top of page
  • Quiasinon

Niemand heeft alle kaarten in de end-game

In de end-game die nu gaande is, heeft niet één partij alle (troef)kaarten. Dat dwingt de vrijheidsbeweging tot samenwerking. Daarnaast heeft de Cabal ook nog veel macht. De end-game kan daarmee een lange en turbulente periode worden. Toch zijn de voorspellingen gunstig voor de mensheid.


Wat is de end-game?

We bevinden ons momenteel in de laatste fase van de end-game waarbij een vrijheidsbeweging onze planeet bevrijdt van duistere krachten, die de mensheid en de planeet Aarde al tienduizenden jaren of langer in hun greep houden. We zitten nu midden in de transitie, het einde van een grote kosmische cyclus van 26.000 jaar en het begin van een nieuw gouden tijdperk. Hetgeen nu op Aarde plaatsvindt is de belangrijkste gebeurtenis uit de recente menselijke geschiedenis.

Wie zijn de spelers?

Om hetgeen zich nu uitspeelt te simplificeren kun je de spelers in de eindstrijd indelen in twee hoofdgroepen: de Illuminati (ook wel de New World Order, Cabal, of Global Elite genoemd) die de macht in handen willen houden en hun fascistische New World Order willen implementeren, en een vrijheidsbeweging die de mensheid willen bevrijden van hun Satanische heersers.

Voor beide ‘partijen’ geldt dat het niet één centraal aangestuurde groep is. De Illuminati is uit elkaar gevallen in verschillende facties, die elkaar nu bevechten in de strijd om de macht. De vrijheidsbeweging is een verzamelterm voor de miljoenen individuen en losse groepen die ieder op hun eigen manier toewerken naar een rechtvaardige harmonieuze wereld. In het artikel “De lappendeken van de Illuminati en vrijheidsbeweging” ga ik uitgebreid in op de verschillende facties en groepen.


Het einddoel van de New World Order

De Illuminati streeft naar totale controle over de mensheid door de toepassing van technologie. Dat betekent het terugdringen van de natuur en het ‘organische’ uit de leefomgeving van de mens, het terugbrengen van vrijheden, verkleinen van leefgebieden en het steeds verder binnendringen van chemische stoffen, nanotechnologie en straling in de leefomgeving en het lichaam. Men wil een supermens creëren waarbij gezondheid, kracht en lange levensduur bepaald wordt door mechanische en chemische interventie. De nieuwe cyborg mens zal het eigen denkvermogen en het benutten van de vrije wil, in dit plan uiteindelijk grotendeels of geheel verliezen.


Bepaalde Illuminati-facties willen de wereldbevolking uitdunnen en mensen zoals Bill Gates komen daar openlijk voor uit. Middels vaccinaties worden ziektes juist verspreid (niet teruggedrongen) en de gifstoffen in de vaccins zijn voor sommige mensen fataal. Door het implanteren van microchips of nanodust (middels vaccinaties) wil men een verstrekkend surveillancesysteem invoeren en zelfs fysieke functies en gedachten besturen. De toepassing van vaccinaties, implementatie van 5G, gezichtsherkenning, invoering van ID2020 en een algehele toename van satellieten en technologie is allemaal onderdeel van deze agenda, vandaar dat er juist op die fronten momenteel zoveel weerstand is.


Steeds verder verwijderd van de natuur

De Illuminati ziet de natuur als een afgescheiden domein dat uiteindelijk alleen voor elitegroepen toegankelijk zal zijn. Men zal steeds verdergaande maatregelen nemen die de natuur zogenaamd beschermen en de vrijheden van de ‘gewone’ mensen verder zal terugdringen. Omdat hun technologische plannen steeds verder van de natuur af komen te staan is deze agenda allesbehalve duurzaam en zeer vernietigend voor de natuur. Kijk bijvoorbeeld naar de absurde maatregelen van de massale bomenkap en de giftige en niet duurzame batterijen die (minder vervuilende) fossiele brandstoffen moeten vervangen. Dit terwijl ze beschikbare technologieën zoals nulpuntenergie al een eeuw onderdrukken en achterhouden.


Het einddoel van de vrijheidsbeweging

Ondanks dat individuele standpunten over de nieuwe wereld kunnen verschillen, streven alle mensen binnen de vrijheidsbeweging naar een rechtvaardige, harmonieuze wereld van vrede en overvloed. Rijkdom is in deze nieuwe wereld eerlijk verdeeld. Er is veel vrijheid die hand in hand gaat met een eigen verantwoordelijkheid, waarbij mensen handelen op basis van eer en geweten. Iedereen is veilig en er is een goed functionerend rechtssysteem. Er is veel ruimte voor creativiteit en dingen worden weer met bezieling gedaan.


Veel mensen binnen de vrijheidsbeweging streven naar gerechtigheid vanwege de mensenrechtenschendingen van de Cabal en willen dat de waarheid onthuld wordt. Niet alleen de waarheid omtrent de misdaden, valse vlag aanslagen en manipulaties van de mens, maar ook de disclosure (onthulling) omtrent buitenaardsen en geavanceerde technologieën. De mensheid zal een kwantumsprong maken in technologie en spiritualiteit.


De tweesprong: cyborg versus natuurlijke ascentie

De mensheid staat de komende jaren op een tweesprong die bepalend zal zijn voor de toekomst. De Cabal (Illuminati) wil een supermens creëren door de toepassing van technologie in het lichaam en zo de natuurlijke evolutie te versnellen. Men streeft naar de creatie van een trans humanistische mens, een cyborg, deels mens deels machine. De upgrade ontstaat in hun ogen vooral vanuit beïnvloeding van buitenaf.


De tegenbeweging streeft naar de evolutie van de natuurlijke mens en het her activeren van natuurlijke begaafdheden, zoals telepathie, telekinese en zelfhelend vermogen. De upgrade van de nieuwe mens ontstaat op deze manier van binnenuit. De vrijheidsbeweging wil tegelijkertijd terug naar een leven in harmonie met de natuur. Men wil een herintroductie van natuurrecht, natuurlijke geneeswijzen, biologische voeding, natuurlijke materialen, organische bestuursvormen en vooral een onbeperkt zelfbeschikkingsrecht. Door een spirituele evolutie en eenheidsbewustzijn zullen mensen vanzelf keuzes maken voor duurzame en harmonische oplossingen die goed zijn voor het individu en het collectief.


De macht van het establishment

De Illumiatiefacties hebben nog steeds veel macht en een aantal belangrijke instrumenten in handen. Ze beheersen nog steeds het financiële systeem, politici en de media. Ze bezitten de grote corporaties, waarvan steeds meer mensen wereldwijd afhankelijk zijn geworden, ook daardoor hebben ze nog steeds veel macht en geld. Bovendien zijn legers en politiekorpsen trouw aan het establishment om hen te beschermen en niet het volk.


De end-game is dan ook geen gelopen race en de Cabal is een geduchte tegenstander en slechte verliezer. De vrijheidsbeweging heeft de afgelopen jaren steeds meer terrein gewonnen en de Cabal lijkt steeds verder in een hoek gedrukt te zijn. Wanneer men geen uitweg zal zien, is men bereid om de mensheid mee te nemen in hun val, maar ik ben ervan overtuigd dat ze niet de kans krijgen om de wereld te vernietigen.

End-game troefkaarten van de New World Order

De huidige plandemie is een van de troefkaarten die de Cabal heeft uitgespeeld. De wereldwijde lockdown zal leiden tot een economische crash, eveneens een Illuminati troefkaart. Eind dit jaar kunnen we tijdens de winterperiode een nieuwe epidemie verwachten, met nieuwe ‘virussen’ (aka bio wapens) of gemuteerde varianten van het Covid-19 virus, dat al drie keer van naam is veranderd, er zijn nu al verschillende virusstrengen. Een plandemie geeft regeringen bovendien veel macht om vrijheidsbeperkende controlemaatregelen door te voeren, zoals we nu al zien in de huidige lockdown.


Andere troefkaarten zijn plannen voor gecreëerde droogte, insectenplagen of andere vormen van weer manipulatie om de voedselvoorraad in gevaar te brengen en schaarste te creëren. In de afgelopen jaren zagen we al talloze ‘bosbranden’, zogenaamd veroorzaakt door de droogte en de natuur, maar in werkelijkheid aangestoken — onder andere door directed energy weapon technology en andere vormen van brandstichting. We zullen de komende tijd meer van dit soort ‘natuurrampen’ en weer manipulaties gaan zien.


De Cabal is een slechte verliezer

De immigratiestromen vanuit Zuid-Amerika, Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten zullen verder toenemen. De New World Order wil de grenzen openhouden en stuurt aan op een ‘clash of civilizations’. De media willen ons doen geloven dat het zielige vluchtelingen zijn en vooral gezinnen met kinderen betreft, maar er zijn talloze signalen dat gelukzoekers op basis van allerlei valse beloftes gemanipuleerd of betaald worden om naar het Westen te trekken, met alle gevolgen van dien.


Erdogan liet duizenden gevangenen vrij om de Griekse grens te bestormen. We zien in Noord-Europese landen steeds meer berichten van totaal losgeslagen immigranten die zich schuldig maken aan aanrandingen, verkrachtingen, geweldsdelicten en rellen schoppen. Door zelfs tijdens de lockdown de grenzen niet te sluiten hebben regeringen aangetoond dat men niet geïnteresseerd is in het indammen van het virus. Men heeft op deze manier ook de deur opengezet voor psychopathische figuren, die op veel bescherming en steun van de staat kunnen rekenen.


Dit alles schetst een naargeestig beeld van een zeer destructieve geest, maar het is kenmerkend voor de Satanische groep die kost wat kost de absolute macht wil behouden, herwinnen of desnoods de wereld voor anderen wil vernietigen. Het zijn nou eenmaal slechte verliezers. De laatste troefkaart van de Cabal is de holografische projectie om een buitenaardse invasie te veinzen. Het is de vraag of ze de kans zullen krijgen om deze kaart uit te spelen.


End-game troefkaarten van de Vrijheidsbeweging

De belangrijkste troefkaart die de vrijheidsbeweging in handen heeft zijn de bewijzen van de misdaden van de Cabal. Hoogverraad, omkoping, financiële oorlogsvoering, biologische oorlogsvoering, weer-oorlogen, terreuraanslagen, drugshandel, illegale wapenhandel, kinder- en mensenhandel, orgaanhandel en kindermisbruik op een duizelingwekkende schaal. Deze mensenrechtenschendingen zijn zo grotesk dat wanneer de mensen die nu nog het establishment steunen hiervan doordrongen raken, een groot deel van kamp zal veranderen. Daarom is de mainstream media zo’n belangrijk en allesbepalend instrument.


De Q-beweging zegt de dossiers van Cabal-leden in handen te hebben: “We have it all.” Er zouden duizenden strafrechtelijke onderzoeken lopen en verzegelde aanklachten zijn. Een aantal daarvan is al vrijgegeven, maar pas wanneer er een grote naam sneuvelt zal dit tot een lawine-effect leiden. “Timing is everything.” Ondertussen neemt het ongeduld toe en vragen mensen zich af of het geen loze beloften zijn.


De troefkaarten van Trump

Sommige mensen beweren dat Donald Trump destijds door de Positive Military, met name de Marine, is gevraagd om president te worden. Trump zou ook de steun van een factie van het Secret Space Program hebben, die zich heeft afgesplitst van de kwaadaardige tak. Trump is tegelijkertijd ook omringd door Deep State-spelers die hem eveneens beïnvloeden. In de mainstream media wordt er uitsluitend negatief over hem bericht en hij wordt neergezet als een domme, narcistische dictator. Een deel van de waarheidsbeweging ziet hem juist als de reddende engel die hem op een voetstuk plaatsen. Beide standpunten zijn niet erg genuanceerd. Dom is hij zeker niet, maar de waarheid ligt meestal ergens in het midden.


Cobra zei onlangs dat mensen zijn rol groter maken dan hij werkelijk is, omdat hij maar één van de vele spelers is. Volgens hem heeft Trump twee doelen: “Make America Great Again” (MAGA) en “Make Trump Great Again.” Trump heeft hoe dan ook niet eens alle troefkaarten in handen en moet voortdurend laveren tussen alle Haviken en White Hats. Wat men ook van Trump denkt, uit alles blijkt wel dat hij zijn belofte om de kinderhandel en elite pedo-netwerken aan te pakken ook daadwerkelijk waarmaakt. Dat is een hele belangrijke troefkaart.

Of Trump een White Hat (good guy) is of onderdeel van de controlled opposition, zal vooral blijken uit zijn daden en niet zozeer door de weg ernaartoe. Hij moet nu simpelweg Deep State spelers af en toe tevreden stellen, of minstens de illusie geven dat hij hun agenda steunt om te kunnen overleven. Hij speelt geduldig Sun Tzu’ s ‘Art of War’, waarbij hij de Trump-card (dat betekent troefkaart in het Engels) pas speelt als het lijkt dat de tegenpartij gewonnen heeft


Om vast te stellen dat hij een White Hat is zal hij moeten slagen voor de lakmoestest. De komende maanden kan dit blijken uit acties zoals: Het ontslaan van Fauci en hem vervolgen vanwege zijn betrokkenheid en financiële steun aan het laboratorium in Wuhan; het laten arresteren en vervolgen van Bill Gates en het tegenhouden van vaccinaties; het bekend maken van de invallen in de DUMBS en grootschalige kinderhandel en -misbruik en het laten arresteren en vervolgen van topfiguren in het Uranium One en FISA-gate schandaal. Bepaalde arrestaties en acties kunnen niet nog jaren vooruitgeschoven worden. Dan zal blijken of de Storm van Trump al dan niet een loze kreet is geweest en Q terecht of onterecht heeft gesteld: “Trust the Plan.”


Niemand heeft alle troefkaarten

Er zijn ook andere partijen met troefkaarten in handen. Zo zal de anti-vax-beweging onder leiding van Robert F. Kennedy Jr. een belangrijke rol spelen om Bill Gates en zijn handlangers en hun vaccinatieleugens verder te ontmaskeren. De 9/11-Truth-beweging zal de druk opvoeren om de waarheid rond 9/11 officieel erkend te krijgen. De Common Law-beweging zal meer en meer Grand Jury’s bijeen roepen als alternatief voor corrupte rechters en rechtbanken. Judicial Watch, Wikileaks en andere organisaties zullen de druk opvoeren om de misdaden van de Clintons en Obama voor de rechter te krijgen.


De World Trust heeft een andere belangrijke troefkaart in handen. In de afgelopen decennia zijn alle (centrale) banken, grondstoffen en ander wereldkapitaal ondergebracht in de vele trusts, die inmiddels zijn samengevoegd in één World Trust. Dit was een list van de voormalige meester-trustee (Marduk) om zo alles in handen te krijgen. Hij is inmiddels geëlimineerd en de honderden andere trustees (Illuminati-top) hebben geen toegang meer tot het systeem. De nieuwe meester-trustee (Kim Goguen) is nu de enige met de codes om toegang tot deze trust te krijgen. Zij wil het kapitaal en soevereiniteit (hoogste gezag) teruggeven aan de mensen en landen.


Door de constructie om alles onder te brengen in trusts en deze als hefboomfinanciering te gebruiken, zit het meeste geld nu in de World Trust en zijn de banken (zo goed als) failliet. Om het geld terug in het systeem te brengen heeft de Trust (vooralsnog) de banken nodig om het geld bij de overheden en humanitaire projecten te krijgen. De banken zijn in handen van de Cabal en werken daar niet aan mee. De hele situatie lijkt op een Mexicaanse stand off die al maanden duurt. Omdat de World Trust (nog) niet beschikt over militaire steun kunnen ze niets afdwingen, behalve de fondsen achterhouden.


Gedwongen tot samenwerking

Thomas Williams, de woordvoerder van de World Trust, heeft zich regelmatig sceptisch uitgelaten over de rol van Trump, het leger, het massa-arrestatieplan, de Q-beweging, de onafhankelijkheid van alternatieve media en trekt zelfs het bestaan van een alliantie van White Hats in twijfel. Zijn wantrouwen komt voort uit de weigering van het Trump-team om op hun voorwaarden met de Trust samen te werken. Hij is ervan overtuigd dat Trump niet voldoende fondsen heeft zonder de Trust, maar ze hebben zelf ook belangrijke troefkaarten niet in handen.

Doordat niemand alle troefkaarten heeft zal men uiteindelijk op bepaalde fronten moeten samenwerken, tenzij men manieren vindt om bepaalde partijen of procedures te omzeilen. Deze onderlinge afhankelijkheid dwingt tot coöperatie en het aangaan van verbindingen, terwijl ik soms het tegenovergestelde zie gebeuren. Het verbinden van de mensheid, de verschillende spirituele en vrijheidsgroepen — ondanks de verschillen in inzicht op deelgebieden — is belangrijker dan ooit. Verbondenheid is onze grootste kracht en allerbelangrijkste troefkaart. Geen wonder dat er zoveel verdeel- en heersspelletjes gespeeld worden om ons verdeeld te houden.

Een turbulente periode

Amerika is aanvankelijk het belangrijkste strijdtoneel van de end-game. Alle ogen zijn gericht op Trump en de weerstand vanuit het establishment (die de mainstream media nog in handen heeft) is groter dan ooit. Als Trump zich niet aan zijn belofte houdt om “het moeras droog te leggen” (drain the swamp) zal er waarschijnlijk een burgeroorlog uitbreken. Desondanks is er een wereldwijde transitie gaande en gebeuren er ook elders in de wereld opzienbarende zaken. Denk alleen al aan de grote hoeveelheid aftredens van topmensen en massaprotesten in alle uithoeken van de wereld.


Nu we midden in de transitie naar een nieuwe wereld zitten is alles vloeibaar en in beweging. Het is volstrekt onduidelijk wat er precies gaat gebeuren en hoelang het duurt voordat er grote doorbraken zijn. Eén ding is echter zeker, er is een turbulente periode aangebroken waarin dingen best nog wel eens een stuk heftiger kunnen gaan worden. Daarom is het belangrijk om je mentaal voor te bereiden op een langere periode die een lange adem vergt.


Het onvermijdelijke Event

In het Looking Glass project — een geheim militair project met technologie waarmee men de meest waarschijnlijke tijdlijnen en gebeurtenissen in de toekomst kon waarnemen — bleek keer op keer dat wat ook de keuzes waren die men zou maken, alle tijdlijnen na 2012 samengeperst werden in een bottleneck van tijd. Anders gezegd: er zou na 2012 een gebeurtenis plaatsvinden die onvermijdelijk is, wat men ook zou proberen om de koers ernaartoe te veranderen. Een grote gebeurtenis, een wereldwijd event.


Dit is de Event waar de verzetsbeweging Cobra over spreekt. De transitie naar een nieuw tijdperk, de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Volgens klokkenluider Bill Wood, betrokken bij het Looking Glass project, leidde deze kennis bij degene die begrepen wat er in de toekomst ging gebeuren tot een blinde paniek. “De elite op deze wereld hadden waarschijnlijk begrepen dat dit het einde van het spel was en niks voorbij dat punt gemanipuleerd kon worden. (…) Eerst dacht ik dat dit het einde van de wereld zou zijn, maar ‘einde van de wereld’ is het einde van hun wereld.”


Reden voor optimisme

Natuurlijk zal de Cabal er alles aan doen om de uitkomst van deze gebeurtenis te beïnvloeden. Al is het alleen al het bespelen van de publieke opinie in de aanloop van de onthullingen over hun misdaden. Maar als deze voorspellingen kloppen dan betekent de end-game de onvermijdelijke overwinning van de vrijheidsbeweging en mensheid. Het Event is dan het einde van een duister tijdperk en begin van een verlicht tijdperk, het tijdperk van en voor de mensheid. Dat is zeker reden voor optimisme en bemoedigend wanneer de end-game in het nadeel van de mensheid dreigt uit te pakken.


Wanneer je minder optimistisch bent en dit moeilijk kunt geloven, is het goed om je te realiseren dat topsporters, circusartiesten en stuntmensen altijd moeten geloven in het winnen van hun wedstrijd of slagen van hun act. Elke vorm van twijfel wordt een self fulfilling prophecy en kan fataal zijn. Het heilig geloven in je eigen succes is een cruciaal onderdeel van een positieve uitkomst. Het vraagt een ijzersterke geestkracht. Waarom dan niet inzetten op een overwinning, bevrijding van de mensheid en er vol voor gaan?


Dit artikel is geplaatst in Ella Ster* | bron: ellaster.nl

344 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page