top of page
  • Kubus

Loslaten!

Om los te kunnen laten zul je minstens moeten weten wie of wat je zou moeten loslaten, en waarom! De uitleg over dit item is van cruciaal belang, want alleen met het juiste begrijpen van het hoe en waarom van het loslaten, zul je in staat zijn om de komende tijd “zonder kleerscheuren” door te komen.


Inleiding

Nu de regering op het punt staat om de 2G-maatregel in te voeren zal zij, met de daadwerkelijke invoering van de wet, een legaal instrument in handen krijgen om de tegenstribbelende leden van de oppositie partijen t.z.t. definitief de mond te snoeren. Van de meeste rechtse Kamerleden mag namelijk verondersteld worden dat zij niet in het bezit zijn van een QR-code. De 2G maatregel zal dit zichtbaar maken zodat de ongevaccineerde Kamerleden de toegang tot het parlementsgebouw op een legale manier geweigerd zal kunnen worden.


Chaos in de Kamer Van enige vorm van democratie is al vele jaren geen sprake meer. Het publiek is al die tijd de schijn voorgehouden dat wij in een democratie zouden leven. Alle publicaties, die deze schijnvertoning aan het licht probeerden te brengen werden door de politiek consequent in de complothoek geduwd en de corrupte media werkten daar ijverig aan mee.


In een normaal functionerende democratie dient de Kamervoorzitter er op toe te zien dat er antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen. Door dit toezicht consequent na te laten heeft zij bewust (?) de agressieve sfeer gecreëerd die wij sinds haar aantreden steeds vaker en heftiger te zien hebben gekregen. Zij heeft echter te vaak toegestaan dat op gestelde vragen, zelfs na herhaling van dezelfde vragen, ontwijkende antwoorden kon worden gegeven. De vraag was een tijd geleden al bij mij opgekomen hoe deze vrouw op die verantwoordelijke plek terecht is gekomen?? Het heeft er alle schijn van dat zij op die plek is neergezet; er waren toen toch al 2 genomineerde kandidaten beschikbaar voor het voorzitterschap in de Tweede Kamer?

“De regering regeert en de Kamer controleert” is de basis van de democratie. Telkens weer krijgt de kritische waarnemer te zien dat de regeringspartijen de positie van de regering over lijken te nemen en verdedigen zij het coronabeleid i.p.v. dit te controleren. De ontstane wanorde binnen de Kamer leidde uiteindelijk zichtbaar tot de verwachte climax van de afgelopen dagen. Wat ook te verwachten was dat de beschuldigende vinger naar partijleden van FvD zouden wijzen. Maar waar blijft de rol van de Kamervoorzitter, die de ontstane chaos liet gebeuren?? Geen woord daarover, en al helemaal niet uit media hoek.


Van chaos naar orde Het bestaan van een partijkartel in het parlement komt telkens weer tevoorschijn met name in de besluitvorming rond de linkse doelstellingen, zoals het corona- en klimaatbeleid. Het linkse kartel beslaat een geringe meerderheid van het totaal dat steeds duidelijker het regeringsbeleid in de Kamer verdedigt i.p.v. het kritisch te beoordelen/controleren. De tweespalt in de Kamer is zodanig geëscaleerd dat partijen elkaar zijn gaan uitsluiten en zelfs op een manier dat er stemmen opgaan om partijleden, die zich kritisch uitlaten over het corona beleid het zwijgen op te leggen.


De stap om kritische Kamerleden uit te sluiten door hen geen toegang meer te geven tot de Kamer zal tegen die tijd van de invoering van de 2G maatregel dan ook heel snel gemaakt zijn. De regering zal deze daad toelichten met de mededeling dat de Kamer “een weerspiegeling van de samenleving behoort te zijn en bovendien een voorbeeldfunctie vervult voor het gehele volk”.


Van verdeeldheid naar dictatuur Spijtig genoeg is de verdeeldheid in de Tweede Kamer inderdaad een goede weerspiegeling van de verdeeldheid in de samenleving. Dankzij de kritiekloze opstelling van de coalitiepartners VVD, D66, CDA en Christen Unie in de Kamer, die alle kritische argumenten van de oppositie op het coronabeleid wegstemmen, kan het kabinet als lachende derde de, nog steeds verborgen gehouden, Agenda 2030 achter het corona beleid in alle stilte uitvoeren. Gestelde vragen daarover zijn in het recente verleden alle door de onderlinge verdeeldheid in het parlement niet meer aan bod gekomen of weggestemd.


Tijdens de afgelopen persconferenties verwees de premier regelmatig naar de negatieve aspecten van het corona beleid in het buitenland: “Zo erg is het bij ons niet, en dat willen we ook niet!” om vervolgens juist die opzichten uit te voeren. Aangaande de injecties wordt over de gehele wereld dezelfde boodschap uitgedragen: “Wij willen niemand dwingen; iedereen is vrij om te kiezen.” En toch! “Wij blijven vaccineren, dat doen wij wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm” aldus Hugo de Jonge.


Spirituele duiding van de gebeurtenissen De Bijbel voorspelt dat in onze dagen “de tijd verkort zal worden” hetgeen betekent dat de gebeurtenissen elkaar snel zullen opvolgen. En dat is menigeen intussen wel opgevallen.

Het dier, dat de profeet Daniël (hfdst.7) in zijn nachtelijke visioen zag, was “vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige” duidt op een tijd, die nog niet eerder in de geschiedenis van de mensheid is voorgekomen. Jezus beschreef die tijd zo: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal”.


De tijd in de geciteerde tekst duidt op de tot standkoming van de Nieuwe Wereldorde, de tijd van de Antichrist; in mijn artikelen “het Vrederijk van het Beest” genoemd. Intermenselijke contacten van liefde en affectie zullen dan, in het kader van de volksgezondheid, verboden worden. Tijdens die periode zullen de meeste mensen tot een soort zombies gereduceerd zijn met het bewustzijn als dat van een dier.


Het Boek Genesis in hfdst 1 vermeldt: “God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.” Deze god is de wereldbouwer of demiurg, die zich in volgende Boeken van de Bijbel steeds meer laat kennen als een bloeddorstig, wreed en afgunstig wezen. En met dit wezen krijgt de mensheid de komende periode te maken die nu met grote haast wordt voorbereid.


Het juiste begrijpen Het juiste begrijpen kunnen we leren van Jezus Christus, die Zijn hele leven in dienst heeft gesteld om dit begrip in de mensen bij te brengen.

Vlak voor het einde van Zijn leven werd Hij voor het Romeinse tribunaal gesleept: “Pilatus antwoordde: ‘Ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan?’ Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien Mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is Mijn Koninkrijk niet van hier”. Johannes 18 vs 36.

De god van deze wereld en zijn engelen heeft Hij ontmaskerd als de god van de leugen, en zijn dienaren, de Farizeeërs en Schriftgeleerden, als dienaren van de satan. Jezus Christus is de vertegenwoordiger en verkondiger van het Koninkrijk van Licht en Waarheid. “Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’” Johannes hfdst 8 vs 12


Loslaten Het ware loslaten begint met Inzicht. De plaats van Inzicht zetelt in de pijnappelklier, ook wel het Derde Oog genoemd. Mattheus in hfdst 6 vs 22 verwoordt het zo: “Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!”

Mondiaal wordt alle ijver aan de dag gelegd om het (derde) oog te vertroebelen. Allereerst door dit te verblinden met het farizese zuurdesem, dat de demiurg de enige god is, en tenslotte tracht men het (derde) oog, door toediening van de corona injecties, definitief te sluiten.

Met Inzicht steek je a.h.w. de lamp aan, waardoor alle duistere plekken in je lichaam, die het Licht niet verdragen, zichtbaar worden gemaakt voor je innerlijke oog. Het Licht laat de mens zijn afhankelijkheid en gebondenheid in/van deze wereld zien; de broosheid van zijn ware aard en de noodzaak om verlost te worden.

Je zal immers op z’n minst moeten weten wat en wie jou bindt om je ervan te kunnen bevrijden. Jezus zegt in Mattheus 6: “Niemand kan twee heren dienen.”


De vraag is: Hoe kun je je van de demiurg bevrijden terwijl je hem nog volop als jouw enige god ziet?? Hoe velen leven met deze waanzin in hun innerlijk? Angst houdt de mens aan zichzelf gekluisterd! Het houdt hem gevangen binnen de cel muren van de matrix.


Loslaten leidt tot bevrijding De hoogfrequente stralen van de Aquariuszon brengen alle ongerechtigheden van de wereld, zowel van de innerlijke wereld als van de uiterlijke, aan het licht. Laat dan alle gehechtheden los wat de Christusgeest in jou aanwijst; laat alles los wat jou hindert om verder te komen. Laat los en je zult losgelaten worden.

En zij, die dit Licht aanvaarden en daarin volharden, in hen wordt de nieuwe (innerlijke) mens geboren. Het zal dus niet de mens van vlees en bloed, de sterfelijke mens, zijn die het Koninkrijk van God binnengaat, en ook niet de mens die één of andere theologische graad of titel heeft behaald en zich daarop laat voorstaan.Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn”. Johannes hfdst 1 vs 12.

Alleen zij, die een naam hebben, kunnen geroepen worden . . . . .
Bronvermelding en aanverwante artikelen
De grote invloed van The Deep State is zichtbaar: https://www.youtube.com/watch?v=WJkDP77Xh1M


Zij stemden tegen uit angst om hun baan te verliezen: https://www.facebook.com/debster1972/videos/1066353504114844/

Het juiste Inzicht leidt tot wedergeboorte van de nieuwe mens: https://www.levensreis.nl/index.php/breng-jullie-lampen-in-orde/

285 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page