top of page
  • Quiasinon

KNOW THINE ENEMY: THE GLOBALISTS

In het bijgaande interview vertelt Cliff High dat de CCP (Chinese Communistische Partij) de VS en de wereld heeft aangevallen met een biowapen, Covid19 en een cyberaanval heeft gepleegd op de verkiezingen van 2020. Plus dat de VS van rechtswege al maanden geleden hadden kunnen beginnen met het gooien van atoombommen op China. Echter, het is veel complexer dan dat alleen omdat de CCP in werkelijkheid een handlanger is van de Globalisten en met name het onschuldige Chinese volk ook slachtoffer zou worden van deze dramatische vergeldingsmaatregelen. Bovendien hebben de CCP/Globalisten de civiele bevelstructuur en vrijwel alle instellingen, zoals de media, zodanig geïnfiltreerd dat de meeste mensen niet weten dat we midden in een wereldwijde onconventionele oorlog zitten.

KNOW THINE ENEMY: THE GLOBALISTS

"We zitten nu in de Derde Wereldoorlog en het kan nog wel een paar jaar duren voordat de meeste mensen dat inzien. Dit is hoe eigenaardig deze situatie is. De slechteriken zijn hier echt niet het Chinese volk. De Chinezen zijn slaven van de CCP. En dus elimineer ik altijd de slavenklasse, tenzij ze vrijwillig vechten voor de meesters. Ik zie het als de Globalisten en dit zou Bill Gates, Warren Buffett, de Rockefellers, het Tavistock Instituut, alle Royals op de planeet omvatten".


"Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen vaststellen wie het is. Het zou de Paus zijn. Het zou bijna alle hoofden van alle religies omvatten. Het zal alle hoofden van alle grote sektes omvatten. Het zal alle grote Godsmannen in India omvatten omdat ze allemaal samenwerken met de Centrale Banken. Dus alle Globalisten over de hele wereld zijn allemaal Centrale Bank gebonden. Dat is één manier om ze te definiëren. Je zou bijna kunnen zeggen; een makkelijke manier om de Globalisten te beschouwen is om te zeggen dat iedereen die een privéjet heeft tot die groep behoort. Iedereen met een privéjet is een Globalist.


Dat is een van de criteria, omdat als je globaal wilt zijn je veel moet rondvliegen. Iedereen die privéjets huurt en chartert, komt in die categorie terecht. Dat zou de buitenste rand ervan zijn. Het is gewoon een heel eenvoudige manier om het te definiëren, omdat ze invloed hebben, zelfs als ze niet ideologisch op één lijn zitten met deze mensen. We weten dat Epstein's privéjet de pedofilie mogelijk maakte. Charlie Ward maakte geld over op jets, waarin jonge, minderjarige vrouwen werden verhandeld. Dus dat is het begrip. De privé jet wereld herbergt ook dit elite kader binnen de Globalisten".

SCHEURING TUSSEN DE CCP EN DE GLOBALISTEN

"Dus, je hebt de Globalisten en ze zijn de bondgenoten van de CCP. Dat willen ze niet echt. Ze zouden proberen hen over te nemen. De CCP heeft hen bedrogen en nu zitten ze diep in de problemen. Globalisten wilden al hun rijkdom naar China overbrengen en zij zouden als koningen in Azië gaan leven, in plaats van als koningen in de Westerse wereld. Maar de CCP, nam de rijkdom en begon dingen te doen die de globalisten bedrogen en schopte hen het land uit.


Nu moeten de Globalisten terugkomen naar de Westerse Wereld en ze hebben de hele Westerse Wereld al vervuild, door het Westerse Rijk te vernietigen, door hun geld naar China te sluizen. Ze zijn een beetje overvallen. Ze hebben geen thuisbasis meer. Ze hebben zichzelf blootgesteld, door deze snelle wijzigingen en bewegingen in het Westen, dus zelfs de 'normies' beginnen door te krijgen wat er aan de hand is, meer en meer mensen krijgen het door en we bereiken spoedig een kritiek omslagpunt.


De Globalisten zitten gevangen in een zeer netelige positie. Ze hebben zichzelf blootgesteld in het Westen. Ze zijn zichtbaar geworden. We weten nu wie onze vijandige partij is en we kunnen beginnen met het identificeren van die individuen. We kunnen debatteren over bepaalde individuen die van marginaal niveau zijn, maar we kunnen gemakkelijk het hardcore kader van Globalisten identificeren die ons de problemen bezorgen en onconventionele oorlogsvoering creëren waar we aan moeten deelnemen, in plaats van een leuk, gelukkig leven te leiden. We zijn razend hierover, dus gaan we het veranderen. We gaan ze in elimineren, want dit is de tijd.

THE AGE OF KNOWLEDGE

Hij legt de redenen uit van de waanzin: "We zitten nu in het Watermantijdperk, het tijdperk van de Kennis. Er zijn verschillende omgevingscondities die ons zonnestelsel en elk van de astrologische tijdperken beïnvloeden. In elk van die astrologische tijdperken zijn de frequenties waarmee we gebombardeerd worden totaal verschillend en is de mensheid verschillend. We zitten in het Watermantijdperk en dit is het Tijdperk van Kennis. In kennis, vind je kennis, ontdek je kennis. Je vindt geen kennis uit. Je creëert geen kennis. Het is volledig een ontdekkingsproces en we zijn in het proces van ontdekken wie we zijn in dit nieuwe tijdperk en hoe we ons wensen te gedragen.


We weten dat we ons niet willen gedragen zoals die fuckers, de Globalisten, met de lockdowns en de maskers; dat COVID bullshit is. Als je je immuunsysteem hebt opgekrikt, wordt je er niet ziek van. We kunnen dit doorstaan en het zal gewoon verdwijnen. De Globalisten willen niet dat wij dat geloven, de CCP wil niet dat wij dat geloven; het zijn controlefreaks. Ze zijn geallieerd omdat ze beiden het principe huldigen dat ze alles onder controle moeten hebben. Dat hebben ze niet en daarom is er dit schisma tussen de CCP en de Globalisten.


Globalisten = Oorlogsvarkens

Nu hebben wij, als de rest van de mensheid te maken met deze twee echte problemen voor ons; ze willen ons doden - ze blijven proberen ons te doden. Ze willen grote aantallen van ons te doden. Ik denk dat we dat hebben omgedraaid. De CCP is verbonden met met China. De globalisten zijn verbonden met de rest van de wereld. Alle globalisten zijn in principe communisten, maar ze zijn communisten onder elkaar en ze sluiten iedereen uit. Dus het zijn Animal Farm-achtige communisten, dus zij zijn de varkens.


Zij zijn de oorlogsvarkens. Echte benaming. Globalisten = Oorlogsvarkens. De Oorlogsvarkens willen alles voor zichzelf en niets voor de ander maar ze willen niet dat de mensheid voor 100% verdwijnt. Ze willen dat er genoeg van ons overblijven om hen te dienen en te lijden; voor hun plezier. De Globalisten hebben zichzelf erg kwetsbaar gemaakt door de verkiezingsdiefstal. Als we ontdekken hoe de diefstal is gedaan, ontdekken we ook wie de diefstal heeft gedaan. Door een lijst te maken met namen van de dieven van de verkiezingen gaan we een aantal Globalisten vinden.


MODEL VOOR EEN WERELDWIJDE REVOLUTIE: HET EINDE VAN EINDELOZE OORLOGEN & HET EINDE VAN HET COMMUNISME


We verjagen de Globalisten en zetten een model op voor het uitschakelen van de Globalisten in andere landen. De Verenigde Staten zullen de Globalisten uitschakelen, terwijl we doorgaan en uitzoeken wie de verkiezing heeft gestolen. De verkiezingsdiefstal werd ver-gemakkelijkt door de CCP die COVID gebruikte als dekmantel voor de diefstal. De media is nauw verbonden met de verkiezingsdiefstal. We gaan uitzoeken wie is verbonden met de CCP en uitzoeken wie de grijnzende, vampirische fuckers zijn die de samenleving jarenlang hebben gemanipuleerd en ons tot hier hebben gebracht. De media is verantwoordelijk voor iedereen die is gestorven door de injecties. Media 100% verantwoordelijk. CCP 100% verantwoordelijk. Zij zijn verantwoordelijk voor iedereen op de planeet die is gestorven aan de vaccinaties.


Zou iemand die je kent het vaccin genomen hebben? Nee. Ze werden allemaal gemanipuleerd door de media om de injectie te nemen!

De media kan worden beschuldigd. Ze moet totaal worden vernieuwd en opnieuw worden vormgegeven. De leugenmedia is nu aan het bezwijken onder haar eigen gewicht en door alle leugens. Veel mensen van de media zijn schuldig en moeten terecht staan, samen met de Globalisten. In de Verenigde Staten hebben we een graadmeter hiervoor, in die zin dat dit verraad is - landverrraad. Deze mensen zullen zichzelf bevuilen uit angst dat we ze ter dood zullen brengen. Het zal niet al te moeilijk zijn om een volledige verantwoording te krijgen van wie wat heeft gedaan, wanneer, waarom en in wiens opdracht. Dat is hoe we het gaan aanpakken.


Nu we dat gedaan hebben krijgen we op een gegeven moment te maken met agenten van buitenaf; de CCP en alle andere buitenlandse partijen. Dat brengt het internationale aspect naar boven. MAAR - we zijn nu ook verbonden met de wereld bevolking. Zij hebben op hun beurt met hun versie van de Globalisten te maken. Als is aangetoond dat onze verkiezingen zijn gestolen kunnen we ook aantonen dat de verkiezingen in andere landen werden gestolen door dezelfde gangsters. Dezelfde Globalisten zijn betrokken bij veel meer verkiezingsfraude.


De Verenigde Staten gaan het centrum van deze planeet worden zoals je nog nooit hebt gezien. Als we dit goed doen zullen er geen nooit meer grootschalige oorlogen zijn. We hebben dat nu in de hand als mensheid. Als Amerika hebben wij op dit moment de leiding. Wij hebben de leiding, omdat het hier is gebeurd en we Biden en Harris over ons heen hebben gekregen. We hebben de focus dat, als het goed gedaan wordt, in de komende jaren zal leiden tot het einde van de oorlog, het einde van het communisme en het einde van het globalisme. Ik denk dat het zal leiden tot een SciFi Wereld; een ongelooflijk iets met gelijke kansen voor ieder mens wereldwijd.


Dit is nog nooit, nooit, nooit gebeurd met de mensheid. We gaan de slaven bevrijden, de zieken genezen, de onwetenden onderwijzen en de mensheid zal de ruimte veroveren. En wij leven in deze tijd!"Het interview gaat nog even door en het is de moeite waard naar de rest te luisteren. Link: https://forbiddenknowledgetv.net/freqy-woo/


Bron: Forbidden KnowledgeRecente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page