top of page
  • Kubus

Nieuwetijdskinderen in het nauw

Zolang het mij vergund is om te schrijven wil ik mij vooral richten op de mensen in wie de Gods- of Lichtvonk nog aanwezig is. Het belevendigen, het weer tot leven brengen, van de Lichtvonk is immers de enige mogelijkheid, die de mens gegeven is, om gered te worden. Al mijn schrijfsels zijn slechts daarop gericht.

De wereld in duisternis

Wie enige kennis van de Bijbel heeft zal tijdens het lezen opgevallen zijn dat onder het regime van de demiurg de wereld in duisternis kwam te verkeren. En dit kon gebeuren ondanks de inspanningen van de godsdienstige kaste in die tijd. Het is de (verkeerde) god gelukt om gedurende de ongeveer 4000 jaren onder zijn bewind de Lichtvonk in de mens met een deken van onWetendheid te omhullen (=verduisteren) om hem zijn Aard en Afkomst te doen vergeten.

Licht in de duisternis

Het Evangelie, dat Jezus Christus naar de mensen bracht, was erop gericht om de Oer herinnering, de Lichtvonk in de mens, in hen wakker te maken. Vanwege die godslastering wilden de Joden in die tijd Hem stenigen.

Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”? verwijzend naar de tekst, die ik hier citeer: “Wel heb ik gezegd: “U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal. Toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten.”

Dat is in onze tijd niet anders. Wie gelooft dit Evangelie nog? Mensen strijden terecht tegen de “corona” maatregelen, die hen uiteindelijk alle rechten en vrijheden ontneemt. Maar wie gelooft dat alleen on-aards BewustZijn de demiurg met zijn helse demonenmachten doet verbleken van angst? En precies hier zal de mens in de komende tijd, door zeer veel lijden heen, achter komen.

De enige mogelijkheid van bevrijding

Jezus kwam om de, onder zware (karmische) lasten gebukt lijdende, mens de weg terug naar Huis te wijzen. Velen gaven daar gehoor aan, maar de allermeesten bleven toch liever bij het oude vertrouwde, wat hen generatie op generatie overgeleverd was tot de dag van vandaag.

Onder de grotendeels nog slapende mensen bevindt zich echter een vergeten groep jonge mensen die te lijden hebben onder het collectieve bewustzijn van onWetendheid. In mijn laatste artikel lichtte ik al een stukje sluier over de heengegane ziel in het hiernamaals. Dit artikel gaat over het deel van de heengegane zielen die, na hun verblijf in de hemelsferen, terugkeren naar de aardse leerschool en waarom.

De Wet van Karma en Reïncarnatie

Hoewel deze Natuurwet van fundamenteel belang behoort te zijn in de christelijke verkondiging zijn de allermeeste gelovigen hier vrijwel onbekend en onwetend over gehouden. Deze onwetendheid gaat terug tot de dagen van de apostelen, die toen al voorzagen dat de geest van de Antichrist als roofgierige wolven de gemeenten, als het Lichaam van Christus, van binnenuit zouden verslinden. En er kwam een gewijzigd, krachteloos evangelie voor in de plaats waar het kwade steeds gemakkelijker kon voortwoekeren tot heden toe.

Tegenwoordig gelooft men in het algemeen dat de menselijke ziel in het pasgeboren kind door (een) god naar schijnbare willekeur op deze aarde plaatst. Met als resultaat dat de gehele aarde opnieuw in een nog dieper duisternis terecht is gekomen dan aan het begin van onze jaartelling het geval was.

Opnieuw is het de demiurg gelukt om het overgrote deel van de mensen hun Aard en Afkomst te doen vergeten! Door de mensen te laten geloven dat er slechts één god is “en buiten Mij is er geen”, wordt de kern van het Evangelie van haar Kracht beroofd. Het resultaat van het Antichristelijke geloof is een wereld met een ontaard en verkeerd geslacht als voortbrengsel, zoals ik hier vaker over schreef.


Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen en niet tegen de waarheid liegen. Dat soort wijsheid komt niet van boven, maar zij is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij”.

Een eeuwig wentelend Rad

Kinderen, die op aarde geboren worden komen met hun gereinigde ziel door de hemelsferen op de, aan hen toegewezen, plaats op aarde die overeenkomt met hun innerlijke vibratie- of bewustzijnscode. Alle zielen, die aan het einde van hun leven op aarde niet tot het bevrijdende Inzicht, dat tot hun verlossing uit de matrix leidt, zijn gekomen worden na hun reinigingsprocessen door de sferen onherroepelijk naar de aarde terug “gezogen”.

De Karmische Wet is dwingend en drijft de heengegane ziel, die niet tot bevrijding uit de matrix is gekomen, in de handen van de archonten (demonen) en kluisteren haar aan het eeuwig wentelend Rad van geboorte – bloei en verval om op aarde gekomen opnieuw haar levenslessen, die zij in haar afgelopen leven achterliet, opnieuw te leren.

“Jezus antwoordde: “In hen heeft de namaakgeest aan kracht gewonnen toen zij op een dwaalspoor raakten” citeerde ik in het vorige artikel, dat betreft de teruggekeerde zielen naar de aarde.

Nieuwstijdskinderen in het nauw

De gereinigde ziel treedt uit de lichtende hemelsferen een donkere wereld binnen die beheerst wordt door demonische, mensvijandige overheden en machten.

“De namaakgeest drukt zwaar op de ziel en werpt haar in de vergetelheid” is de overwegend gelijkluidende ervaring van deze kinderen.

Doordat de allermeeste gelovigen in feite uit misleide christenen bestaat, die het min of meer niet zoveel kan schelen wat er in de wereld aan leed en ellende gebeurt, want “zij zullen toch wel met miljoenen tegelijk van de aarde weggenomen worden om de Heer te ontmoeten in de lucht”.

De lakse houding ten opzichte van de noodlijdende aarde en haar mensheid heeft bij deze “christenen” geleid tot een wegkijk- en ontkenningscultuur waarin het voor de demiurg mogelijk werd gemaakt om de ronduit desastreuze maatregelen door satanische machthebbers als zijn medeplichtigen uitgevoerd te krijgen.

De Spoedwet maakt een einde aan alle vrijheden

Met lede ogen zien deze kinderen, die in de Nieuwe Wereldorde opgroeien, hoe het regime zich vnl. tegen hen keert. Jezus geeft, met betrekking tot deze tijd, speciale aandacht juist aan deze groep als Hij zegt:


Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen.”


Terwijl alarmerende berichten over kindermisbruik, -foltering en -mishandeling steeds meer aan de oppervlakte komen geloven de meeste gelovigen dat dit met hen niet zal gebeuren en/of doen zij deze praktijken af als complot denken. Totdat het lot hen zelf treft . . . .

Wat kinderen ons te vertellen hebben

Nu wil ik hier wat mededelingen neerleggen, die kinderen op hun eigen manier weergeven. Velen lijden onder de onWetendheid van hun ouders.

“De wereld is hard. Jullie dragen veel oud zeer bij jullie. Dat voel ik. Ik ben blij van binnen, maar heb moeite met wat jullie in je dragen. Jullie zeggen van alles wat helemaal niet klopt. Daar word ik boos om. Ik ben niet zo. Ik blijf helder en zie wat er is” zegt Liselotte (8).

“De kracht van het licht wordt groter en omvangrijker en dat is een groot goed voor ieder die in het licht kan leven. Niet voor hen die het licht schuwen. Die blijven waar ze zijn” zegt Victor (9).

“Voor ieder die er in gelooft, zal er een andere intentie van liefde zijn.

Wees blij met wat er is en laat los wat jou niet meer dient” aldus Sara (12).

“Veel mensen zijn nu de weg kwijt. Ik ook. Ik weet echter dat dit nodig is. Om de mensheid weer in hun eigen lichtheid te brengen, zal eerst het oude zich nog doen gelden. Ik weet en heb dit inzicht bij me” zegt Angela (10).


“Ik was al heel lang hier” zegt Roel (13), “ik weet wie ik ben. Ik ben een aards wezen met een kosmisch bewustzijn. Mijn lichaam heeft moeite met de negativiteit die op aarde leeft. Mensen voeden zich met negativiteit. Ik niet. Ik wil mijzelf kennen in wie ik ben. Ik ben liefde en licht en dat is. Ik ben een lichtdrager en fakkel.”

“Mama, ik ben bang omdat ik zie waar iedereen mee bezig is wat schadelijk is voor de aarde” zegt Aad (7).

“Mijn pijn is dat ik niets kan doen om het licht naar de aarde te versnellen

en haar te veranderen. Ik voorzie dat er nog veel nodig is om mensen wakker te maken. Er komen veel negatieve wezens hierheen. Daar heb ik last van. Ik wil mezelf kunnen zijn en met alles wat ik weet ook kunnen doen wat ik kan. Ik kan alleen zo weinig doen en toch zie ik wat er gebeurt” zegt Angela (11).

“Ik ben boos, verdrietig en bang tegelijk” naam niet bekend.

Geplaatste mededelingen van kinderen zijn in samenspraak gedaan en met medewerking van Mevr. Marie-louise Rijs, die op haar website aandacht besteedt aan dit onderwerp.

Tenslotte

Speciaal tot deze groep jonge mensen wil ik zeggen: “Niet jullie, maar de wereld is steeds gekker aan het worden. Blijf vertrouwen op je intuïtie en geef daar zoveel mogelijk gehoor aan. Jullie zijn niet alleen.

De discipel Johannes, die Jezus persoonlijk heeft meegemaakt, schrijft dit aan jullie: “Kinderen, ik schrijf jullie dat jullie zonden je vergeven zijn omwille van Zijn Naam. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf jullie dus dat je de Vader kent. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen”.

De daarop volgende verzen vertelt wat te doen:

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld”.

En zo blijf je voor altijd bevrijd van de verkeerde god, die jou gevangen hield: “De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.” Die wereld behoort voorgoed tot het verleden . . .

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Angst, de gecreëerde gevangenschap:

De misleide mensheid:

Het plan om de hele wereld te controleren

De ronddwalende mens:

Onwetendheid leidt tot chaos:

Complot wordt realiteit:

Uitvoering Spoedwet in de praktijk:

Wat betekent de ‘Great Reset’ voor de mensheid, die een ongekende tijd tegemoet gaat? (Ned. Ondertiteld):

Kindermisbruik is oké:

Kindermisbruik bij rituele praktijken:

Meer informatie over het fenomeen Nieuwetijdskinderen:

278 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page