top of page
  • Kubus

Hoor en wederhoor

Bijgewerkt op: 26 feb. 2021

De definitie van het begrip

Het beginsel van hoor en wederhoor is een principe uit de rechtspraak en de journalistiek dat inhoudt dat, als iemand beschuldigd wordt, er geluisterd moet worden naar wat de beschuldigde er op heeft te zeggen, voor er over hem geoordeeld wordt. Het is een van de algemene beginselen van behoorlijk proces.


De toepassing van het begrip

Het is mij vele malen opgevallen, dat zowel politici als onze media al te vaak voorbij gaan aan dit principe, waardoor het lezerspubliek op het verkeerde been gezet wordt en een onjuist beeld van een bepaalde situatie voorgeschoteld krijgt. Stelselmatig wordt de wederhoor, dat is het luisteren naar de argumenten van de andere partij, genegeerd of, in een ernstiger geval, gewoon weg gewuifd.


Een bekende gebeurtenis, die onlangs plaatsvond waar een groot deel van Nederland getuige is geweest, is het proces dat Viruswaarheid heeft aan- gespannen tegen de Staat om de avondklok van tafel te krijgen. Dit proces is onder grote druk van het volk afgedwongen omdat onze volks-vertegenwoordigers op alle mogelijke manieren het hebben laten afweten door in het debat, over het corona virus en de te nemen maatregelen, zichzelf keer op keer buiten spel te zetten.


Wij zagen in de rechtsgang over de avondklok hoe de beginselen van een behoorlijk proces weliswaar werden toegepast, maar op een manier die op z’n zachts gezegd “geen schoonheidsprijs” verdient; afgezien van het feit dat de gehele spoedwet indruist tegen diverse universele wetgeving op het terrein van de Rechten van de mens. De invoering van de spoedwet is een illegale handeling!


Een voorbeeld ter illustratie

Zowel de politiek als onze media hebben zich voortdurend schuldig gemaakt aan het overtreden van het beginsel van hoor en wederhoor, waardoor er bij het publiek, vanwege het eenzijdig belichten over allerlei zaken, een verwrongen beeld is ontstaan van de feitelijke gebeurtenissen. Gebeurtenissen, die daadwerkelijk plaatsgevonden hebben en zelfs nog steeds plaatsvinden, worden vanwege het eenzijdige aspect van een zaak, voortdurend gemanipuleerd.


Een paar dagen geleden kreeg ik bijv. een krantenartikel te lezen in de Telegraaf met als kop: “Begraafplaats in Bodegraven doelwit complotdenkers over pedonetwerk.” Dit bericht was trouwens ook te zien op RTL Nieuws. Het artikel trok mijn aandacht omdat onder een steeds groter wordend publiek, het steeds algemener bekend wordt dat het begrip “complot denken” het resultaat is van consequente eenzijdige belichting van zaken, zoals ook deze.


Pedonetwerken zijn reëel

Het bestaan van pedonetwerken kan niet langer meer worden ontkend en wordt meer en meer uit de complot theorie hoek tevoorschijn gehaald.

Hoog geplaatste overheidsfunctionarissen tot en met ons koninklijk huis nemen deel en/of zijn in ieder geval op de hoogte van satanische rituelen waar zelfs kinderen misbruikt en gefolterd worden om de zo fel begeerde en kostbare stof Adrenochrome uit te betrekken. Complot theorieën verdwijnen zodra feiten zich aandienen.


Op het getoonde filmpje – zie bronvermelding – is een “boze” burgemeester uit Bodegraven te zien, die zogenaamd opkomt voor zijn burgers: “Mijn inwoners zijn boos en verdrietig” terwijl een groot deel van die “lastig gevallen” bewoners drommels goed weet hoe de vork werkelijk in de steel zit. Wie de commentaren onder de getoonde filmpjes leest kan zich een redelijk beeld vormen van de feiten, die zich hebben afgespeeld en tot vandaag nog steeds overal in het land afspelen, niet alleen in Bodegraven.


Iedereen, die feitelijkheden aan het licht brengt en deze wereldkundig maakt, zal worden belasterd zoals ik in vorige artikelen meermaals aan de orde heb gesteld.

Overheidsfunctionarissen zien het kennelijk steeds meer als hun belangrijkste taak om daders, die veelal hoge posities in de maatschappij bekleden, in bescherming te nemen. En waarom? Wat speelt zich daar af achter de schermen, buiten het zicht van het publiek? Is het chantage? Is het angst, verraad of beide?


Complot denken wordt ontkracht door feiten


Terug komend op het geval in Bodegraven worden de zogenaamde complotdenkers beschuldigd van het leggen van bloemen bij de slachtoffers, die met geweld om het leven zijn gebracht. De burgemeester van Bodegraven had een goede gelegenheid gehad om in gesprek te gaan met degene(n), die de bordjes met “opruiende” teksten geplaatst zou(den) hebben.

Als burgervader, die zo begaan is met het wel en wee van zijn inwoners, zou je dat toch op z’n minst mogen verwachten.


Bij nader onderzoek blijkt dat deze burgemeester inderdaad meerdere uitnodigingen schijnt te hebben gekregen om dat gesprek aan te gaan, maar hij heeft daar, tot het moment van dit schrijven, kennelijk (nog) geen gehoor aan gegeven. In plaats daarvan doet de burgemeester liever aangifte van smaad en laster. Sterker nog: hij dringt aan op uitlevering en vervolging!


Wie de moeite neemt om de getoonde filmpjes te bekijken en de commentaren daaronder door te lezen zal mogelijk tot andere conclusies komen dan onze burgemeester in Bodegraven . . . .


Bronvermelding een aanverwante artikelen:

Spoedwet is in strijd met de eed:


Krantenartikel over pedo netwerk:

en hier:


Een “boze” burgemeester uit Bodegraven:


Kindermisbruik is een landelijk probleem:


Anneke Lucas: Ik was een seksslaaf van Europa's elite op 6-jarige leeftijd


Proces tegen advocate, die opkomt voor het kinderrecht:


De commentaren bij het filmpje spreken voor zich:


Geen ruimte voor wederhoor van burgemeester Bodegraven, en meer belangrijke informatie:


Overlevende getuigt van ritueel kindermoord:Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

780 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page