top of page
  • Quiasinon

In den beginne was er een…. gedachte!

Bijgewerkt op: 3 jun. 2022

Act of God of oorzaak & gevolg?


Als kinderen van de Bron hebben wij de volledige vrije wil gekregen, en geaccepteerd, om de keuzes te maken die we willen maken. Hoe anders zouden we in staat zijn te leren en te ervaren wat de gevolgen van onze keuzes zijn? Wat we zaaien zullen we oogsten; de wet van oorzaak en gevolg die we ook kennen als de wet van karma. We zijn vrij in het maken van onze keuzes; we zijn echter niet vrij in het ervaren van de gevolgen van die gemaakte keuzes. En hier zit het venijn.

We zijn vrij in het maken van onze keuzes; we zijn echter niet vrij in het ervaren van de gevolgen van die gemaakte keuzes.

Als we direct de gevolgen ondervinden van ons handelen dan zijn we, mogelijk, in staat de relatie van oorzaak en gevolg te leggen; afhankelijk van onze bewustzijnsinhoud. Hoe zit het met karmische keuzes die we een jaar geleden of 10 jaar geleden gemaakt hebben? Of…, hoe zit het met de keuzes uit vorige vergeten levens waarvan we het karmische effect nog moeten/mogen uitbalanceren? Is het dan nog begrijpelijk, acceptabel? Of worden we kwaad, rancuneus, haatdragend, depressief, slachtoffer?


God (of Universele Bron, Alles Dat Is, Eeuwige Energie) kan alleen handelen door de geest van Zijn eigen individualiseringen, die gehuld is in de persoonlijkheden die je om je heen ziet. (Saint Germain, 1935) Als je deze uitspraak van Saint-Germain begrijpt dan begrijp je ook dat alles wat wij zien plaatsvinden op deze planeet geen ‘act of God’ is. Er is geen boze God die de mens straft omdat deze iets gedaan zou hebben wat hem niet zint! Er is geen boze oude man met baard die de mensheid wel even zal straffen omdat hij de pest aan ze heeft! Er is geen collectief van ‘punishers’ die in opdracht het vuile werk op aarde uitvoeren omdat de mensheid niet wil luisteren!

God kan alleen handelen door de geest van Zijn eigen individualiseringen, die gehuld is in de persoonlijkheden die je om je heen ziet. St. Germain

Wij mensen zijn de bedenkers en uitvoerders van alles wat er gebeurt op deze planeet; wij zijn de handen en voeten van het goddelijke handelen. We hebben de, vaak vergeten, gave om te scheppen; een gave die we continue toepassen en meestal zonder dat we hier bewust van zijn. Het resultaat en effect is er echter niet minder om; of we wel of niet bewust scheppen! We zijn scheppers; gemaakt naar het voorbeeld van de Oorspronkelijke Schepper en naar Zijn/Haar beeld en gelijkenis. Zodra wij gaan beseffen dat wij het zelf zijn die de scheppers zijn van onze individuele en collectieve werkelijkheid, gaan we ons realiseren dat we tevens verantwoordelijk zijn voor al het geschapene!


Er bestaat zoiets als intuïtie, de zachte liefdevolle influistering die ons wil laten weten dat we bepaalde keuzes beter niet kunnen maken. Echter, de taal van intuïtie wordt maar door weinigen gehoord en begrepen in de kakofonie en de waanzin van het dagdagelijkse bestaan. Je moet wel stil leren zijn om de intuïtieve taal te kunnen waarnemen; stil van binnen en leeg in je hoofd! Stil zijn om de vaardigheid te ontwikkelen om zonder gedachten te zijn waardoor er ruimte komt voor iets anders. Meditatie is de natuurlijke en simpele toepassing om de constante gedachtebrij te stoppen of om deze om te buigen naar een gewenste richting. Maar wie maakt er nu tijd om, bijvoorbeeld 2 x 20 minuten per dag, ‘niets te doen’ door te gaan mediteren? ‘Je moet wel gek zijn’! Veel mensen die met mediteren beginnen stoppen er dan ook al weer snel mee.


Consequente beoefenaars van meditatie ontdekken dat het mogelijk is om beelden, die zich aan dienen vanuit de leegte, te onderscheppen voordat ze geaccepteerd worden als gedachte! (lees dit nog eens!) Dat betekent dat jij de observeerder kunt zijn van een denkbeeld dat zich aandient voordat je dit denkbeeld accepteert als jouw gedachte! Vraag je eens af waar vandaan die beelden komen? Wat is de bron en de herkomst? Zouden beelden aangestuurd en richting gegeven kunnen worden door derden, kwaadwillenden?


Hoe weten wij dat onze gedachten daadwerkelijk onze eigen gedachten zijn? Zijn wij in staat onze gedachten te monitoren en te verwerpen als we ze als niet-nuttig beschouwen? Is het mogelijk dat er een soort van ‘gedachten database’ is van waaruit alle gedachten komen? Zijn alle gedachten al eens eerder gedacht? Zijn er wezens/mensen die gespecialiseerd zijn om de gedachten van mensen te manipuleren? Bestaat er zoiets als brainwashing? Wat is het effect van de constante stroom aan ‘beelden’ die de beeldbuis uitstromen en die ons overspoelen? Hoe komt het dat al bijna twee jaar lang, op ieder uur, op elk radio en TV station en in de gedrukte media je vertelt wordt wat de ‘gevaren’ zijn van de Covid-onzin?! Zijn wij in staat om televisiebeelden te onderscheiden van onze eigen autonome beelden/gedachten? (ook nog na een paar dagen?)


Onze arme hoofden ‘stromen over’!

Als deelnemers aan deze samenleving zijn we bekend met de gigantische informatie- en beelden stroom die continue over ons heen spoelt. De meest catastrofale invloed op het scheppingsvermogen van de mensheid heeft de televisie. De eigenaren en programma makers hiervan zijn uiterst deskundig in hun werk om het scheppingsvermogen van de mens te verwoesten en te sturen met hun angst en geweld programma’s. We laten ons vrijwillig bombarderen met de meest vreselijke beelden van dood en verderf; beelden die hun uitwerking niet missen en die ons beeld van de werkelijkheid vormen. De rest van de media draagt hier aan bij en doet zijn stinkende best om de mensheid verder in de afgrond te duwen met hun haat- en angstporno. Denk je dat wij nog in staat om onze eigen beelden te vormen en welgekozen gedachten te denken?


Het Effect

Het effect is er niet minder om. Wij scheppen onze wereld, of we nu wel of niet beïnvloed worden en aangestuurd door anderen die er een bepaald belang bij hebben. Het betekent in essentie dat ‘anderen’ welbewust misbruik maken van jouw vermogen om te scheppen met als doel hun duistere agenda te bereiken. Denk aan Mr. Darkness himself, Klaus Schwab die je vertelt dat je in 2030 niets meer zult bezitten en er ook nog blij mee zult zijn.

Wij zijn Scheppers

Stop met het toestaan dat jouw Goddelijke gaven om te scheppen nog langer worden misbruikt! Leer om heer en meester te zijn over je gedachten. Van Jezus wordt gezegd dat Hij altijd bewust was van hetgeen hij dacht. (geen bron) Deze eigenschap is het doel van de bewuste mens om in staat te zijn jouw leven die richting te geven die jij wenst. (Het hebben van een doel is dan wel handig!) Als wij er in slagen ons leven te leiden op de wijze die wij zelf willen dan is iedere ‘inbreker’ machteloos.


Maak alsjeblieft die keuze en wordt de volledige eigenaar en beheerder van jouw gedachten wereld en je leven. De wereld, de mensheid, zal in razend tempo ten goede veranderen als wij, de kinderen van God, onze herkomst (h)erkennen en onze scheppende vermogens bewust leren toe te passen. God straft niet, wij zijn het zelf die doen aan de zelfkastijding die we vooral nu ondervinden. Op het moment dat we stoppen met deze collectieve vorm van masochisme

zullen we mogelijk nog wel de naweeën moeten ondervinden van ons collectieve karma. Misschien is dit wat we nu zien gebeuren op de planeet!? Maar gelukkig zal dit vroeger of later uitgebalanceerd zijn en kunnen we met een schone lei beginnen aan die Gouden Eeuw van Voorspoed, Overvloed, Vreugde en Vrijheid.


En Klausje? Die verrekkeling sturen we naar een planeet ergens aan het eind van het universum! Somewhere in universal Boondocks.Ten Slotte:
Bronnen:

Frame, J. M. (2021, 12 12). The Omnipotence, Omniscience, and Omnipresence of God . Opgehaald van The Gospel Coalition: https://www.thegospelcoalition.org/essay/omnipotence-omniscience-omnipresence-god/

Saint Germain. (1935). The "I Am" discourses. USA: Saint Germain Foundation.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page