top of page
  • Quiasinon

Dossier: Bill Gates

Bijgewerkt op: 1 jun. 2020

De 38 minuten durende en bijgaande documentaire is het belangrijkste werk van James Corbett tot nu toe. Deze tekst is afkomstig van deze documentaire en is vertaald uit het Engels en kan onvolkomenheden bevatten.

***

Veel mensen hebben het vermoeden dat Bill Gates' obsessie met bevolkingscontrole wordt gedreven door een eugenetische ideologie - en wat nog erger is, zijn obsessie met vaccins kruist met deze eugenetische ideologie. Dit kwam naar voren in 2014, toen een tetanusvaccin, gefinancierd door The Bill & Melinda Gates Foundation in Afrika, grote doses Human Chorionic Gonadatropin (HCG) bleek te bevatten, waardoor de vrouwen die het vaccin kregen onvruchtbaar werden. James Corbett laat zien hoe deze vermoedens worden ondersteund door veel bewijs, zowel historisch als actueel.

Corbett waarschuwt: "We hebben de tijd niet mee. Zelfs op dit moment worden er massale inentingscampagnes voorbereid. Biometrische identificatieschema's en "immuniteitspaspoorten" zijn gepland. Programma's voor het traceren en in kaart brengen van de hele bevolking worden getest en de digitale betalingsinfrastructuur; het systeem van financiële uitsluiting dat regeringen in staat stelt om onze toegang tot de economie naar believen uit te schakelen, wordt ingevoerd. "We moeten de duistere aard van deze bevolkingscontrole-agenda aan zoveel mogelijk mensen bekendmaken, voordat ons vermogen om ons tegen deze agenda uit te spreken voorgoed wordt weggenomen."


It's time for a hard reset.

Zoals we hebben gezien in onze verkenning van Gates's opkomst als ongekozen voorvechter van de wereldwijde gezondheidszorg en bevolkingscontrole is de vraag wie Bill Gates werkelijk is niet slechts filosofisch. Op dit moment maken we een crisis door die voorspeld is door Bill Gates en die een reactie uitlokt van de wereldwijde gezondheidsorganisaties die ook weer een relatie hebben met de Bill en Melinda Gates Foundation. Deze crisis leidt ons naar een vaccinatie en biometrische ID-oplossing, iets waar Bill Gates al jaren aan werkt. "Wie is Bill Gates?" begint nu een van de belangrijkste vragen van ons leven aan te worden.


Dat antwoord zal ons niet alleen iets vertellen over de wereld waarin we leven, maar hoe we dit duistere toekomstscenario kunnen vermijden. We zullen die vraag te beantwoorden terwijl we de motieven, de ideologie en de connecties van deze man, die zo bepalend is geweest in het vormgeven van de post-coronavirus wereld, onder de loep nemen.


Dus, wie is Bill Gates?

Sommigen beweren dat hij een genie is die zijn computer erfenis in een miljarden fortuin heeft omgezet. Anderen beweren dat hij een visionair is die ons leven heeft veranderd met zijn vooruitziende blik en gedurfde verbeelding. Hij is geprezen als een scherpzinnige bestuurder die het Microsoft-imperium bouwde met zijn opmerkelijke talent voor zaken en hij is geprezen als een filantroop die onbaatzuchtig zijn rijkdom wijdt aan het verbeteren van het leven van mensen over de hele wereld, maar zoals iedereen van zijn status, heeft hij zijn tegenstanders. In de jaren negentig werd hij vaak afgeschilderd als het inhalige hoofd van het kwaadaardige Microsoft-monopolie, maar in het tijdperk van de coronaviruscrisis wordt hij meestal behandeld als een soort epidemioloog of een vooraanstaand gezondheidsonderzoeker. Maar in werkelijkheid is geen van deze perspectieven juist.


Zoals Gates zelf toegeeft is het niet een geest van onbaatzuchtige vrijgevigheid die zijn interesse in vaccins en andere lucratieve gezondheidsinterventies motiveert. Hij vertelt een verslaggever dat zijn stichting in totaal $100 miljard heeft ontvangen "en zijn return on investment 20 tot 1 is. Gates' filantropische investeringsplan heeft het goed gedaan met zijn 50 miljard dollar nettowaarde na zijn decennium van onbaatzuchtigheid op de vaccinmarkt.

Zoals critici van zijn stichting herhaaldelijk hebben aangegeven, zouden de negen miljoen mensen die elk jaar van de honger sterven het best gediend zijn met het veiligstellen van de voedselvoorziening, stromend water en andere basisbenodigdheden - geen dure medische interventies voor zeldzame ziekten. Maar er is geen rendement te halen uit dat soort liefdadigheid.


Nee, dit gaat niet over liefdadigheid. Het gaat om controle. Het bevolkingscontrolenetwerk dat Gates de afgelopen tien jaar stilletjes heeft gefinancierd; een biometrisch identificatiesysteem dat gekoppeld is aan een digitale betalingsinfrastructuur die zal worden gebruikt om elke beweging, elke transactie en elke interactie van elke burger te volgen, te catalogiseren en te controleren, komt nu pas in beeld, maar de echte vraag is: waarom doet hij dit?

Wat drijft een man als Bill Gates ertoe om zijn tijd door te brengen en zijn fortuin te investeren in programma's om de bevolking te controleren? Om het antwoord op die vraag te vinden moeten we de familieachtergrond van Gates onderzoeken.


Bill Gates, het zou niet verrassend moeten zijn om te ontdekken is geboren in rijkdom. Zijn overgrootvader, JW Maxwell was de president van de National City Bank in Seattle. Zijn grootvader, Willard was ook een bankier en zijn grootmoeder, Adele een prominente burgerleider in Seattle. De moeder van Bill Gates, Mary Maxwell Gates, was een telg uit de Maxwell-bankiersfamilie en was op alle gebieden net zo hard als haar voorouders. Ze diende als directeur van verschillende bedrijven, waaronder First Interstate Bank Corp. en KIROTV van Seattle. Ze diende als regent aan de Universiteit van Washington en werd benoemd in het bestuur van de United Way of America waar ze, zoals we hebben gezien, de CEO van IBM, John Opel, heeft overgehaald om haar zoon te helpen in zijn beginnende carrière als softwareontwikkelaar.


Bills vader William H. Gates Sr was een prominente advocaat uit Seattle. Hij was medeoprichter van een advocaten- en lobbykantoor, hielp Howard Schultz in zijn poging om Starbucks te kopen, zat in de raad van bestuur van talloze bedrijven en organisaties en had een grote invloed op het leven en de carrière van zijn zoon. Bill Gates leerde veel van zijn ouders. Van zijn moeders bankiersfamilie erfde hij een "neus voor de dollar", zoals de vader van een jeugdvriend het noemde. Van zijn juridisch gedreven vader leerde hij de waarde van het legaliseren van zakelijke afspraken. Als kind had hij zelfs een juridisch contract opgesteld om hem het gebruik van de honkbalhandschoen van zijn oudere zus toe te staan.


Een "neus voor de dollar" en kennis van hoe je het rechtssysteem kunt gebruiken om te krijgen wat je wilt waren echter niet de enige dingen die uit de kindertijd van Bill Gates naar voren kwamen. Zijn ouders moedigden ook de discussie aan over het liefdadigheidswerk van de familie en de doelen die ze koesterden. Zoals Gates in 2003 aan Bill Moyers onthulde, waren die oorzaken onder andere de bevolkingskwestie die een levenslange interesse in reproductieve gezondheid teweegbracht.

Gates maakt duidelijk dat hij "kwesties met betrekking tot de bevolking" gelijkstelt met "reproductieve gezondheid". Het onderwerp is bijzonder controversieel, omdat "bevolkingscontrole" en "reproductieve gezondheid" al een halve eeuw worden gebruikt als een eufemisme voor eugenetica, de in diskrediet gebrachte pseudowetenschap die stelt dat bepaalde families geschikt zijn om leiders van de samenleving te zijn op grond van hun superieure genen.


Zo transparant als het ons vandaag de dag lijkt, dat deze ideologie een egoïstische, zelfrechtvaardiging voor de heersende klasse was, werd ze al snel opgepakt als de grote sociale kruistocht aan het begin van de 20e eeuw. Van Teddy Roosevelt tot H.G. Wells en Julian Huxley tot Winston Churchill, was er brede steun voor het eugenetische idee dat de maatschappij ernaar moet streven de rijken en nobelen zich zo veel mogelijk moesten voortplanten en dat de armen en zwakbegaafden wordt verhinderd om kinderen te krijgen. In het tijdperk van na de Tweede Wereldoorlog, toen de naam van de eugenetica werd geassocieerd met de nazi-wreedheden werd de discussie over doodscommando's en andere harde eugenetische begrippen uit het publieke debat geschrapt. Het streven om de omvang van de arme bevolking te verminderen kreeg andere benamingen als "bevolkingscontrole" en "reproductieve gezondheid".


Het is de moeite waard om ons af te vragen wat deze man, die openlijk mijmert over doods-commando' s en de afweging af te zien van gezondheidszorg aan ouderen, drijft? Wat beweegt hem in zijn pogingen om de bevolkingsgroei in de derde wereld te vertragen of om een coronavirus-gezondheidscrisis te initiëren die in de eerste plaats ouderen treft. Dat de Gates-agenda wordt gedreven door een eugenetische ideologie wordt gesuggereerd door meerdere bronnen, zowel historisch als actueel. De familie Rockefeller speelde een belangrijke rol in de financiering en promotie van eugenetica, zowel in Amerika als in het buitenland. De Rockefellers hielpen bij de financiering van het Eugenics Record Office. De oprichter van het Rockefeller Instituut voor Medisch Onderzoek, William Welch, zat in het bestuur van het ERO en hielp richting geven aan de activiteiten. De Rockefellers sponsorden de studies van de eugenetica onderzoekers van het Kaiser Wilhelm Instituut in Duitsland, waaronder Ernst Rudin, die de gedwongen sterilisatiewet van nazi-Duitsland zou gaan opstellen.


Toen de American Eugenics Society met haar eigen naam in verlegenheid werd gebracht, nam haar oud directeur, Fredrick Osborn, vrolijk de functie van voorzitter van de door Rockefeller gefinancierde Bevolkingsraad over. Deze toewijding aan de zaak van de "volksgezondheid" ontsnapte niet aan de goedkeurende blik van Bill Gates Sr. In een hoofdstuk van zijn boek uit 2009, 'Showing Up For Life' genaamd "Walking with Giants", schrijft hij bewonderend over de Rockefellers en hun invloed in het veld: "Waar we ook keken op het gebied van wereldwijde gezondheid, ontdekten we dat de Rockefellers er al waren; en er al jaren waren.


"Een les die we hebben geleerd van het studeren en werken met de Rockefellers is dat je voor het nastreven van gewaagde doelen gelijkgestemde partners nodig hebt en we hebben geleerd dat dergelijke doelen geen verdiensten zijn die door de kortzichtige mensen worden opgeëist. De Rockefellers blijven al generaties trouw aan lastige problemen als deze." Zoals Gates Sr suggereert, is het door het werken met gelijkgestemde partners dat zulke grote prestaties op het gebied van wereldwijde gezondheid kunnen worden gemaakt. Voor de Gates' zijn deze gelijkgestemde partners onder andere de Rockefellers zelf.


Bill Gates Sr heeft met David Rockefeller Sr en David Rockefeller Jr. de wereldwijde gezondheid, landbouw en milieu besproken tijdens een bijeenkomst over "Philanthropy in a Global Century" op de campus van Rockefeller University in 2000. En Bill Gates, zoals we hebben gezien, was samen met David Rockefeller in 2009 medeorganisator van een bijeenkomst over het verminderen van de bevolking. Maar de meeste aanwijzingen naar een diepere agenda zijn niet te vinden in de publieke verenigingen van de Gates maar in hun relaties die ze hebben geprobeerd te verbergen voor het publiek.


Begin augustus vorig jaar werd duidelijk dat Bill Gates verbonden was met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vluchtgegevens onthulden dat Gates met Jeffrey Epstein ‘s privéjet had gevlogen. Er kwam een e-mail aan het licht dat een donatie van 2 miljoen dollar aan het lab in 2014 een gift was van Bill Gates, geregisseerd door Jeffrey Epstein. Toen het verhaal in een stroomversnelling kwam, probeerde Gates de relatie te bagatelliseren, waarbij een woordvoerder van Gates protesteerde dat Gates niet wist dat het Epstein’ s vliegtuig was en Gates zelf aandrong dat "ik geen enkele zakelijke relatie of vriendschap met Epstein had". Dit werd onmiddellijk tegengesproken door de New York Times, die in oktober 2012 meldde dat Gates, Epstein meermaals had ontmoet en zelfs de oprichting van een liefdadigheidsfonds van meerdere miljarden dollars met geld van de Bill en Melinda Gates Foundation en JP Morgan Chase had besproken, volgens The Times.


Gates e-mailde zijn collega's over Epstein in 2011: "Zijn levensstijl is heel anders en een beetje intrigerend, hoewel het voor mij niet zou werken." Epstein ‘s testament noemt zelfs Boris Nikolic, een door Harvard opgeleide immunoloog die als wetenschappelijk hoofdadviseur voor zowel Microsoft als de Bill & Melinda Gates Foundation fungeerde... als reserve-uitvoerder van Epstein ‘s nalatenschap. Het is niet moeilijk om te zien waarom Gates zou proberen afstand te nemen van zijn relatie met een kindersekshandelaar. Epstein wordt er immers van verdacht hooggeplaatste politici, zakenmensen en zelfs royalty's in een door de intelligentie geleide ‘honeypot-operatie’ te willen chanteren. Hij had hen in zijn macht door opnames te maken van het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes en dat bewijs te gebruiken voor chantage doeleinden.


Het blijkt dat de poging om het Gates-Epstein-verhaal te onder de mat te houden een poging is geweest te voorkomen een ander belang te onderdrukken. Bronnen zeggen dat verschillende beschuldigers naar voren zijn gekomen in New Mexico, waar Epstein een uitgestrekte ranch bezit. Het toch al nauwelijks te geloven verhaal van Jeffrey Epstein nam in augustus 2019 weer een bizarre wending, toen werd gemeld dat Epstein hoopte "het menselijk ras te voorzien van zijn DNA". Zoals de New York Times uitlegde, is het plan van Epstein om 20 vrouwen tegelijk te bevruchten. Vanuit de New Mexico ranch om het menselijk ras ‘te zaaien’ met zijn DNA; een plan dat hij vertelde aan een aantal van de wetenschappelijke vriendjes die hij in zijn macht had.


De visie van de heer Epstein weerspiegelde zijn jarenlange fascinatie voor wat bekend is geworden als transhumanisme, de wetenschap van het verbeteren van de menselijke bevolking door middel van technologieën, zoals genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie. Critici hebben het transhumanisme vergeleken met een moderne versie van eugenetica, het in diskrediet gebrachte gebied van de verbetering van het menselijk ras door middel van gecontroleerd fokken.


Epstein ‘s interesse in genetica bracht hem ertoe om een aantal wetenschappers te sponsoren die in dit gebied werkzaam zijn, waaronder George Church. Een geneticus van Harvard wiens laboratorium van 2005 tot 2007 financiering ontving van Epstein ‘s stichting voor "cutting-edge science". Church verontschuldigde zich publiekelijk voor zijn connectie met Epstein, die vanaf 2014 een aantal bijeenkomsten per jaar omvatte. Dit was niet de eerste noch de laatste keer dat deze bioloog van Harvard, wiens controversiële wetenschappelijke werk een schandaal veroorzaakte. In 2019 stelde Church een genetische daterings-app voor, die onmiddellijk werd veroordeeld als "toegepaste eugenetica". Church trad ook op als wetenschappelijk adviseur van Editas Medicine, een startup die het genoom bewerkings hulpmiddel CRISPR-Cas9 wilde gebruiken om ziekten te elimineren door de delen van een genetische code die verantwoordelijk zijn voor de ziekte te verwijderen.


In 2015 kondigde het bedrijf aan dat het $120 miljoen had opgehaald van een groep die werd geleid door de door Epstein aangestelde reserve-uitvoerder, Dr. Boris Nikolic. Uiteraard omvatte die groep beleggers ook Bill Gates. Ja, Bill Gates volgt zeker het advies van zijn vader om "samen te werken met gelijkgestemde partners". Dus, de vraag blijft: Is Bill Gates gemotiveerd door eugenetica, gezien het feit dat eugenetica meer dan een halve eeuw geleden ondergronds ging? Het is onwaarschijnlijk dat we ooit een openhartige bekentenis zullen krijgen van Gates zelf. Er zijn immers geen openbaar bekende leden meer van de American Eugenics Society. De Society werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw hernoemd toen, zoals de oprichter van de Society opmerkte, "het duidelijk werd dat veranderingen van eugenetische aard zouden worden doorgevoerd om andere redenen dan eugenetica en dat het binden van een eugenetisch label hen vaker zou hinderen dan helpen bij hun toepassing ervan".


Misschien was het toeval dat de Bill en Melinda Gates Foundation hun London Summit on Family-Planning organiseerden, waarbij de Gates zichzelf eraan verbonden om bevolkingscontrole in de Derde Wereld te financieren op de verjaardag van het Eerste Internationale Eugenetiek Congres, gehouden in Londen, precies 100 jaar eerder. (!) We kunnen geen antwoord verwachten op de ware motieven van Bill Gates zelf. De vraag naar Bill Gates' bedoelingen ligt begraven onder het gecombineerde gewicht van honderden miljoenen dollars aan betaalde PR-spin. Net als de Rockefellers voor hen, hebben de Gates' al lang geleden het geheim geleerd van het vergroten van hun familiefortuin, om nog maar te zwijgen van hun controle over de menselijke bevolking onder het mom van filantropie.


Nu moeten we ons afvragen waarom deze man gemotiveerd is om zo'n web van controle op te bouwen. Controle over onze volksgezondheidsinstanties. Controle over onze identiteiten. Controle over onze transacties. En zelfs controle over onze lichamen. We moeten de mogelijkheid onder ogen zien dat deze zoektocht naar controle niet voortkomt uit een onbaatzuchtige geest van vrijgevigheid die nooit leek te bestaan voordat hij een miljardair werd, maar uit dezelfde drang naar geld, hetzelfde verlangen naar overheersing en hetzelfde gevoel van superioriteit dat hem motiveerde op zijn weg naar de bedrijfsladder.


Het antwoord op de vraag "Wie is Bill Gates? Is Bill Gates een eugenetist?" vertelt ons enkele belangrijke dingen over de wereld waarin we leven. Het vertelt ons dat Gates het publiek bedriegt om zijn overname van de wereld te steunen met een valse façade van filantropie. Het vertelt ons dat het doel van de Gates', net als het doel van de Rockefellers voor hen, niet het verbeteren van de wereld voor de mensheid is, maar het verbeteren van de wereld van hun soort.


Het belangrijkste is dat het duidelijk maakt dat Bill Gates geen super-strip-held die in zijn eentje alle chaos in de wereld regisseert of die alleen zijn eigen nieuwe (wereld?) orde wil aanbrengen in die chaos. Als Bill Gates een eugeneticus is, gedreven door een geloof in de superioriteit van zichzelf en zijn mede rijke elite, dan is wat we verwachten kunnen niet afkomstig van één man of zelfs van één familie, maar van een ideologie. Dit is geen onbeduidend punt.


Eén man, wat zijn rijkdom ook is, kan gemakkelijk genoeg worden tegengehouden. Maar zelfs als Bill Gates morgen in de gevangenis zou worden gegooid, zou de reeds in gang gezette agenda doorgaan zonder aan slagkracht in te boeten. Er bestaat een hele infrastructuur van onderzoekers, laboratoriumbedrijven, overheidsinstellingen en volksgezondheidsinstanties, vaak gefinancierd door Gates, maar gedreven door het geloof van al die miljoenen mensen die voor deze verschillende entiteiten werken, dat ze echt in het belang van de mensen werken. Een ideologie kan niet worden tegengehouden door één man tegen te houden. Een ideologie kan alleen worden gestopt als genoeg mensen de waarheid leren over deze agenda en de wereld van totale doordringende controle die in zicht komt.


Als je alle vier de delen van deze verkenning naar Bill Gates hebt bekeken, dan ben je nu een van de betere geïnformeerde mensen op de planeet. Je hebt gezien hoe de overname van de volksgezondheid is gebruikt om de wereld op het spoor te zetten van een ongebreidelde stormloop op verplichte vaccinaties, biometrische identificatie en digitale betalingen. Je hebt gezien hoe de stukjes van deze puzzel in elkaar passen en hoe ze een veel grotere bedreiging vormen voor de toekomst van de mensheid dan welk virus dan ook.


Hier is het goede nieuws: Gewapend met deze informatie heb je het tegengif voor de plaag van deze eugenetische ideologie. De waarheid is dat deze ideologieën virussen van de geest zijn. Ze verspreiden zich van persoon tot persoon en besmetten hen met ideeën die kunnen leiden tot een ziekte van het politieke lichaam. Maar hier is de nog grotere waarheid: Inentingen werken wel degelijk. Inenting van de waarheid tegen de leugens van degenen die hun giftige ideologieën verspreiden. Als je zo ver bent gekomen, dan is het je taak om de mensen om je heen te helpen in te enten tegen de corrupte ideologie van Bill Gates en al diegenen die de bevolking van de wereld onder controle willen houden. Je moet helpen om deze informatie te verspreiden, zodat anderen de kans krijgen om het grotere geheel te zien en zelf te beslissen of ze bereid zijn om de mouwen op te stropen en te accepteren wat er komt of niet.


Maar de tijd staat niet aan onze kant. Op dit moment worden er al massale vaccinatiecampagnes voorbereid. Biometrische identificatieschema's en "immuniteitspaspoorten" zijn in de maak. Programma's voor het traceren en in kaart brengen van de hele bevolking worden al getest en de digitale betalingsinfrastructuur; het systeem van financiële uitsluiting dat regeringen in staat stelt om onze toegang tot de economie naar believen uit te schakelen, wordt ingevoerd.

We moeten de duistere aard van deze bevolkingscontrole-agenda aan zoveel mogelijk mensen bekendmaken, voordat ons vermogen om ons tegen deze agenda uit te spreken voorgoed wordt weggenomen.


Dankzij Bill Gates is het virus van deze bevolkingsbeperkingsagenda al aanwezig. Het dreigt het systeem te laten crashen zoals we het kennen, maar als Bill Gates ons iets geleerd heeft, dan is het wel hoe we met een virus moeten omgaan: Het is tijd voor een harde reset.

Bron: Forbidden Knowledge TV. Alexandra Bruce

252 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page