top of page
  • Kubus

Hoe democratie tot demoncratie is geworden

Bijgewerkt op: 6 jul. 2022

De onzichtbare macht, die zich achter onze wereldleiders verschuilt, heeft diverse namen: Illuminati (de “verlichten”), Cabal, globalistische wereldelite of ook gewoon: globalisten. Zij allen vertegenwoordigen de Octopus als zinnebeeld, die zijn tentakels tot diep in alle lagen van de samenleving is binnengedrongen. Zowel de politiek als de media hebben het bestaan van de Cabal consequent ontkend en degenen, die geprobeerd hebben dit verraad van onze regeringsleiders in de openbaarheid te brengen, als complotdenkers weggezet. De dubbele Agenda, die onze politieke leiders al decennia lang voor het publiek verborgen hebben weten te houden, komt nu steeds duidelijker voor de publieke bühne te staan. “Hoe heeft dit kunnen gebeuren?” vragen velen zich terecht af.

Wat is een democratie? Een echte democratie is een bestuursvorm waarin de bevolking rechtstreeks stemt over de besluiten en wetten zonder tussenkomst van volksvertegenwoordigers of parlementariërs. Dit stemmen gebeurt via referenda en volksvergaderingen. Het voordeel van een democratie is dat de uitkomst van een volksstemming een goede weerspiegeling vormt van de wil van het volk. Echte democratie werkt het beste bij kleine gemeenschappen zoals een gemeente of een regio. Volledige openheid en transparantie over de voor- en nadelen van een te nemen beslissing zijn hierbij cruciaal.


Leven wij in een democratie? Er zijn heel wat bestuursvormen die het etiket van democratie krijgen opgeplakt terwijl dit bij lange na niet het geval is. In werkelijkheid leven wij in een soort van indirecte democratie, waarbij er gewerkt wordt met tussenpersonen, onze vertegenwoordigers, die tussen de overheid en de bevolking staan; de z.g. parlementaire democratie. Deze bestuursvorm werkt op zich prima, mits de volksvertegenwoordigers hun controlerende taak naar de regering correct uitvoeren. Overal waar macht piramidaal gecentraliseerd wordt, ontstaat namelijk altijd corruptie en misbruik. Een goed functionerende volksvertegenwoordiging hoort hierop toe te zien door de regering op de vingers te tikken en te corrigeren! Door dit na te laten (kartelvorming !) is ons land geleidelijk aan tot een schijndemocratie verworden.

Misbruik van de democratie

Doordat de schijndemocratie ook nog wordt gecombineerd met een geldsysteem gebaseerd op rente, schuld en fiat geld, konden allerlei mistoestanden ontstaan; mensen die wanhopig op zoek gaan naar (meer) geld en ondertussen, zonder het te beseffen, gehoorzame slaven worden van een kleine machtselite, die alle geld beheert. Onze parlementaire democratie is verworden tot een instituut om controle uit te oefenen over het volk en machtsbehoud.

De volgende stap is dat de westerse “democratische” bestuursvormen worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd en onder surveillance komen van artificiële intelligentie systemen.


De volgende stap We zijn op weg naar een transhumane mensheid bestuurd door de algoritmen van A.I. supercomputers (communisme vermomd als een technologische democratie). Alles wijst er op dat het WEF en de Davos kliek hun zin krijgen. Het stemrecht is daarbij niets meer dan een illusie om de bevolking zoet te houden en de mensen in de waan te laten dat er naar hen wordt geluisterd. Presidenten en politici worden niet verkozen door het volk, ze worden geselecteerd en aangesteld door de globalistische elite.


Van “democratie” naar demoncratie De huidige politiek kenmerkt zich door corruptie, machtsmisbruik, lobbywerk, hebzucht en vriendjespolitiek. Onze politieke leiders hebben het volk verraden door de Agenda uit te voeren van machtige belangengroepen ten koste van de bevolking; economische en militaire belangen staan altijd voorop. Omdat alle reguliere media zijn gekaapt door de globalistische elite ontvangt het volk voortdurend gecontroleerde, eenzijdige informatie.

Er zijn duidelijk twee klassen waar te nemen: degenen met macht en makkelijke toegang tot de hulpsystemen en achterpoortjes en zij, die moeten gehoorzamen en zich dienen te houden aan de wetten. Niet iedereen is gelijk voor de wet.

Omdat partijen met verschillende visies moeten samenwerken, worden de verkiezingsbeloftes nooit nagekomen. De meeste kiezers zijn niet correct geïnformeerd, er is geen transparantie en er zijn veel leugens. Er ontstaat polarisatie tussen partijen en kiezers (wij tegen zij) in plaats van samenwerking. Er is sprake van kartelvorming onder volksvertegenwoordigers, die kiezen voor hun eigenbelang in plaats van het welzijn van de bevolking op de eerste plaats te zetten.


Het blinde vertrouwen Tal van bestuursvormen werden in de loop der eeuwen reeds uitgeprobeerd: monarchie, republiek, dictatuur, communisme, socialisme, fascisme, populisme, despotisme, technocratie, theocratie . . . Allen hebben gemeen dat ze uitgaan van een piramidesysteem waarbij een kleine machtselite heerst over een grote meerderheid die niet gehoord wordt of zelfs geen interesse heeft om mee te beslissen.

Het woord democratie geeft al duidelijk aan waar het om gaat. Het stamt van het Griekse demos (het geheel van mensen die wonen in een gebied) en kratos (de meester zijn, macht hebben, domineren). Democratie betekent dus letterlijk ‘macht uitoefenen over een groep mensen die ergens wonen’. Men kan eigenlijk zeggen dat het volk de leiders verdienen die ze hebben. Met andere woorden: de bestuursvorm stemt overeen met het gemiddelde bewustzijnsniveau van de bevolking. De algemene staat van bewustzijn bepaalt de bestuursvorm; een land vol ‘schapen’ krijgt een overheid vol wolven.


Kritisch denken wordt als onwenselijk beschouwd Hypnose betekent dat je suggesties aanneemt als ‘waarheid’. Dat gebeurt meestal heel gemakkelijk als je kind bent. Dan sta je open en vertrouw jij op jouw ouders en leraren/omgeving. Als je ouder wordt zal je pas nieuwe suggesties aannemen als je de ander vertrouwt. Het vertrouwen op gezagdragers in de politiek, de overheid, medici, de kerk, enz. is de meeste mensen met de paplepel ingegoten. Mensen verkeren daardoor, zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, in een voortdurende hypnotische staat omdat zij heel gemakkelijk alles aannemen wat er tegen hen gezegd wordt. Zij hebben van jongs af geleerd om gezagdragers te gehoorzamen; kritisch denken is uit den boze.


Massa hypnose Het resultaat is dat veel mensen vol stress, woede en angst vastzitten in het hypnotische verhaal van de overheid en niet meer open (kunnen) staan voor andere standpunten en ideeën. Kritische geluiden op de regering en overheid worden door de politiek en media weggezet als complot denken. En zo ontstaat een samenleving waarvan het overgrote deel de leugens en manipulaties van feiten, die de overheid over het volk uitstort, gelooft en onbewust opslaat.

Het overgrote deel van de massa sluit zich bij voorbaat af voor andere standpunten en suggesties; zij negeren, kijken weg en ontkennen zonder zelf te onderzoeken. Zij geloven in de beste bedoelingen van de regering met het volk en vertrouwen in de onafhankelijkheid van de massa media. Dat hebben zij immers met de opvoeding meegekregen. Teveel mensen hebben niet eens door dat onze politieke leiders heel bewust bepaalde technieken handhaven om een angstcultuur bij de bevolking te bewerkstelligen. Veel van deze mensen komen in conflict met zichzelf en raken zowel mentaal, emotioneel maar ook fysiek uitgeput. De polarisatie en afscheiding in de maatschappij is vanwege de toegepaste massa hypnose door de overheid onoverbrugbaar geworden.


Bewuste toepassing van hypnose technieken op de bevolking Op een heel specifieke manier zetten politici suggesties rechtstreeks in het onderbewustzijn van de mensen. Als deze heftige en zeer angstige concepten voortdurend herhaald worden door zowel de leiders als de reguliere media dan wordt het iemands waarheid, zonder dat diegene daar bewust voor kiest! Hypnotherapeuten gebruiken ook deze technieken. Maar dan in overleg met de cliënt (!) én om positieve en helpende suggesties in iemands onderbewustzijn te creëren. Zo kan de cliënt uit zijn negatief hypnotische verhaal komen.


Onze overheid misbruikt de hypnose techniek door de massa te laten schrikken. Want als mensen schrikken kun je ze heel makkelijk en snel in een diepe hypnose krijgen. Hierdoor gaan zij helemaal open staan voor het aannemen van suggesties. Eenmaal in hypnose geloof je deze suggesties zo diep dat het werkelijkheid wordt voor jou. De gehypnotiseerde persoon is er niet meer vanaf te brengen. Zelfs in sommige religieuze bijeenkomsten vindt misbruik van hypnose technieken plaats.


Duidelijk voorbeeld ter illustratie Zoals wij het konden zien is begin 2020 vrijwel iedereen in die hypnose staat terecht gekomen door de enorme shock van de pandemie. Ons onderbewustzijn stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken. Onmiddellijk werd de bevolking na die shock bestookt met negatieve framing, afschuwelijke beelden en angstige suggesties van de overheid en via de media. Hierdoor kon dit beangstigde hypnotische verhaal over het dodelijke virus zich, zonder dat velen zich ervan bewust waren, nestelen in hun onderbewustzijn. Door de vele herhalingen, iedere dag, ieder uur, zelfs maandenlang, is dit verhaal, deze “waarheid” voor vele mensen dé waarheid geworden en kunnen ze het niet meer anders zien. Je zou kunnen zeggen: zij kunnen het niet meer ‘niet-zien’ omdat de hypnotiseurs, de leiders van het land, blijven herhalen dat dit de waarheid is.


Wees nuchter en waakzaam Gelukkig is niet iedereen bevattelijk voor de manipulatieve leugens van onze politieke leiders. Sommige mensen hebben van nature een zeer kritische mind. Anderen zijn van nature geneigd om zaken altijd van alle kanten te bekijken. Wanneer men inziet dat de pandemie toch iets anders in elkaar zit dan het in eerste instantie werd voorgesteld, dan willen ze dit ook graag aan de nog gehypnotiseerde mensen vertellen. Maar die begrijpen hen niet. Zij zijn immers nog steeds gehypnotiseerd en geloven nog steeds in het angstige verhaal over het dodelijke virus dat iedereen dood maakt. Zij kunnen het werkelijk (nog) niet anders zien door die hypnose. Het is geen onwil of dommigheid. Zij zijn (en worden) nog steeds gehypnotiseerd door onze overheid en de reguliere media.


In zijn eerste brief hfdst.5 schrijft de apostel Petrus: “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:
286 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


wolfijnwolf
Jul 01, 2022

https://www.frontnieuws.com/aartsbisschop-vigano-wij-moeten-begrijpen-dat-onze-machthebbers-verraders-van-onze-natie-zijn-die-zich-toeleggen-op-de-uitroeiing-van-bevolkingsgroepen/

Like
bottom of page