top of page
  • Quiasinon

Kerstwens; vrede op aarde

De reis door dat bijzondere jaar 2020 zit er bijna op. Een jaar dat deel uit maakt van de queeste, de avontuurlijke reis met schier onoverkomelijke psychische en fysieke hindernissen die ieder mens te overwinnen heeft. Een onstuimige reis waarin we zelf held en slachtoffer zijn. Held van de overwinningen die we behalen in ons leven en slachtoffer van vijandige krachten en machten die steeds verdergaande beperkingen opleggen om onze aardse ontdekkingstocht onmogelijk te maken.

Het begrip Réveil betekent ‘opleving’ en hiermee wordt een godsdienstige opwekkingsbeweging bedoeld die tussen 1817 en 1860 van grote invloed was. Bron: Historiek.net

De dood in de pot

De druk die op de samenleving wordt uitgeoefend door een mensvijandige overheid is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Die pressie wordt gestaag verder opgevoerd en we wennen onbewust aan steeds hogere belastingen, uitbreiding van beperkingen, toename van doodsbedreigende ziektes, verwoesting van planeet, toenemend verschil tussen arm en rijk, groei van overheden en, de ooit voor onmogelijk gehouden, kartel politiek. Wij passen ons aan bij de veranderende omstandigheden. We blijven zwijgen en accepteren; zoals de kikker, zich behaaglijk blijvend voelend in het steeds heter wordende water, tot hij uiteindelijk gekookt is. De dood in de pot.


Spotprent vaccinatie, James Gillray, 1775-1825

Het Réveil

Zo’n 200 jaar geleden was er de ‘opleving’ van Het Réveil; een beweging die zich afzette tegen het rationalisme van die tijd en de idealen van de Franse Revolutie. (een stroming die zich later voorzette als het communisme) In Nederland had de beweging vooral tussen 1817 en 1860 een grote invloed in de Nederlandse maatschappij. Ze keerden zich af van het rationalisme van de Verlichting en legden de nadruk op vroomheid, zielservaringen en doordenken van het geloof”. Nederland moest terugkeren naar de normen en waarden van het christendom. Het conservatisme bleek onder meer uit een afwijzing van het pleidooi om meer vrouwenrechten en de tegenstand tegen vaccinatie”. In 1815 !!!!


Oui, l’histoire se répète.

Hoe is het mogelijk dat ruim 200 jaar geleden mensen opstonden tegen vaccinaties, ‘dat er onder de armen nog gevonden worden die weigeren gebruik te maken van het heilzaam middel der vaccine’, en dat deze bedreiging zich nu wederom voordoet; Já, de geschiedenis herhaalt zich! Is dit de reden dat aanhangers van communisme; linkse politici en media willen dat we onze geschiedenis vergeten? We verwijderen bijbels uit bibliotheken, verbranden boeken, censureren social media en de zogenaamde vrije pluriforme pers, die onze vrijheden zegt te beschermen, blijkt een fors gesponsorde, leugenachtig spreekbuis van een tirannieke moorddadige overheid en dito bank- en internationaal bedrijfsleven. Anno 2020 zijn er weer mensen die opstaan tegen, verplichte, vaccinatie en evenals 200 jaar geleden is het eveneens een bedroevend kleine minderheid die de moeite neemt uit te vinden hoe nodig of onnodig vaccinaties zijn en wat de drijfveren en motieven zijn van de promotors hiervan.


Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) – Staatsman en historicus

Het Réveil van 2020!

Veel is er niet veranderd in het bewustzijn van de mens. De voorstander van vaccinatie toen is de voorstander van vaccinatie nu. Destijds stonden mensen vooraan om gevaccineerd te worden tegen de gevreesde kinderziektes. Diezelfde mens staat nu vooraan om een middel tegen een vermeend dodelijk virus ingespoten te krijgen; even onwetend en ongeïnformeerd als zijn antieke voorganger. De huidige moderne mens weet niet dat hij, net als de voorvader, in slavernij leeft. Anno 2020 gaat de mensheid gebukt onder rigide belastingen, hypotheken, leningen en kostbare sancties bij het niet naleven van ontelbare regels en wetten. De mens van nu sluit zich vrijwillig op, verstopt zich achter adembenemende mondkapjes en blijft braaf in de pas van de autoriteiten lopen.


Waar is de ‘flower-power-all-is-love’ generatie van de jaren ‘60?

Waar is de Groen van Prinsterer, de Willem Bilderdijk en de Isaäc da Costa van nu? Zijn wij zo verdoofd door onze ‘welvaart’ dat we de strijd voor ons ‘welzijn’ al opgegeven hebben voordat deze überhaupt is begonnen? Waar zijn de oma’s en de opa’s, de ‘flower-power-all-is-love’ generatie van de jaren ‘60? Wij houden toch zo van onze kinderen en kleinkinderen dat we daar alles voor over hebben? (alleen nu even niet!) Waar blijven de eigenaren van de 68.655 horeca zaken die hun bedrijf naar de bliksem zien gaan? Waar zijn al die midden- en kleinbedrijf ondernemers die hun (familie) bedrijf ten onder zien gaan? Zijn we dan zo blasé, zo afgestompt, zo bang, zo lusteloos, zo verzadigd, zo onverschillig, zo gedrogeerd, zo geïndoctrineerd, zo gehersenspoeld dat we de boel de boel laten?


De kleine Luyden

Waar zijn de vrouwen en mannen die moedig zijn, net zoals Groen van Prinsterer, Willem Bilderdijk en Isaäc da Costa destijds? Mannen die toentertijd hun mond opdeden en een revolutionair geluid lieten horen. Strijders die opkwamen voor de ‘de kleine luyden’, de burger. Ook wij kunnen onszelf informeren, onze mond opendoen. En de ‘geschiedenis’ een richting geven die bekend zal worden als ‘de Verlichting.’ Wij kunnen vaarwel zeggen tegen een overheid die niet het volk dient. Wij kunnen…..!


Mahatma Gandhi (1869-1948) – Icoon van geweldloos verzet

Geweldloze strijd

Er hoeft geen schot gelost te worden en geen wapen te worden opgenomen. Noch hoeven we met stenen of met molotov cocktails te gaan gooien. Of op welk wijze dan ook geweld te gebruiken. Alles wat we hoeven te doen is het spel weigeren te spelen van onze politiekers. Onze mondkapjes afdoen, de winkels openen, de deuren van de restaurants en kroegen wagenwijd openzetten, onze naasten een warme hug geven, de leugen media de deur uitschoppen, op onze knieën gaan en het hoofd buigen voor het Leven en erkennen dat we niet alleen zijn.


Vergevende God

De nadruk bij het Réveil uit 1800 lag op vroomheid, zielservaringen en doordenken van het geloof. In onze huidige, o zo moderne, tijd is er nog amper sprake van een Gods besef en is het geloof bij de vuilnis gezet.

'Goddank' hebben we te maken met een vergevende God. Een God die de mens keer op keer een nieuwe kans geeft om het nog een keer opnieuw te doen. Laten we die kans met beide handen grijpen en meeliften met een geweldige nieuwe verlichte stroming. Dat wat we te doen hebben is het maken van een keuze. Gewoon links of rechts!


'Kerst' is feitelijk 'Christ' en 'mis' viering. We wensen je een heerlijk Christusfeest. Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.De onderstaande video is meer dan de moeite waard en geeft je moed. Nederlands ondertiteling.


Ook Mooi! Clip uit de film "Michiel de Ruyter" of "Admiraal" (2015).


Toespraak van Johan de Witt (afgevaardigde) in een vergadering van de Staten-Generaal (Nederlands parlement) in de 17e eeuw. In deze eeuw werd de Nederlandse natie een supermacht, maar worstelde ook met de politieke kwestie van de Orangisten versus de Republikeinen. In deze toespraak verdedigt Johan de Witt de vrijheid en legt hij uit hoe vrijheid bijdraagt aan de Nederlandse vrede en welvaart.


Bronnen/verwijzingen

In 1853 zette Groen van Prinsterer de Maatschappij ter Bevordering van de Afschaffing der Slavernij (NMBAS) op. (Koning Willem II weigerde dit in te willigen) https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/15/feiten-en-cijfers-over-de-horeca#:~:text=In%202020%20waren%20er%20in,eet%2D%20en%20drinkgelegenheden%20en%20cateraars.


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!


Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page