top of page
  • Quiasinon

"Misbruik van informatie, de verdraaiing van de waarheid"

Bijgewerkt op: 24 aug. 2022

Wat is nepinformatie, desinformatie, misinformatie, nepnieuws, fake news, misleiding, hoe je het ook wilt noemen. Het Van Dale omschrijft desinformatie als: bedrieglijke schijninformatie die feiten al dan niet moedwillig verdraait of vervalst. Ze omschrijft nepnieuws als: nieuws dat niet op waarheid berust, vaak bewust verspreid om de publieke opinie te beïnvloeden.

Misinformatie wordt in het Van Dale omschreven als:

1) verkeerde, onbetrouwbare of onvolledige informatie

2) al dan niet opzettelijk verstrekte onjuiste informatie of schijninformatie

"Ik denk dat de grootste vijand het misbruik van informatie is, de verdraaiing van de waarheid in de handen van vreselijk bekwame mensen." John le Carré, Brits auteur (ps. van D.J.M. Cornwell) (1931-2020)

Op de website van de Rijksoverheid vinden we deze omschrijvingen: "Desinformatie is onware, inaccurate of misleidende informatie die met opzet wordt gemaakt en verspreid om geld te verdienen of om een persoon, sociale groep, organisatie of land te schaden. Iets anders is misinformatie. Dat is onjuiste informatie die min of meer per ongeluk wordt verspreid. Onder nepnieuws wordt soms desinformatie en soms misinformatie verstaan. Het begrip nepnieuws wordt ook als synoniem gebruikt voor leugens en voor onzorgvuldige journalistiek."


Het valt op dat alleen het Van Dale het bij de omschrijving van desinformatie over feiten heeft. In alle andere omschrijvingen komt het woord 'feiten' niet voor. Als je je niet aan onweerlegbare feiten kunt houden, wie moet dan bepalen wat desinformatie is? Als onze overheid op aanmoediging van of in navolging van de EU wettelijk wil vastleggen wat desinformatie is, kan het niet zo zijn dat informatie die zij niet prettig vindt of die politiek niet uitkomt desinformatie of misleiding wordt genoemd.


Een ander punt is: wat in het verleden desinformatie leek te zijn, kan vandaag correcte informatie blijken. Dat blijkt voor velen bijzonder moeilijk toe te geven.

We zullen een aantal voorbeelden geven: Kijk dit voorval in de 2e Kamer nog eens. Zou Paternotte hier werkelijk geloofd hebben wat hij zei of bediende hij zich van desinformatie? Hetzelfde geldt voor Hugo de Jonge die hoofdschuddend Baudet aanhoort. Overigens gaat het hier niet om de partijen of de poppetjes, het gaat erom dat in het hoogste 'democratisch' orgaan desinformatie wordt geuit.


Baudet heeft zich overduidelijk meer in de feiten verdiept dan Paternotte en de Jonge, die hoogstwaarschijnlijk andere belangen hebben bij hun mening, want dat wordt het als je de feiten niet kent: een mening. Paternotte zegt bijvoorbeeld: het vaccin is veilig en is door alle onderzoeksfasen heen gegaan.

Verderop in deze nieuwsbrief hebben we een link geplaatst naar een artikel van stichting Vaccinvrij, die jaren tevergeefs op een antwoord van het RIVM heeft gewacht naar aanleiding van een WOB-verzoek met de simpele vraag: kunt u wetenschappelijk aantonen dat vaccins veilig en effectief zijn?


Ze kunnen geen enkel document overleggen. Er zijn wereldwijd honderden WOB-verzoeken ingediend inzake de veiligheid van vaccins. Niet één instituut kan documenten overleggen. De WHO zegt zelfs op film dat ze een probleem heeft omdat steeds meer artsen twijfelen aan de veiligheid van vaccins, omdat die veiligheid gebaseerd is op aannamen.

Nicki Pouw-Verweij maakt Baudet belachelijk.

Terug naar de 2e Kamer: Nicki Pouw-Verweij van JA21 staat ook bij de interruptiemicrofoon en zegt dat ze als enige arts in de kamer Baudet moet tegenspreken. Eigenlijk maakt ze hem belachelijk. Ze krijgt applaus in de vorm van tromgeroffel. Een paar maanden later is er een conferentie in Duitsland waar onder andere Stefan Oelrich, de topman van Bayer, een van de grootste chemische bedrijven ter wereld, spreekt. Hij zegt onder andere (min. 00:45) dat de mRNA-vaccins een goed voorbeeld zijn van cel- en gentherapie. Hij kan het weten. Maar wat hij daarna zegt, is veel stuitender. Het komt hierop neer: als we de bevolking niet eerst angst hadden aangejaagd met een killervirus, had niemand deze vorm van injectie genomen!


Kunnen we hier nu spreken van desinformatie? Zouden Paternotte, de Jonge en Nicky Pouw dit echt niet geweten hebben? Het is bijna niet voor te stellen.

We zijn nu ruim anderhalf jaar verder - in januari 2021 is men begonnen met prikken - en er zijn wereldwijd tot nog toe honderdduizenden doden gevallen door de injecties, en meer dan een miljoen schadegevallen gemeld. Hoogstwaarschijnlijk zullen het er veel meer zijn. De aangewezen instanties - in Nederland het Lareb - maken het voor artsen zo ingewikkeld en tijdrovend om alle formulieren in te vullen, dat de meeste artsen het niet doen. Daarbij komt dat de meeste artsen geloven dat een virus de mensen heeft gedood en niet het vaccin.


Is het niet buitengewoon belangrijk welke informatie je inschat als nep of als waar als je gezondheid, zelfs je leven er misschien van afhangt?

Nog een voorbeeld: auteur Wim Zeegers heeft jaren onderzoek gedaan naar wat ons lichaam sloopt. Als je naar de website van het Voedingscentrum gaat, staat daar bijvoorbeeld over cholesterol het tegenovergestelde van wat Zeegers in zijn boek schrijft. We hebben Zeegers niet kunnen betrappen op zomaar iets roepen, want hij vermeldt al zijn bronnen. Wie verspreidt hier nu desinformatie? Of gebruiken ze allebei andere feiten, gebaseerd op verschillend wetenschappelijk onderzoek?


Nog een voorbeeld van desinformatie of misleiding: het RIVM, artsen, politici, etc. roepen dat het 'vaccin' en de booster je immuunsysteem versterken. Maar twee eeuwen onderzoek tonen aan dat het precies andersom is: de ingrediënten van het vaccin zijn een aanslag op je immuunsysteem en verzwakken je systeem ... Nogmaals, anders waren er geen honderdduizenden doden gevallen door de injectie. Als je al een zwakke weerstand hebt, door ziekte, ouderdom of 101 andere redenen, en je krijgt vervolgens een shot met lichaamsvreemde chemicaliën, kan dat net het laatste zetje zijn. De ingrediënten van de injecties zijn dusdanig heftig dat het maar al te vaak voorkomt dat ze zelfs sporters en jonge mensen fataal worden.


Kan misinformatie ook onbewust gegeven worden? Uiteraard. Voorbeelden te over. Vele politici moeten al zo veel stukken lezen dat ze geen tijd hebben, en wellicht geen interesse, om zich te verdiepen in cel- en gentherapie. Een ander probleem is vaak de partijdiscipline: je eigen informatie is ondergeschikt aan die van de partij/coalitie. Ook artsen geven (onbewust) misinformatie: hoeveel diagnosen zijn misdiagnosen ofwel informatie die niet klopt? Wat dacht je van de media? Als er één goed is in het verspreiden van meningen in plaats van feiten, zijn het de media.


Hoe vaak hebben we foto's gezien die door de reguliere nieuwsvoorziening zijn verspreid en later werden ontmaskerd als zijnde andere gebeurtenissen van jaren eerder? Er zijn weinig kranten, praatprogramma's en journalisten die zich vastbijten en verdiepen in bepaalde onderwerpen. Ze hebben het geld er niet voor, ze hebben er de tijd niet voor of het is wel makkelijk om de persberichten van de overheid, het ANP en Reuters over te schrijven of te herschrijven. We moeten één lijn volgen, zei Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant in maart 2020. Hij had ook een journalist kunnen laten onderzoeken of het wel allemaal klopte wat de overheid en het RIVM beweerden.


Klok gelooft heilig in het instituut RIVM, maar ze hebben inmiddels toch wel bewezen dat ze de afgelopen 2-3 jaar op een heleboel vlakken verkeerde informatie hebben gegeven. De Volkskrant had bijvoorbeeld een van de best geïnformeerde virologen uit Duitsland kunnen interviewen. Stefan Lanka, een Duits viroloog en microbioloog, vertelt dat tot op heden nog niemand een foto heeft kunnen laten zien van een virus uit een mens, dier of plant.


"Alle afbeeldingen die je tot nu toe hebt gezien zijn 'in silico' afbeeldingen, wat betekent ontworpen in de computer. Maar als we geen virussen bij ons hebben, waarom dragen we dan mondkapjes? Waarom worden we dan geïnjecteerd ... voor wat? In Duitsland gelooft al ± 30% van de mensen niet meer in virussen. Waarom zou je nog steeds geloven in de desinformatie van de overheid?" aldus Lanka. "Ze verzinnen allerlei prachtige namen en varianten om het grote publiek te laten geloven dat we nog steeds bedreigd worden door killervirussen, maar kijk om je heen: er vallen geen bosjes mensen om door een virus. Helaas vallen er wel steeds meer mensen om door de injecties. Waarom zou je je überhaupt weer laten prikken/injecteren met een product van dezelfde fabrikant (en ook andere fabrikanten), dat niet heeft gewerkt?"


Steeds meer mensen concluderen dat er juist heel veel desinformatie van de overheid komt, die zichzelf beschermt door andere informatie te censureren en nieuwe wetten te creëren. Maar wie bepaalt eigenlijk wat nepnieuws is? Dat is er maar één, beste lezer, dat ben je zelf. Als je zelf het kaf niet van het koren scheidt, doet een ander dat voor je. In vele gevallen kan dat zeer nadelig voor je uitpakken. Velen hebben al moeten constateren dat de overheid er niet voor ons is, andere belangen heeft dan ons ten dienste staan en ons zodoende opzadelt met heel veel desinformatie.


We geven iedere week vele linken, zodat je zelf je onderzoek kunt doen en je conclusies kunt trekken. Delete deze nieuwsbrief niet te snel, oordeel niet te snel, zeg deze nieuwsbrief niet op en neem de gegeven informatie niet te licht.

Al is een plakje nog zo dun, het heeft altijd twee kanten. We willen je helpen meerdere kanten te zien. Uiteindelijk gaat het om je eigen gezondheid en die van je dierbaren. Beloof jezelf dat je niets meer aanneemt, voordat je het zelf onderzocht hebt.


Denk niet links, denk niet rechts, denk na!


Eenzijdige informatie is ongezond!

* Alle andere media bij elkaar

* mRNA-injectie gefaald?

* WOB-verzoek vaccinveiligheid

* Antwoorden van de regering op kamervragen inzake de oversterfte in 2021: 16.000 mensen stierven meer dan gemiddeld verleden jaar. Waar vallen die antwoorden onder: misinformatie, nepnieuws of bewust verzwijgen?

* Als Agenda 2030 van de Verenigde Naties, overgenomen door Klaus Schwab van het WEF zo goed is, waarom hadden ze dan een pandemie nodig waarbij ze veel angst creëerden, zodat mensen hun opgelegde maatregelen accepteerden? Een korte documentaire van Blckbx met ondertiteling.

* Vaccin in je DNA: kon niet gebeuren

* Fauci geeft vaccinfalen toe

* Schadelijke gevolgen voor zwangerschap en baby's

* Succesvolle controle van de bevolking

* Wat je over Klaus Schwab zou moeten weten

* Ondertiteld filmpje over Klaus Schwab

* Djokovic: De principes over het nemen van beslissingen over mijn lichaam zijn belangrijker dan welke titel dan ook

* Klokkenluider uitvaartcentrum


Bron: Succesboeken.


Ga naar de Telegram groep van Tribute: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page