de tekst uit Openbaringen: “Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Wie de tekeningen goed in zich heeft opgenomen, begrijpt dat zij, die op de aarde gezeten zijn, degenen worden bedoeld met een opgerolde kundalini slang. Zij zijn het, die hun talent ongebruikt aan de Meester teruggeven. Zie bij bronvermelding mijn artikel “Massahypnose”.

Intussen zien wij om ons heen hoe onze overheid het trillingsgetal van het collectieve bewustzijn doelbewust steeds lager zet! De onnodige draconische maatregelen veroorzaakten een panische angst onder het volk die t.z.t. tot een burgeroorlog zal leiden, wat ook de bedoeling is, zoals ik dit tevoren al schreef.

Mensen worden in die angst gehouden en velen zullen zich uiteindelijk geheel vrijwillig, sommigen zelfs heel graag, laten vaccineren!

Geloven is weten

“Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken”. Wie op (zelf)onderzoek uit gaat ontkomt niet aan de strijd tegen/tegenstand van de demonische machten in zijn lichaam, die “de opgerolde slang in zijn ruggengraat tegenhouden om op te stijgen”.


Velen zullen proberen naar binnen te gaan, maar het niet kunnen” zegt Jezus, doelend op de gelovigen, die tegen beter Weten in vast blijven steken in de Farizese overleveringen, die het bestaan van de ware God ontkennen. Zij blijven liever in hun zelfgenoegzame “comfortzone”. Zij missen de zin om “Hem ernstig te zoeken” en hun geloofsleven aan een kritischer onderzoek te onderwerpen.

Wie door geloof tot volmaaktheid is gekomen, wat Jezus als antwoord gaf aan Zijn discipel Johannes, zal niet meer terug hoeven keren naar de aarde. Zij, (de ziel is altijd vrouwelijk) heeft zich van haar eerste man, de demiurg, afgewend en zich verbonden met haar Verlosser, Jezus Christus.

Die ziel hoeft niets anders te doen dan zich te verbinden met een andere in wie de levende geest is. Door Hem wordt zij gered. Zij wordt niet meer in enig vlees geworpen.” antwoordde Hij.

Bronvermelding:

en hier:

De PCR-test kan geen virus detecteren:

De spoedwet in de praktijk:

De overheid is het probleem, niet de oplossing:

Het grote complot - De gecreëerde Plandemie:

Gebruik je talent:

Slechts 65 tot 600 coronadoden in Nederland:

Vernietigende gevolgen van dit vaccin voor de gezondheid en de totale controle van de mensheid:

Conclusies van onafhankelijk onderzoeker:

116 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page