top of page
  • Quiasinon

KLIMAATVERANDERING: DOODZWETEN EN LEREN ZWEMMEN?

Al meer dan 30 jaar ben ik een actieve milieubeschermer en vrijwilliger in het natuurwerk. Daarom wil ik graag mijn hart luchten over een aantal zaken betreffende klimaat-natuur-milieu die uit hun verband worden getrokken. De klimaatdiscussie spitst zich onder druk van politici (Westerse landen, VN, EU) toe op angstscenario’s over snel stijgende zeespiegel en extreme temperatuurverhogingen op onze planeet. Ook de film uit 2006 genaamd ‘An Inconveniant Truth’ van presidentskandidaat Al Gore heeft bijgedragen aan een enorme angstcultuur ten aanzien van opwarming van de Aarde en stijging van de zeespiegels door broeikasgassen zoals waterdamp, methaan en CO².

Wacht nog even met nieuwe schoenen aanschaffen!!

Volgens deze kanalen is de uitstoot van CO² verantwoordelijk voor de stijging van de temperatuur op Aarde. Hierdoor zal de zeespiegel de komende jaren zeer snel stijgen met alle catastrofale gevolgen van dien. Voor een laaggelegen land als Nederland zal dat ,aldus onze regering, verstrekkende gevolgen hebben voor de dijken en het waterbeheer. Ook de uitspraken van de Zweedse puber Greta Thunberg, die 5 jaar geleden beweerde dat in dit jaar 2023 het leven op Aarde bijna onmogelijk zou worden door extreme zeespiegelstijging en grote temperatuurverhoging, doen nog een duit in het angstzakje.

Jetten presenteert klimaatplan: 28 miljard nodig voor 0,000036 graden minder opwarming

De Nederlandse regering geeft zelfs 28 miljard uit om de temperatuur mogelijk 0,00036 (36 miljoenste) graad te laten dalen. Het lijkt volledig lachwekkend maar het is wel ons belastinggeld dat over de balk wordt gegooid en ook aan zorg en onderwijs zou kunnen worden besteed. Wie anno 2023 uit het keukenraam kijkt en door het bos wandelt ziet geen directe noodzaak om de zwemvesten om te doen of 24/7 onder de airco te gaan liggen. Er is dit jaar tot nu toe voldoende regen gevallen voor natuur en landbouw en de mussen zijn nog niet dood van het dak gevallen door de hitte. Het was, uitgezonderd de maand juni, zelfs relatief koud de afgelopen maanden.

De angstscenario’s blijken dus zeer voorbarig te zijn geweest. Onafhankelijke wetenschappers zoals Gregg Braden, Patrick Moore (mede-oprichter van Green Peace), Guus Berkhout en vele anderen (zie ook www.klimaatfeiten.nl) die niet betaald worden of financieel afhankelijk zijn van overheden of de VN, vertellen een heel ander verhaal. Zij maken duidelijk dat uit ijsstaven, die zijn geboord op de zuidpool, is gebleken dat bij een klimaatverandering in het verleden altijd eerst de temperatuur stijgt en daarna pas het gehalte aan CO². Dat is af te lezen aan de verkleuringen op de ijsstaven. Dus dan is CO² niet de oorzaak van een opwarming maar het gevolg. Bovendien stellen zij dat klimaatverandering een natuurlijk proces is dat met name door de activiteit van de zon wordt aangedreven en sinds het bestaan van onze Aarde al aanwezig is.


Alleen al onze recente geschiedenis vanaf de tijd van de Romeinen maakt duidelijk dat er altijd temperatuurschommelingen zijn geweest. In de Romeinse tijd was het bijvoorbeeld warmer dan in de Middeleeuwen met zelfs een ‘kleine ijstijd’. Nu blijkt dat de temperatuur weer licht is gestegen tussen 1975 en 2005 en daarna vrijwel constant is gebleven tot aan de huidige tijd. Ook is er nauwelijks sprake van stijging van de zeespiegel wereldwijd, maar is deze zeespiegel vanaf 2003 bijna constant gebleven. Dus is er volgens bovengenoemde wetenschappers geen enkele reden tot klimaatpaniek maar hooguit reden tot klimaataanpassing.


‘Veel berichten in de media en op internet geven de indruk dat CO₂ een vervuilende stof is. Het tegendeel is het geval. De toename van de CO₂-concentratie heeft geleid tot een sterke vergroening van de aarde. Het heeft ook in grote mate bijgedragen aan de toename van landbouwopbrengst per hectare.’ aldus Frans Schrijver van www.klimaatfeiten.nl


CO₂ is dus geen vervuilende stof maar essentieel voor de groei van het plantenleven en daarmee voor al het leven op onze planeet. Bovendien is kooldioxide niet de oorzaak van de geringe temperatuurstijging op Aarde maar is CO² het gevolg van de geringe verhoging van de temperatuur. Deze stijging van temperatuur is een natuurlijk proces binnen ons zonnestelsel en dient nog nader te worden onderzocht aldus deze wetenschappers.


Ten aanzien van de klimaatpaniek hebben we te maken met hetzelfde mechanisme als tijdens de coronacrisis. Door het verspreiden van desinformatie door de mainstream media en politici en het creëren van angst door deze gevestigde orde, wordt geprobeerd om een uitgebreid controle systeem tot stand te brengen bijvoorbeeld in de vorm van het CO² kredietsysteem, waarbij de bevolking essentiële vrijheden en democratische rechten worden ontnomen.

Er zijn andere natuur- en milieuproblemen die veel dringender onze aandacht vragen.


Hieronder enkele zaken op een rijtje.

Plastic Planeet - Met 150 miljoen ton plastic in onze oceanen en zeeën

1.De plastic soep die in de Atlantische oceaan drijft en waar geen enkel land actie in wil ondernemen om deze op te ruimen. Deze plastic deeltjes bedreigen het zeeleven en de kwaliteit van het zeewater. 2. Het gebruik van chemische bestrijding zoals glyfosaat, neonicotinoiden e.a. in de landbouw. We produceren voedsel in de traditionele landbouw met behulp van gifstoffen. Deze gifstoffen hebben effect op alle levende organismen die er mee in aanraking komen. 3. De grootschalige kap van de tropische bossen wereldwijd maar ook van de Nederlandse bossen zonder herplantverplichting, heeft een erg negatief effect op de biodiversiteit en op het klimaat. Bossen hebben namelijk een matigend effect op het klimaat. Bovendien worden door de grootschalige kap veel plant- en diersoorten bedreigd in hun voortbestaan. 4. De zogenaamde hernieuwbare energieën zoals zonnevelden, windmolens en elektrische auto’s kunnen waarschijnlijk niet voldoende voorzien in onze energiebehoefte maar bevatten tevens te veel giftige stoffen en accu’s die niet recyclebaar zijn.


Het wordt de hoogste tijd dat we ons bezig gaan houden met het herstellen van de natuur op onze prachtige planeet. Daarbij is mijns inziens geen reden tot klimaatpaniek t.a.v. de CO₂ uitstoot maar dienen we de bovenstaande praktische problemen aan te pakken en op te lossen. Het opruimen van de plastic soep, het aanplanten van bossen wereldwijd, het verbieden van chemische

bestrijdingsmiddelen en het gebruik van recyclebare materialen ook in de hernieuwbare energie voorziening, zijn enkele voorbeelden van milieuproblemen die de mensheid samen dient op te lossen. En uh ….. wacht nog meer even met het kopen van zwemvesten of het aanschaffen van een dure airco. Een boom planten is echter wel een heel goed idee.


Natuurliefhebber en fan van Moeder Aarde: Chris van Benthem


Recente blogposts

Alles weergeven

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page