top of page
  • Quiasinon

Lichaam, Geest en Ziel.

De Russische revolutie was een tijdperk van ongekende wreedheden en terreur en een periode die na 17 juli 1918 voluit van start ging met moord op de voormalige tsaar en zijn gehele gezin. De Russische revolutie heeft naar schatting 50 miljoen mensen het leven gekost. Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op de oprichting van een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte. (Wiki) Wat echter vrijwel nooit blijkt in artikelen die handelen over het communisme is dat het de grondleggers van deze ideologie vooral te doen was om de afschaffing van de ziel. Hiermee wordt de directe relatie duidelijk met politieke ideologieën en spiritualiteit. Spiritualiteit gaat om vrijheid; vrijheid van denken, spreken en handelen. Die vrijheid is een noodzakelijk goed voor de ziel om het mogelijk te maken zich te ontwikkelen.


Rudolf Steiner schreef een artikel over Lichaam, Geest en Ziel in 1917. Als je dit leest, en hierbij de huidige maatschappelijke ontwikkeling in ogenschouw neemt, dan blijkt Steiner bijzonder goed te hebben gezien welke kant het met onze samenleving uit zou gaan. De kerkvaders hebben bij het concilie van Constantinopel (869) de geest afgeschaft, dat wil zeggen zoals men dogmatisch bepaald heeft:


De mens bestaat slechts uit lichaam en ziel, van een geest te spreken is ketters, zo zal men in een andere vorm nastreven om de ziel, het zielenleven af te schaffen. De grondleggers van het communisme, Marx en Engels zetten dit voort in hun zeer vergaande pogingen tot afschaffing van de ziel. Nietwaar, alle psychische impulsen gelden immers volgens deze opvatting niet meer, want wat de geschiedenis vooruit drijft zijn alleen de materiële impulsen, is alleen de strijd om materiële goederen. Het psychische is alleen de bovenlaag van het eigenlijke fundament van de zuiver materieel voortschrijdende gebeurtenissen.


Het zal niet lang meer duren, dat wetten ontstaan die eenieder die in ernst van de ziel spreekt, als niet goed bij zinnen te verklaren, en alleen voorgoed bij zijn verstand degene te verklaren, die de “waarheid” inziet, dat denken, voelen en willen vanuit bepaalde processen in het lichaam ontstaan op geheel noodzakelijke wijze.


De tijd zal komen, waarbij nog heel andere tendensen zullen opkomen, waar men zal zeggen: Het is al ziekelijk bij een mens, als hij aan ziel en geest denkt. Gezond zijn alleen de mensen, die alleen maar van lichaam spreken. – Men zal het als een symptoom van een ziekte zien, als een mens zich zo ontwikkelt dat hij op het begrip kan komen: Er bestaat een geest of een ziel. – Dat zullen zieke mensen zijn.


En men zal, daar kunt u zeker van zijn een geschikt medicijn vinden, dat men gebruiken zal. Indertijd schafte men de geest af. De ziel zal men afschaffen door een medicijn. Men zal door een “gezond inzicht” een vaccin vinden, waarmee het organisme zo bewerkt wordt in de zo vroeg mogelijke jeugd, zo mogelijk meteen bij de geboorte, dat dit menselijk lichaam niet op de gedachte komt: “Er bestaat een ziel en een geest”

Rudolf Steiner 1917


(met dank aan Alwareness, juli 2018)

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

ความคิดเห็น


bottom of page