top of page
  • Quiasinon

"OPEN BRIEFJE AAN ALLE ZWIJGERS"


Beste zwijgers, U zult zich misschien allen afvragen wie ik onder de noemer zwijgers schaar, dit is simpelweg samen te vatten onder het begrip: allen die vanuit hun beroepsmatige functie meewerken aan het leugenachtige coronabeleid. U mag zich allen, verplegend personeel dat voor een zwijgplicht heeft getekend, mediapersoneel dat de coronaleugens in stand houdt, agenten, politici, defensiepersoneel en RIVM-bobo's en 'deskundigen' als Ab Oosterhaus medeplichtig voelen aan de grootste zwendel die de mensheid ooit heeft mogen aanschouwen.

Ik moet toegeven dat de leugens van dermate epische proporties zijn dat de waarheid in deze meer op een leugen lijkt - zoals Adolf al zei: "een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zulk grof geweld aan zou doen" - dan de leugen himself, en mede daardoor zal de massale medewerking om deze leugen in stand te houden zo gemakkelijk verkregen zijn. Begrijp mij goed beste zwijgers, ik ontken niet het bestaan van het coronavirus, want this shit is real.

Wat ik echter ontken, met alles wat er aan gezond verstand in mij aanwezig is, is de besmettelijkheid en dodelijkheid van dit virus, wat door overheden over de gehele wereld kunstmatig in stand gehouden wordt om een - tot voor kort - ontwakende en zich afzettende bevolking in toom te houden. Zijn jullie er trots op beste wetende, en misschien onwetende, zwijgers dat jullie handelen er mede toe heeft bijgedragen dat er senioren van eenzaamheid zijn gestorven door een onnodige - reeds vele malen met keihard bewijs bewezen - lockdown?

Voelen jullie nog steeds 'beroepseer' wetende dat er o.a. kankerpatiënten gestorven zijn door de onthouding van behandelingen en zorg, terwijl er na hun overlijden wederom een 'positief' kruisje werd gezet achter de corona casualty rates..... als een soort van trap na?

Hoe bekijken jullie jezelf in de spiegel, en verdedigen jullie het eigen handelen, in de wetenschap dat Ab Osterhaus wederom een paniektraject mag opstarten - gefaciliteerd door overheid en Hilversum - terwijl zijn vorige feestje de belastingbetalers 700 miljoen euro heeft gekost aan waardeloze, en bij het vuil gezette, vaccins waar slechts één persoon in Nederland baat bij had...... Appie Osterhaus als aandeelhouder van het bedrijf waar de vaccins werden aangeschaft.

Waar blijft jullie - toch waarschijnlijk aanwezige - gevoel van waarheidsvinding en common sense, wetende dat Hugo de Jonge onder grote geheimzinnigheid een 'alles oplossend' vaccin heeft besteld bij een bedrijf dat zo crimineel is als de pest, en waar - oooh hoe vreemd wederom - zijn broer zakelijke belangen bij heeft?

Zelfs de meest corrupte ziel op deze aardbodem - denk aan de categorie Gates, Rutte, de Jonge - is niet leugenachtig genoeg om alle toevalligheden, censuur handelingen en doofpotten rondom dit virus goed te blijven praten, en het moet welhaast aan jullie - indien aanwezig - ziel knagen dat jullie je hebben laten lenen voor deze grootste beerput in human history, waarbij vergeleken JFK, 9-11, de moord op Fortuyn en MH-17 onschuldige kinderboeken lijken.

De definitie van medeplichtigheid luidt: De medeplichtige is de persoon die opzettelijk heeft bijgedragen aan het voltrekken van een misdrijf. Het kan hierbij gaan om het aanbieden van hulp, het geven van informatie, het verschaffen van wapens, werktuigen of andere middelen, het verlenen van onderdak of het weten van het misdrijf.

Jullie zien, er is voor iedere wetende zwijger wel iets te vinden in de definitie van een misdrijf, om het eigen gedrag te bepalen. Het meest trieste van de hele zaak vind ik dat er duizenden handen in de verpleging zijn die volkomen te goeder trouw zijn, en die uit de oprechtheid van hun hele zijn zich onvoorwaardelijk hebben ingezet voor een zaak die zij als rechtvaardig beschouwde, terwijl de personen die wel bloed aan hun handen hebben kleven ook de lofuitingen in ontvangst wensten te nemen als hedendaagse Judaspenningen.

Omdat ik - tegen beter weten in - nog steeds geloof in de oprechtheid van een groot deel van de mensheid, ben ik de mening toegedaan dat jullie handelen vroeg of laat gaat knagen in dat achterkamertje genaamd geweten, en dat meer en meer de werkelijke verhalen - lees: de waarheid - over dit virus naar buiten gaan komen, zoals ook ooit de verhalen over de vernietigingskampen uiteindelijk naar buiten kwamen, want zelfs de meest kolossale leugen is enkel zo sterk als de zwakste schakel ivm de ketting, die door een opspelend geweten vroeg of laat zal breken.

Rik Heij.

1.592 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page