top of page
  • Kubus

Klokkenluider opgepakt!

Klokkenluiders worden opgepakt

Afgelopen vrijdag, de 12e november, is de, inmiddels bij zeer velen bekende, klokkenluider Huig Plug zonder enige vorm van proces van de straat gehaald en in hechtenis genomen. Huig Plug is de zoveelste klokkenluider, die de martel- en folterpraktijken tijdens satanische rituelen in Nederland onder de aandacht probeert te brengen van het grote publiek.

Vele klokkenluiders zijn hem voorgegaan en allen zijn uiteindelijk in de gevangenis beland; ook slachtoffers, die deze praktijken aan den lijve hebben ondervonden en mededelingen deden over hun lotgenoten zijn de mond gesnoerd of zelfs vermoord. Te denken valt hierbij aan Micha Kat, Wouter Raatgever, Joost Knevel in de Bodegraven-affaire en nog zeer vele anderen, die door overheidsfunctionarissen, politici en reguliere media door het slijk gehaald werden, uitgemaakt voor complotdenkers en uiteindelijk tot zwijgen gebracht.


Hypocriete media Opnieuw is in politieke kringen en de media voor de zoveelste keer ophef ontstaan omdat Kamerlid Baudet “ongeoorloofde” uitlatingen gedaan zou hebben over hetgeen in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Hij zou de “Ongevaccineerden” vergeleken hebben met de Joden. De gespeelde verontwaardiging, want anders is het niet, betreft vnl. de één op één vergelijking van buitengesloten ongevaccineerden met de Joden van de laatste Wereldoorlog. Wat onze regering voor het overgrote deel van de massa bewust verborgen houdt is dat er zich op dit moment een mondiale genocide op de mensheid aan het ontwikkelen is, die de holocaust verre overtreft! En de hypocriete samenleving, de mensen, die met de corrupte media mee janken, zijn het er dan ook roerend mee eens dat met dit soort uitlatingen morele grenzen worden overschreden.


De Tweede Kamer als tandeloze tijger

Mensen klagen dat het morele kompas in de samenleving op hol aan het slaan is. Deze tendens van demoralisatie is met name de laatste maanden duidelijk waar te nemen in de Tweede Kamer. Keer op keer zijn wij, die de Kamerdebatten volgen, er getuige van dat op vragen niet eens geantwoord wordt; er wordt gelogen, allerlei bijzaken aangehaald, om de hete brij heen gedraaid, bedrogen, verkeerde informatie gegeven, niet op argumenten ingegaan, dingen verzwegen en achter de hand gehouden. Elke onderneming met zulke bestuurders aan het roer zou geen enkele overlevingskans maken! Een directie, die onbekwaam blijkt, zal direct tot aftreden gedwongen worden en worden vervangen. Maar dit blijft zitten en stuurt het hele land naar een catastrofe, die niet eerder in de geschiedenis van de mensheid is voorgekomen.


Toekomst perspectief Op dit moment wordt een wet voorbereid om 2G mogelijk te maken. Wanneer die wet er door komt dan is de tweedeling in de samenleving compleet. Uiteraard is er (nu nog) veel weerstand om deze omstreden maatregel door de Kamer te loodsen. Minister de Jonge houdt de Kamerleden voor dat er een keuze is tussen 1. invoering van de 2G maatregel op bepaalde drukke plekken, of 2. een complete lockdown omdat/zodra de besmettingscijfers te hoog oplopen. Andere opties zijn onbespreekbaar!

Het gebruikelijke toneelspel wordt nu opgevoerd. De uitslag is immers al van te voren bekend: de 2G maatregel gaat er komen! De “christelijke” partijen CDA en Christen Unie binnen de coalitie zijn er, zogenaamd, nog niet helemaal uit; zij hebben nog wat bezwaren. Met veel gespeelde tegenzin zullen zij uiteindelijk toch akkoord gaan met de invoering van de 2G maatregel. De media zal het onnozele publiek voorhouden dat met “veel moeizaam overleg men toch tot een besluit is gekomen”. Dat wij op termijn allemaal, zowel gevaccineerden als ongevaccineerden, in een complete lockdown terecht gaan komen wordt natuurlijk nog verzwegen; voorlopig althans.


Spirituele duiding op deze tijd

Wij staan aan de vooravond van de invoering van de Eén Wereldregering. In het belang van de Volksgezondheid zal alles geoorloofd zijn, zoals sommigen dit van beelden uit het buitenland, zoals o.a. Australië en Oostenrijk, via de alternatieve media al te zien hebben gekregen. Onze gecontroleerde, reguliere nieuwsmedia laten het publiek vanzelfsprekend hierover zorgvuldig in onwetendheid.

Op tal van Schriftplaatsen staat de waarschuwing dat het Tijdperk van de Antichrist een tijd van zware beproevingen zal zijn. Die tijden worden “zwaar” genoemd, omdat het overgrote deel van de massa niet op de hoogte is van het Plan, dat achter alle gebeurtenissen schuil gaat! Zeer velen zullen in de verleidingen trappen, die met deze tijd gepaard gaan. Zij zullen de aangeboden (afgedwongen) vrede als het beloofde Vrederijk van Christus zien en hun knieën buigen voor deze (nep)god.


De Dag van de Heer In eerdere artikelen is dit item reeds besproken. Gedurende deze Dag van de hemelse Vader worden alle duistere praktijken en corrupte systemen, die tijdens de gehele regeerperiode van de nepgod waren ontstaan, aan het licht gebracht en vervolgens afgebroken. De Dag van de hemelse Vader luidt de ineenstorting van de opgetuigde één-Wereldregering in. Het is de dag van de Ontmaskering en een ieder zal Degene zien die Hem verloochenden terwijl zij beter konden weten!

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen” lezen we in Openbaringen hfdst 1 vers 7. De wolken staan voor de oordelen en velen zullen tot inkeer komen, die de kans niet hebben gekregen om Christus te leren kennen. Uit deze mededelingen is de grote haast van de overheid en haar druk op de massa te verklaren.


Standvastig blijven is een must

Nu en in de komende tijd zal een ernstig beroep worden gedaan op een ieder, die de godsvonk in zich niet heeft laten uitdoven. Deze godsvonk is de Christus-in-u dat als fundament dient om de komende tijd van beproevingen door te komen.

Wie de nepgod als fundament in zijn hart heeft zal schade lijden omdat de tijd onder het regime van de nepgod in de Bijbel tegelijkertijd de Dag van de Heer, de hemelse Vader, wordt genoemd. Onder onze vrijheidsstrijders bevindt zich een groep, die het ware fundament in hun hart hebben. En zij, die niet gelovig zijn en toch gestreden hebben voor hun christelijke grondrechten ontvangen eveneens hun beloning zoals in een eerder artikel is uitgelegd. Kortom, het is alleszins de moeite waard om standvastig te blijven!


Begeleidende tekst ter overweging: Dit citaat is gekozen uit 1 Korinthiërs hfdst 3 vanaf vers 10 en geef ik hier in zijn geheel weer: “Naar de genade Gods, die mij (de apostel Paulus) gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen”.

De volgende verzen, die hierop volgen, gaan over het woord “schenden”. Dit woord heeft de betekenis van: schade berokkenen aan, toetakelen; maar ook: iets of iemand niet in acht nemen; geen rekening houden. Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat bent u, is heilig”!


Bronvermelding en aanverwante artikelen:


Gideon van Meijeren kaart ritueel kindermisbruik aan: https://www.youtube.com/watch?v=efHolaGZH-4


Onoverzichtelijke wanorde in het Kinder- en Jeugdbeleid: https://www.youtube.com/watch?v=skcbg1O0Hi8


Gemeenteraad in Horst a/d Maas als voorbeeld voor ons land: https://www.facebook.com/joyce.voesten.5/videos/651157712560534/Onze koning: “Welk normaal mens had dit kunnen bedenken?” https://www.facebook.com/johan.meijboom/videos/320121192878614/


De NWO is nu in Australië; het komt ook hier. https://www.facebook.com/1861192487508179/videos/315667063366637
De Nieuwe Wereldorde krijgt een afgemeten tijd: https://www.levensreis.nl/index.php/het-vrederijk-van-het-beest-2/

611 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page