top of page
  • Kubus

NACHT

Bijgewerkt op: 2 okt. 2023

In het Johannesevangelie lezen wij: “Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe”.

Wanneer de Bijbel spreekt over bijv. dat er “een nacht komt, waarin niemand werken kan” dan wordt met “nacht” niet de fysieke nacht bedoeld, die na de dag en avond intreedt, maar de spirituele duisternis, waar de wereld in verkeert.

De enige mogelijkheid om te ontkomen

De profeet Jesaja profeteerde in zijn dagen over de komst van Jezus toen hij zei: “Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht”. Nikodemus vroeg Jezus over dit licht, waarop Hij antwoordde: “Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.”

Meerdere teksten in het Nieuwe Testament, het gedeelte van de Bijbel, die vnl. handelen over het leven van Jezus Christus en de verbreiding van Zijn Evangelie, wijzen de lezer op de noodzaak van het geloof in Jezus’ Naam als enige reddingsmogelijkheid om aan de gevangenschap van de demiurg te ontsnappen.

Duidelijke uitleg van wedergeboorte

“‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest’”.

Jezus wijst hier op de doop, als zinnebeeld van de dood van “de oude mens” (de onderdompeling in het water) en de herrijzenis van “de nieuwe mens” (het opstaan uit het water) zodat de dopeling zijn/haar weg met een vernieuwde gedachte kan vervolgen. Dit is de betekenis van “geboren worden uit water en geest”, de wedergeboorte.

Het verkeerde evangelie is funest

In tal van vorige artikelen heb ik geprobeerd over te brengen dat men onmogelijk tot wedergeboorte kan komen wanneer men slechts in de ene god, de demiurg, gelooft. Het belang van de ontmaskering van deze arrogante, verkeerde god wordt nog eens, voor de derde maal in dit hoofdstuk, benadrukt dat Jezus vervolgt: “Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden”.


Na de uitstorting van Licht na Jezus’ terugkeer naar Zijn Vader – Hemelvaart en Pinksteren – werd aarde en mensheid al snel weer in duisternis gehuld.

De demiurg als Hoofd Archont en zijn demonen weten dat hun einde, na een korte opleving, aan het naderen is. De korte opleving is de periode van zijn “vrederijk” om alsnog zoveel mogelijk mensen van hun Aard en Bestemming weg te houden. De Bijbel laat zien dat helaas zeer velen zich zullen laten verleiden, zoals wij dat tegenwoordig “aan den lijve” meemaken.

Ter illustratie deze wetenschapper aan het woord over de hedendaagse actualiteit naar de onherroepelijke lock down: PRC TEST LEUGEN.

"Relevante introductie kort: Ik ben moleculair geneticus, en ben dat vanuit de biochemie geworden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tevens inmiddels ook meer dan 20 jaar werkzaam in de farmaceutische & medische industrie. Foute interpretatie van positieve PCR uitslagen – Onterechte & foutieve klinische extrapolatie zorgt voor grove beleidsfout. Ik heb zelf ruime ervaring met PCR, omdat dit in mijn universitaire vorming zat als biochemicus/moleculaire genetica hoofdvak. Dus ik weet goed hoe de vork in de steel zit. Even los van de vraag, of de aan u gerapporteerde positieve PCR test aantallen nou procentueel erg weinig voorstellen, en er in relatieve zin eigenlijk weinig aan de hand is, is er iets veel wezenlijkers, wat u echt moet weten: De GGD’s presenteren u een ‘toename’ in absolute cijfers van positieve PCR test uitslagen. (helaas niet procentueel…). Een positieve PCR uitslag toont louter en alleen aan, of er bij iemand (een stukje) viraal RNA in neus slijmvlies zat…. Cruciaal: Iemand bij wie de test positief is, BETEKENT NIET, dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is, of ziek gaat worden. Dat kan een PCR uitslag helemaal niet aantonen. Daar is deze moleculair biologische assay niet voor. Daar heb je namelijk extra klinische parameters voor nodig, want de PCR detecteert niet eens, of er intact virus RNA aanwezig was in de persoon, noch kun je iets zeggen of het virus infectieus is, of is geweest. Ik maak mij ernstig zorgen, omdat u momenteel mogelijk (door toedoen van de media) onterecht de indruk heeft, dat het aantal potentieel zieke mensen met corona zal gaan toenemen, maar dat is dus niet correct! U, of een van uw medewerkers, kan mij contacten voor verdere toelichting hierover. Maar u kunt dit eigenlijk aan elke klinisch biochemicus vragen. Zelf de Proef op de som nemen: U kunt dit ook heel makkelijk zelf verifiëren. De GGD verzamelt al weken/maanden, al data van wie positief getest is (+ BCO). En aangezien de incubatie tijd van het virus zo ongeveer 1 week is (max 12 dagen), kunt u zowel retrospectief, alsook prospectief zo zien, of er allemaal extra zieken bij zijn gekomen, resp. bij zullen komen binnen ca. 1 week. Dat is niet het geval. En ik voorspel u, dat dit ook niet zal gebeuren. Een klein deel van echte corona zieken komt soms ook in ziekenhuis terecht, maar zoals u gezien heeft zitten ook de ziekenhuis opnames de afgelopen maanden op een nullijn. Dus u kunt eigenlijk al zien dat daar niets additiefs gebeurd is, of gebeurt. Dus hier aan kunt u al zien, dat die positieve PCR uitslagen nergens toe leiden. U stuurt nu uw beleid en maatregelen op basis van angst voor extra “besmettingen”, maar voornoemde term is dus een zeer misleidende term voor de positieve PCR test uitslagen, die niets meer betekent, dan wat (vermoedelijk oudere) RNA fragmentjes van het virusgenoom, of soms zelfs een ander verwant virus. Het gaat daarbij ook nog eens om hooguit amper 1–2 % van alle geteste personen. Helaas blijft de media de term “besmettingen” maar gebruiken, maar zij realiseren zich niet wat de implicaties hiervan zijn, en weten zij niet eens wat PCR inhoudt. Ik wel. En vele vakgenoten met mij ook.

Met vriendelijke groeten, Drs. Mario Ortiz Buijsse, biochemicus (moleculaire genetica), Medical Advisor Farma".

En tot slot een ingezonden brief:

Reactie (23 sep 2020) van een facebook vriendin: Ik, als afgekeurd IC verpleegkundige, sta al jaren op de crisis dienst lijst. Ik kreeg al in maart een oproep om stand-by te staan voor de 2e golf. Wist niet dat ze helderziend zijn.

Bruins moest aftreden omdat hij 't niet eens was met kosten stijging omtrent medicatie; corrupte de Jonge nam het gelijk over. Hoorde bij het plan.

In maart kreeg ik vanuit betrouwbare media bron een brief te lezen dat pinokkio 250.000 mondkapjes afgeslagen had, was niet nodig. Nu schijnveiligheid??


Jongeren, eerst niet besmettelijk, nu worden ze gezien als criminelen.

Ik kan jullie vertellen dat er meer doden vallen door uitgestelde chemo's, mensen die in thuis quarantaine zaten en die later een hartinfarct bleken te hebben en er nu aan overlijden, zelfmoord in de psychiatrie, ouderen. En dan nu 't vaccin tegen gordelroos virus, wat ook waterpokken veroorzaakt door een virus. Willen ze geven aan ouderen ineens, maar mag niet gegeven worden aan mensen met verminderd weerstand. En pinokkio heeft alle ouderen opgesloten, dus vitamine D tekort ofwel verminderde weerstand. Het vaccin tegen gordelroos virus geeft geen bescherming, hooguit klachten vermindering en biedt bescherming voor 5 jaar. Jaarlijks opname van gordelroos: 375 mensen.


Laten ze zo de ouderen nog vermoorden ook?

Farmaceutische maffia is het RIVM. GGD werd ik gevraagd daar te werken, maar teststraten zijn leeg, waarom een 2e teststraat openen? Om ons te laten denken dat 't virus weer de kop op steekt. Ik hoor van collega’s, die uitslagen moeten doorbellen, dat er gezegd wordt: ik ben niet getest.


Media is fake, cijfers ook, er zit een ander plan achter.

Applaus laat maar zitten, bonus ook. Heb met hart en ziel 25 jaar als IC verpleegkundige gewerkt. Mijn applaus was, als ik een leven had gered, de mensen terug te zien, jarenlang een kaartje of een bloemetje te krijgen. ‘t Is een roeping om gewoon dubbele diensten te draaien, briefings hadden we iedere dag.


Nu zeg ik: fuck de gezondheidszorg, puur omdat ik weet dat alles fake is, opgezet, en aub wees geen donor. Mensen vd elite betalen voor een hart, en degene die bovenaan de wachtlijst staat, heeft pech en gaat dood: de helikopter met hart is verdwenen. Welkom in de wereld van de farmaceutische maffia en corrupte gezondheidszorg. Groetjes, een ex verpleegkundige die knuffelt met

m'n oud collega's en niet mee doet aan deze bullshit. En wij kunnen 't weten.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Biologische oorlogvoering en bewust gestuurde onwetendheid

De wereld opnieuw in duisternis gedompeld:

Biochemicus: “PCR test is een leugen”

Mondkapjes advies in de praktijk:

136 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page