top of page
  • Kubus

Lessen uit de geschiedenis

Bijgewerkt op: 21 jan. 2021

In dit artikel een terugblik in de geschiedenis vanaf zo’n 100 jaar geleden tot heden, kijkend naar de omstandigheden van toen, in hoeverre die te vergelijken zijn met die van onze tijd, die nu plaatsvinden.

Gedurende het economisch zware klimaat ontwikkelden zich steeds openlijker anti-Joodse sentimenten m.n. tegen Joodse artsen; zonder opgaaf van redenen werden zij ontslagen en raakten zij hun licentie kwijt. De lege plaatsen dienen opgevuld te worden door jonge Duitse artsen.


De jaren vanaf 1930 Rond het jaar 1933 is het doel van de “reiniging” – het gedwongen vertrek van Joodse collega’s uit diverse raden en commissies van de professionele artsenorganisatie – een feit geworden: Duitsers mochten alleen door Duitsers behandeld worden. De wettelijke regelgeving voor het verstrekken van licenties om als arts te mogen werken werd zo geformuleerd dat niet-arische artsen gedwongen waren om hun academische posities te verlaten.


Petities van vele honderden ondertekenaars om het uitgevaardigde Duitse decreet ongedaan te maken richtten niets uit: de vrijgekomen banen zouden voornamelijk opgevuld dienen te worden door jonge Duitse artsen, die loyaal zijn aan de Nationaal-Socialistische partij. In de zomer van 1933 worden Joodse artsen verstoten door hun Duitse collega’s. Het gevolg is een golf van zelfdodingen onder Joodse artsen.


Arische geneeskunde studenten ontvangen bij toelating tot de Universiteit een grijs ID-bewijs; de niet-arische geneeskundestudenten ontvangen een geel ID-bewijs. Zij mochten alleen nog Joden behandelen. In datzelfde jaar 1933 kwam Adolf Hitler aan de macht. Tijdens zijn bewind hebben zeer vele artsen en academici een bijzonder kwalijke hoofdrol gespeeld door zich niet te verzetten tegen deze negatieve ontwikkeling.


Tegenwoordig weten slechts enkelen dat wereldleiders als marionetten dienen op het wereldspeelbord, terwijl de poppenspelers zelf achter de schermen een duivels spel spelen met de mensheid. In vrijwel alle oorlogen speelt de Rothschild dynastie een kwalijke rol door beide partijen tegen elkaar op te hitsen en hun beider oorlog te financieren. Deze rol vervulden zij in zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog: de poppetjes worden daarna veroordeeld, gevangen genomen en/of gedood en de poppenspelers zelf blijven buiten beeld.


Het Neurenberg Rechtscollege

Dit tribunaal vond kort na de Tweede Wereldoorlog plaats tegen kopstukken, die het Nazi-regime vertegenwoordigden, gevolgd door processen tegen Nazi-vertegenwoordigers uit de verschillende maatschappelijke sectoren van de Nationaal-Socialistische maatschappij. Vele artsen werden aangeklaagd wegens misdaden tegen de menselijkheid, bestaande uit martelingen en moorden begaan tijdens het uitvoeren van medische experimenten op gevangenen in de Duitse concentratiekampen.


Het is opvallend dat zich onder hen meerdere hoogleraren en universitair hoofddocenten bevonden, verder de lijfarts van Adolf Hitler, het hoofd van het Duitse Rode Kruis, de hoogste arts-officieren van het leger en luchtmacht en meerdere onderzoekers van verschillende universiteiten en onderzoekers van de farmaceutische industrie. Nu aan de hele wereld bekend is geworden welke ideeën en motieven deze artsen zover hadden gebracht om hun medemens minder als beesten te beschouwen en met zulke afschuwelijke wreedheden te behandelen werd toen de basis gelegd voor de ethiek van het medisch-wetenschappelijk onderzoek op proefpersonen.

Bedoeling van de Code van Neurenberg De rechters van het Tribunaal zagen wel in dat de Eed van Hippocrates – het principe van “allereerst niet schaden” – die artsen afleggen ter bescherming van proefpersonen, weliswaar essentieel maar niet voldoende was. De Code van Neurenberg wordt gezien als poging om de bescherming van mensenrechten en de beginselen van de Eed van Hippocrates in één gedragscode onder te brengen. Het verenigt in zich het gegeven dat de arts-onderzoeker altijd de belangen van de proefpersoon vooropstelt, en verder dat de proefpersoon in staat is om zijn eigen belangen te behartigen en zichzelf te beschermen tegen de onderzoeker.


De invloed van de Code op de bewustwording en ontwikkeling van wetgeving over mensenrechten en de medische ethiek is dermate groot, dat elementen van de Code van Neurenberg in nationale en internationale wetgeving veelvuldig terug te vinden zijn. Na de Tweede Wereldoorlog werden de bevindingen van onderzoek uit martelingen en wreedheden, zoals MK Ultra, waar ik eerder over berichtte, zorgvuldig gedocumenteerd en geïllustreerd in de diverse medische vakbladen en tijdschriften.

Lessen uit de geschiedenis Mensen vragen zich af hoe het toch mogelijk kon zijn dat zulke verschrikkingen, zoals die tijdens vorenvermelde periode plaats vonden, konden gebeuren. Kenmerkend was de belangen verstrengeling van de Nationaal Socialistische regering met die van de wetenschappelijke en medische wereld. Onderzoekers toonden de economische motieven van de artsengemeenschap en de Staat aan. Het geleidelijk samenkomen van voorheen gescheiden politieke, wetenschappelijke en economische krachten was de onvermijdelijke oorzaak, die tot deze catastrofe heeft geleid.

“Dit mag nooit weer gebeuren!” was de diepe overtuiging. Intussen hebben de Amerikanen de Deep State pion Adolf Hitler met een groot deel van Nazi wetenschappers uit het grotendeels vernielde Duitse Rijk ontvoerd en naar geheime locaties aan de andere kant van de Oceaan overgebracht. Velen weten niet eens van deze geschiedenis vervalsing. Het nazisme is met de nederlaag van het Duitse Rijk verdwenen en Adolf Hitler heeft zelfmoord gepleegd, leerden wij braaf op school.


Aan vele mensen, die de verschrikkingen van die oorlog hebben overleefd, werden vragen gesteld als: “Wat hebben jullie gedaan tegen de anti-Joodse sentimenten in de regering en de maatschappij”? en: “Jullie zagen mensen opgepakt worden en voor jullie ogen weggevoerd worden naar concentratie kampen! Wat deden jullie toen”? Hun algemene antwoord was: “Das haben wir nie gewusst”

Lessen voor het heden De reden van de kidnapping van de gerenommeerde wetenschappers en medici was vanwege de opgedane kennis en “know how” uit de Nazi-experimenten, die sindsdien tot heden toe volop geperfectioneerd en toegepast konden worden in de tegenwoordige medische wetenschap. Hoe afschuwelijk de verschrikkingen van die jaren ook waren, hoeveel mensenlevens dit heeft gekost en hoeveel soldaten zich hun leven hebben gegeven voor een betere wereld, het was slechts een experimentele fase, een soort proefballon, die in onze en in de komende tijd, in een steeds meer geperfectioneerde setting, toegepast zal gaan worden.

Ook in het heden nemen wij waar hoe economische, politieke en wetenschappelijke krachten samenkomen en in elkaar verstrengeld raken. Zij opereren al lange tijd niet meer onafhankelijk van elkaar. Wat betreft het ondergaan van een vaccinatie zullen mensen steeds minder kunnen kiezen. Het zich al of niet laten vaccineren behoort voor een ieder te allen tijde een volledig vrije keus te zijn, en dat is het op dit moment al niet meer.


Mensen, zeker werknemers in de medische wereld, durven zich niet meer openlijk uit te spreken tegen de vaccinatie en durven deze ook niet te weigeren, onder druk van de politiek, de academische elite, vele medici en niet in de laatste plaats de werkgevers, die hun personeel mogen dwingen tot het nemen van een vaccinatie. Het blijkt dat de mensen niet zullen leren uit de lessen uit het verleden; er gaat nauwelijks een alarmbelletje rinkelen, ook niet als de vaccinatie druk verandert in een vaccinatie plicht en de lock down maatregelen tot in het oneindige verlengd zullen worden.


Gevangenschap door angst

We zien hoe het belang van het individu wordt opgeofferd aan het vermeende belang van het volk onder de riedel: Je doet het niet voor jezelf, maar voor een ander.

Economische belangen van vaccin producenten en die van de Staat zijn ook nu weer met elkaar verstrengeld geraakt. De mensen wordt wijs gemaakt dat het vaccineren van de hele bevolking als resultaat zou moeten opleveren dat de druk op onze gezondheidszorg afneemt. Wat enige tijd geleden totaal niet aan de orde was, zoals vaccinatie-dwang, het invoeren van een vaccinatie-paspoort, het instellen van een avondklok, enz. wordt geleidelijk aan toch wel ter sprake gebracht en t.z.t. ingevoerd.

Steeds grotere groepen komen in opstand tegen deze gevaarlijke ontwikkeling, maar deze “oproerkraaiers” worden met steeds grover geweld uiteen geslagen. Evenals de dagen van zo’n 100 jaar geleden zien wij dat iedereen, die zich tegen dit door overheid en “experts” uitgedragen officiële beleid verzet of hierover kritische vragen stelt, als gevaarlijk, (rechts-) extremistisch, opruiend, ondermijnend en zelfs psychiatrisch ziek wordt weggezet! En dit alles gebeurt om het Nederlandse volk gezond te houden totdat de vurig gewenste vaccin ons komt “verlossen” van het o zo gevaarlijke en besmettelijke virus??

Lessen voor de toekomst

De dagelijkse praktijk laat zien dat de mensen niets hebben geleerd van de geschiedenis uit het verleden. De globalistische machtselite weet dat de mensen ook in de komende tijd niets zullen leren. De meest intellectuelen onder het volk, ook zij die zich onder de “wakkeren” rekenen, zijn in hun ogen niets dan lastige muggen, die bestemd zijn om t.z.t. doodgeslagen te worden.

Wat dat betreft heb ik mij netjes uitgedrukt om te stellen, dat mensen zonder Christus bewustzijn – d.w.z. zij, die bezig zijn deze Lichtvonk kwijt te raken – qua bewustzijn te vergelijken zijn met kuddedieren. Een bekend gezegde, dat luidt: “Zij, die niet leren uit de geschiedenis, zijn gedwongen om deze opnieuw te ondergaan” lijkt opnieuw van toepassing te zijn. Het zijn dezelfde soort mensen, die toentertijd het antwoord gaven: “Das haben wir nicht gewusst!”

Een stevig fundament Nu de hoop van de mensen keer op keer de kop wordt ingedrukt door de consequent volgehouden leugen van zowel onze regering als de media, die dagen achtereen aan het in slaap gehouden publiek voorgeschoteld wordt, dat er “licht is aan het einde van de tunnel”, beginnen sommigen tekenen van voorzichtig ontwaken te vertonen. En inderdaad valt er niets te verwachten van de omgekochte politieke, academische en medische elite die instemmend blijven knikken naar de ingegeven WHO-adviezen van het RIVM/OMT.


Wie van de medici en zorgpersoneel de belangenverstrengelingen doorziet en zich daartegen verzet kan zijn/haar licentie inleveren, tenzij de “complot-arts” zijn woorden terugneemt, door te zeggen dat de corona maatregelen gehandhaafd dienen te worden en dat het de beste manier is om dit virus te bestrijden. Juist in onze tijd, te midden van alle bedrog en manipulatie is het voor een ieder van groot belang om de dagelijkse feiten en gebeurtenissen onder ogen te zien en deze (durven) te onderzoeken en kritische vragen te stellen. Zorg tegelijkertijd voor de juiste spirituele voeding door jezelf te vrijwaren van het farizese zuurdesem in jouw geloof. De Lichtvonk kan slechts groeien en tot wasdom komen door het zuivere voeding te geven.


Deze Kennis zal een stevig fundament blijken te zijn bij de bouw van jouw huis, voor nu en in de toekomst.


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Politici zijn de marionetten van de krachten achter de schermen: https://www.ellaster.nl/2021/01/16/mind-control/

Voorgesteld toekomstbeeld aan jonge kinderen:https://www.youtube.com/watch?v=ZSvAD7wUQJ0&feature=emb_logo

716 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Johan
Jan 19, 2021

Wie geen lering uit de geschiedenis getrokken heeft. Kan straks zeggen: "Wir haben es wieder geschafft es nicht gewusst zu haben."

Like

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page