top of page
  • Kubus

Onthullingen

Bijgewerkt op: 16 mrt. 2021

Niemand kan ontkennen dat wij in een absurde tijd terecht zijn gekomen. Deze absurditeit is het zichtbare resultaat van een doelbewust, zorgvuldig verborgen gehouden, Agenda om de mensheid tot slavernij te dwingen. Decennialang heeft onze regering het Nederlandse volk misleid door de mensen de indruk te geven dat zij in een democratie leven en dat de overheid haar best doet om de belangen van het volk te behartigen.

Intussen werkten onze politici, geheel buiten het zicht van het publiek om, een mens vijandige Agenda uit! Zij, die dit sluwe spel doorhadden worden consequent weggezet als complot denkers, oproerkraaiers, rechts extremisten enz. Dit wegzetten van mensen, die (vaak terechte) kritiek leveren gebeurt tot de dag van vandaag!

Volgehouden leugens worden ingehaald door feiten Wie had zo’n jaar geleden durven dromen dat deze nachtmerrie ten gevolge van de ingrijpende corona maatregelen ooit werkelijkheid zou worden? Door deze snelle, opeenvolgende veranderingen zijn er hele volksstammen die deze werkelijkheid als in een soort roes beleven. Velen lijken zich te schikken naar dit “nieuwe normaal” zoals zij eigenlijk altijd al gewend waren te reageren, in de veronderstelling dat de overheid voor de mensen zorg draagt en daarom trekken zij zich niet of nauwelijks iets aan van de geluiden van kritiek op de overheid.


Tegenwoordig kan het overgrote deel van de mensen de gebeurtenissen als feit niet langer ontkennen. De covid-19 maatregelen raakt ons namelijk allemaal! Het is de grote vraag of er voldoende mensen beseffen wat op dit moment gaande is en wat er zo cruciaal van belang is?

Het overgrote deel heeft er geen idee van , dat wij over een paar dagen onze absoluut laatste kans naderen om de wissel te verzetten, zodat de trein, waar wij ons met z’n allen in bevinden, van de fatale richting, die het World Economic Forum voor ons in petto heeft, afgewend wordt. Deze laatste kans is de aankomende verkiezingen op 17 maart a.s. waar alleen een massale tegenstem tegen dit beleid de noodzakelijke koerswijziging zou kunnen bewerkstelligen.

Veiligheid gaat boven vrijheid De idioterie waarin wij zijn beland heeft alles te maken met het feit dat alle overheden in de wereld worden bestuurd door demonische machten, die alle realiteitszin missen en dit gemis over de mensheid uitstorten. Het wonderlijke fenomeen doet zich voor dat het gros van de mensen de sterke neiging heeft om deze idioterie in een soort gelatenheid te accepteren en te ondergaan, vertrouwend op onze premier, bijgestaan door de minister van Volksgezondheid, die ons land tot nu toe zo goed door de corona crisis heen heeft geleid en dit nog steeds doet.

Velen verkiezen de veiligheid, die onze regering hen biedt boven de vrijheid, die het gevolg is van kritisch denken met het gezonde verstand. Deze goedgelovigen voor veiligheid hebben geen idee in wat voor groot onheil wij allen terecht gaan komen als de grote omslag naar een menselijker wereld niet wordt waargemaakt. Het afschuiven van de persoonlijke verantwoordelijkheid naar een autoriteit buiten zichzelf vinden wij niet alleen terug waar het gaat om politieke keuzes maar helaas ook in het geloofsleven.


Overal om ons heen zijn steeds duidelijker de ijzeren tanden van het komende wereldregime zichtbaar naarmate dat de tijd verstrijkt. De ijzeren tanden van het Beest, zoals de profeet Daniël de situatie in onze tijd beschrijft, vermalen met behulp van de corrupte overheid alle menselijke verworvenheden en rechten van persoonlijke vrijheid en soevereiniteit. En deze rechtsverkrachting is wereldwijd aan het gebeuren onder het valse voorwendsel dat er al meer dan een jaar lang een levensbedreigende pandemie de ronde doet, die zich maar heel moeilijk laat bestrijden.

Waar leidt het World Economic Forum ons naar toe? Veel is in vorige artikelen reeds besproken en ook op het internet is veel informatie te vinden over hoe de maatschappij er uit zal komen te zien als de trend zich zo razendsnel blijft doorzetten, zoals het tot heden toe nog steeds gaat. De technologische vooruitgang zorgt er voor dat het overgrote deel van de mensen tot de groep “nutteloze eters” zal gaan behoren, die de gehele aarde alleen maar tot last is. Bovendien bevuilen deze mensen onze planeet, gewoon vanwege het feit dat zij er zijn, dat zij bestaan.


Zieken, zwakke hulpbehoevenden, die aan allerlei noden en kwalen lijden, zowel lichamelijk als geestelijk gehandicapten, ouderen en bejaarden, kortom allen, die in meer of mindere mate een beroep moeten doen op de toch al zo zwaar belaste gezondheidszorg vallen onder die grote groep van "nutteloze eters". Daarom zullen alle mensen, die geen zinvolle bijdrage meer leveren aan de maatschappij maar eerder tot last zijn en alleen maar geld kosten, zo snel mogelijk geruimd moeten worden. Dat is bovendien ook beter voor het milieu.

Alleen zij die sterk zijn en een nuttige bijdrage kunnen leveren in dienst van de kleine groep psychopathische pedofielen, hebben recht van leven. Als gehoorzame slaven hoeven deze mensen die overblijven slechts gelukkig te zijn en kinderen te produceren om in de stijgende verslavingsbehoefte aan de stof Adrenochrome te voorzien. Het streven is om het aantal mensen dat deze aarde mag bewonen gereduceerd dient te worden tot zo’n half miljard, hetgeen in de praktijk betekent dat ook alle klimaatdoelen zullen worden gehaald en is het klimaatprobleem daarmee opgelost.

Bewustzijnsslaap van de mensheid Mensen worden door de regering doelbewust in onwetendheid gelaten over deze duivelse plannen. Zij bedient zich van de omgekochte media, die eraan meewerkt om het volk in slaap te sussen en te houden.

Vaccinaties worden doelbewust gefabriceerd om de spiritualiteit uit de mens te halen zodat zij de zin en het doel van het leven niet meer zien zitten. In de aanloop naar het vaccinatie paspoort, dat nu nog in alle toonaarden door de politiek wordt ontkend en tegengesproken dat die ooit ingevoerd zal gaan worden, is het aantal zelfdodingen al schrikbarend toegenomen.


Hoe denken jullie dat het in de nabije toekomst er uit zal gaan zien als de vaccinatieplicht een feit is en de mensen gevaccineerd gaan worden met een entstof, die de Lichtvonk in hen doodt? Dit ligt precies in de aard en bedoeling van onze schepper, de god, die geen andere goden naast zich duldt en tegelijkertijd beweert de enige god te zijn.

De spirituele uitleg van de geschetste situatie De apostel Johannes vertelt in het derde hoofdstuk dat “God Zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd om haar te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon”.


De farizese overlevering waar het tegenwoordige christendom haar “evangelie” op heeft gebaseerd valt onder het oordeel, waar de apostel het over heeft.

En dan zal je je natuurlijk afvragen: “Wat is dan het oordeel, waar Johannes het over heeft”? Het antwoord lees je in wat hij vervolgens zegt:


Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht”.

Wie van degenen, die zichzelf een christen noemt, heeft zelf de Schrift onderzocht? Wie dit oprecht en eerlijk heeft gedaan kan niet anders dan tot de ontdekking gekomen zijn dat de god, die hij van jongs af aan overgeleverd heeft gekregen, een bloeddorstige en jaloerse nep-god blijkt te zijn! De mens van nature is wezens-een met deze god, die zijn vader is. In werkelijkheid schuwt deze mens het Licht, omdat anders zijn daden zichtbaar worden.


En welke daden zijn het dan, die liever niet gezien mogen worden? Het zijn de bedekkende daden van zijn ongeloof, die het Licht hem af en toe overtuigend laat zien. Deze mens verblijft dan toch maar liever in zijn comfort zone, bij het oude, het vertrouwde.

Het einde van de aardse werkelijkheid De technologische onderdrukking zal op den duur de mensen zodanig in het nauw dwingen, dat collectief, van binnenuit – uit het diepst van hun hart - een roep tot eensgezindheid ontstaat om uit hun archontische bewustzijn (lees: gevangenis) te breken. Dan pas wordt het Woord werkelijkheid:


De Zoon van God is daarom verschenen om de daden van de duivel te verbreken”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Indringende speech om wakker te worden: https://www.youtube.com/watch?v=FNr7xGtZsCs

Aanval op website Artsen voor Vrijheid: https://artsenvoorvrijheid.wixsite.com/siteVolg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN! Link naar telegram.

231 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page