top of page
  • Quiasinon

Omgeven door wolven, slangen en schorpioenen

Een jongeman die twee jaar in het Witte Huis werkte, kwam naar voren met een verontrustende onthulling. Hij was er getuige van hoe president Trump altijd werd tegengewerkt op elk niveau, door bijna iedereen die in het Witte Huis werkte. Trump had nooit de vrijheid om echt te doen wat hij wilde. Elke beweging was een strijd, elke beslissing werd van alle kanten tegengewerkt. Waar hij ook ging, overal wachtten verraders op een kans om hem in de rug te steken.


Hij bevond zich letterlijk in een hol vol wolven, terwijl hij probeerde het goede te doen.

Omgeven door wolven, slangen en schorpioen

Dat kan ook verklaren waarom hij de vaccins MOEST promoten. Niet alleen de media en het Amerikaanse volk eisten het van hem, bijna IEDEREEN met wie hij omringd was, eiste het ook. We hebben geen idee van de eenzame strijd die deze man al die jaren heeft moeten doorstaan. Zoveel van de mensen die aan de goede kant leken te staan, bleken corrupt te zijn tot in het diepst van hun wezen, en geven het leven van miljoenen mensen op, voor een paar dollar in hun zakken. Het moeras van corruptie is dieper en breder dan iemand kan begrijpen. Het is letterlijk heel Washington DC, de hele regering (BEIDE PARTIJEN!) die zich hebben onderworpen aan de satanische agenda om Amerika en de wereld te vernietigen. Ze bereiden de wereld voor op de Nieuwe Wereld Orde, die de mensheid in de wrede klauwen van een ongekende tirannie wil brengen. Dat zou ons des te meer respect moeten geven voor deze eenzame Leeuw die een hol in ging vol slangen, wolven, coyotes, schorpioenen, en verraders op elk niveau... terwijl hij vocht voor het leven van ieder van ons.


Het DNA van Corruptie

Zucht naar macht en geld.

Waarom doen zoveel mensen in hoge posities hieraan mee? Simpel: de overgrote meerderheid van hen is op deze posities gekomen om één enkele reden: zucht naar macht en geld. Zelden staat een man op met een waar leeuwenhart om een felle strijder tegen het kwaad te zijn, en wordt een vooraanstaand politicus.


Het is het DNA van velen die in de politiek zitten om een zelfzuchtige ambitie te hebben, en een verlangen om over anderen te heersen. Nederige, oprechte mensen die hun naaste liefhebben en gewoon goed willen leven, hebben geen verlangen naar verheven posities. Het is juist de essentie van de goddelozen, om positie te begeren over anderen.


Ten tweede is het vaak alleen met omkoperij, corruptie en bedrog dat iemand zelfs maar tot zo'n hoge plaats kan stijgen. Degenen die eerlijk en rechtvaardig zijn, worden gewoon geweigerd. Je MOET het spel van perversie, en corruptie, meespelen om op een bepaald niveau te komen.


Het vergt grote moed en doorzettingsvermogen om door deze menigte demonen heen te breken, om op een niveau van invloed te komen, met een rechtvaardig hart.


Dit moet je begrijpen: van oudsher hadden de goddelozen, de satanisten, de psychopaten, de demonenaanbidders altijd de hoogste posities in het land. Zo beheersten zij de wereld. Zij willen deze posities ten koste van alles handhaven!

De aard van de meerderheid van de machthebbers is slecht, ongeacht wat zij zeggen, welke maskers zij dragen en welke ideologie zij beweren te vertegenwoordigen.


Dat verklaart waarom onze grond voortdurend doordrenkt wordt met het ergste vergif dat de wereld ooit heeft gezien, waarom in onze lucht uiterst giftige metalen worden uitgesproeid, waarom ons voedsel volgestopt zit met destructieve chemicaliën, waarom onze supermarkten tot de nok toe gevuld zijn met industrieel voedsel dat 80% van alle moderne ziekten veroorzaakt, waarom onze kinderen geïnjecteerd worden met tientallen verwoestende vaccins, waarom onze gezondheidszorg gericht is op het verslaven van mensen aan hun chemische medicijnen, waarom de televisie alleen maar oppervlakkige onzin en regelrecht bedrog uitzendt, enzovoorts.


Het is omdat de mensen die aan de macht zijn allemaal, bijna niemand uitgezonderd, zeer, zeer, zeer slechte wezens zijn, die alleen voor zichzelf leven.


Macht, lust, geld, positie, controle... Ze geven niets om mensen, waarheid, goedheid of liefde. Je denkt misschien dat dat overdreven is. Maar ik weet waar ik het over heb, geloof me... Kijk maar naar de wereld, en je zult het bewijs zien.


Elke geneeswijze tegen kanker wordt verborgen, elke geneeswijze voor covid wordt onderdrukt, elke uitvinding voor vrije energie wordt geheim gehouden,...


Het Gezicht van Corruptie

Het Gezicht van Corruptie

Waarom is het zo'n hevige strijd voor iedereen die iets goeds wil doen in deze wereld? Waarom wordt hij of zij aan alle kanten tegengewerkt?


Waarom vloeit al het geld altijd naar de slechten die leugens verspreiden, en waarom moeten goede mensen die de waarheid spreken altijd worstelen om wat financiering te krijgen voor hun prachtige projecten? Waarom worden de echte misdadigers nooit veroordeeld? Waarom zijn de gevangenissen alleen gevuld met de kleine jongens, waarom bezitten de topcriminelen de hoogste zetels in elk land?


Slechts weinigen op hoge posities zijn helden van waarheid, recht en vrijheid.


Slechts weinigen zijn in staat om de verlokkende lust naar geld en macht te weerstaan. Slechts weinigen zijn bereid te lijden en zich op te offeren voor het welzijn van het volk. Slechts weinigen zijn in staat om hun karakter op te bouwen, in plaats van zichzelf de hele dag te bederven.


Pas op... hun gezichten zijn allemaal mooi en glanzend. De maskers die ze dragen zijn allemaal verfijnd en briljant. De woorden die ze spreken zijn allemaal glad en geruststellend.


Ooooohhh, ze weten zooooo goed hoe ze de gedachten van de dwaze mensen moeten bespelen. Ze weten zooooo goed hoe ze de harten van de onwetenden moeten manipuleren. Ze weten zooooo goed hoe ze een menigte enthousiast kunnen krijgen, of juist hoe ze de menigte angst kunnen aanjagen. Het ligt in hun aard om te verdraaien, te draaien, te liegen en te bedriegen. Ze vinden het heerlijk, het geeft ze plezier om dit te doen.


En achter de schermen lachen en bespotten ze de massa's, die ze zo makkelijk betoveren met hun magie.


Intussen lachen ze in ons gezicht, vergiftigen ze onze kinderen, vernietigen ze onze wereld en stelen ze onze toekomst. Allemaal 'voor ons eigen bestwil', beweren ze, met een boosaardig gezicht van 'bezorgdheid'. Kijk naar alle borden in de winkels: 'Wij geven om uw gezondheid, draag daarom aub een masker en houdt afstand van elkaar.' Ondertussen is die hele winkel gevuld met giftig 'voedsel' dat de hoofdoorzaak is van alle moderne ziekten! Het chemisch bewerkte, industriele voedsel doodt meer mensen, dan een miljoen coronavirussen. Maar niemand maakt zich daar druk om. Leugenaars en hypocrieten overal...


De Leeuwen Brullen

De Leeuwen Brullen

Wij kunnen ons afvragen of er nog hoop is voor onze wereld, met de huidige realiteit van deze uiterst boosaardige demonen die bijna elke invloedspositie in het land bezitten.


Ja, er is hoop. Want er is meer dan alleen kwaad en duisternis.


Er zijn honderden miljoenen mensen die NIET uit zijn op macht en controle over anderen. Er is een leger van mensen wereldwijd dat in opstand komt tegen deze criminele machtsstructuur.


Zij eisen recht, waarheid en vrijheid.

Zij ontwaken uit de diepe sluimer van misleiding waarin ze gebracht werden door de media. Zij zien hoe de pandemie is georganiseerd, en in feite een wereldwijde criminele operatie is van krankzinnige psychopaten die miljoenen mensen vermoorden om meer controle over de mensheid te krijgen, door hun lockdowns, maskers, en vaccins.


De mensheid begint in te zien wat er aan de hand is. En er is een schreeuw om gerechtigheid, een schreeuw om waarheid, een schreeuw om vrijheid.


Ik geloof dat we een tijdperk zijn binnengegaan, een tijd, waarin de heerschappij van het kwaad tot een einde zal komen. Ik geloof dat alle boosaardigheid die nu op wereldwijde schaal wordt blootgelegd, een wereldwijde transformatie zal veroorzaken. Ik geloof dat de mensheid wakker wordt als nooit tevoren. En ik geloof dat de eeuwige kracht van liefde, waarheid en goedheid hierachter zit. Te lang is de wereld onderworpen geweest aan de machten van de duisternis.


De tijd is nu gekomen om die af te schudden...


Laat de Arenden de Slangen Verslinden

Laat de Arenden de Slangen Verslinden

Ik roep tot alle dappere mannen en vrouwen die hun knie niet hebben gebogen voor satanisme en perversie, om op te staan en Adelaars en Leeuwen te worden die de slangen in het rechtssysteem, de medische wereld en de politiek verslinden.


Ik roep mannen en vrouwen op om hun knie te buigen voor liefde, licht en waarheid, en te strijden tegen de machten van de duisternis, die de mensheid al zo lang vernietigen.


Als jij zo iemand bent, vraag ik je een keuze te maken. Wie zal je dienen voor de rest van je leven? Jezelf? Het kwaad? Of liefde en waarheid? We hebben mensen nodig in onze tijd die opstaan als ware ridders om "NEE!" te zeggen tegen het kwaad. We hebben nieuwe media nodig, die NEE zeggen tegen de miljarden euros, die NEE zeggen tegen het offeren van kinderen, die NEE zeggen tegen de machtsposities, maar die hun middelen zullen gebruiken om de wereld de stralende WAARHEID te brengen.


We gaan een nieuw tijdperk binnen, waarin de het Licht meer en meer duidelijk zal worden in de harten van miljoenen wereldwijd.


Ik praat met artsen, advocaten, journalisten over de hele wereld, en allen keren hun hart terug naar God. Ze weten allemaal wat er aan de hand is. Een internationaal gerespecteerde arts vertelde me vorige week: 'Voor de eerste keer in mijn leven heb ik tot God gebeden, omdat ik weet dat ALLEEN HIJ ons kan redden van dit wereldwijde netwerk van kwaad.'

Er is wereldwijd een massaal ontwaken gaande...


Koningen Vluchten Niet, Maar Veroveren

Koningen Vluchten Niet, Maar Veroveren

Nee, dit is niet het einde van de wereld, zoals de kerk ons wil wijsmaken. We wachten niet op een dwaze 'opname', die de goede mensen hier weg zal rukken, en de wereld nog meer aan de duisternis zal overgeven. Dat is een leugen die in de 19e eeuw door de Rothschilds in de Kerk is geïnjecteerd.


Zij financierden de Scofield Studie Bijbel die gratis naar het Moody Bijbel Instituut werd gestuurd en aan een hele generatie van nieuwe predikanten werd gegeven. Deze Scofield Bijbel bevatte honderden voetnoten die de Bijbelstudenten vertelden over deze 'opname', en het einde van de wereld. Voor die tijd sprak niemand over zulke onzin. Zendelingen waren al bijna tweeduizend jaar bezig de aarde te veroveren met de liefde van Jezus. Ze dreven het kwaad uit, en brachten een nieuwe dimensie van liefde en goedheid, die voorheen nog nergens op aarde ooit gekend was.

Deze missionarissen bouwden de eerste scholen, ziekenhuizen, zij maakten een einde aan openbare slavernij, kannibalisme en mensenoffers, enzovoort. Niemand sprak over een 'opname' of 'einde van de wereld'. Ze gaven hun leven om de mensheid te redden van duisternis en kwaad! Het is de Rothschild invasie in het Evangelische Christendom, die de Kerk verlamde met krankzinnige doctrines van naderend onheil en vernietiging, en een zogenaamde 'opname' als de enige uitweg. Wij zijn niet geroepen om te wachten op een uitweg. Wij zijn het koninklijke volk van de Gever van liefde en goedheid, die een droom en een plan heeft voor deze wereld.


Wij zijn de kinderen van God, uitverkoren om genezing, heelheid en herstel in de wereld te brengen.


Wij zijn degenen die gekroond zijn met zijn kracht en waarheid, om een licht te laten schijnen dat alle duisternis verdrijft. Wij zijn degenen die geschapen, geroepen en gezalfd zijn om de aarde te veranderen in haar oorspronkelijke doel. De eindtijd doctrines hebben het Christendom meer dan een eeuw geterroriseerd, iedereen geteisterd met eindeloze valse profetieën (!!) die nooit zijn uitgekomen, omdat het allemaal één grote demonische valstrik is.


Niet alleen heeft het kwaad onze grond, lucht, voedsel, scholen, gezondheidszorg, media vergiftigd... ze hebben ook ons geloof vergiftigd.


Ik roep alle gelovigen op om in je goddelijke bestemming te stappen om de wereld te veranderen, in plaats van te wachten om eraan te ontsnappen. Wees geen lafaard, maar sta op als een held en breng genezing.


Zodra de kinderen van God opstaan, zullen de kinderen van het kwaad vallen.


Dat is de basiswaarheid die we moeten begrijpen. Zodra de kinderen van het licht opstaan en hun plaats innemen om te heersen en genezing en waarheid te brengen, zullen de kinderen van de duisternis worden neergeworpen, over de hele wereld.


Dus we moeten wakker worden, we moeten opstaan, we moeten de helden van de dag worden.


David Sorensen


David Sorensen


David Sorensen is de auteur van StopWorldControl.com en OntdekGod.nl Hij zet zich al tientallen jaren in voor een betere wereld. David is getrouwd met Renate en samen met hun vier kinderen wonen ze in Amerika.
1.083 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page