top of page
  • Quiasinon

Orde uit Chaos; jouw toekomst !

Je kunt het gebulder duidelijk horen. Het dreunende geluid van instortende constructies die een wereldomvattende stofwolk opwerpen. De reusachtige, onwankelbare en onverwoestbare moloch van financiële, sociale en maatschappelijke 'zekerheid en betrouwbaarheid' zijgt ineen. De onverwoestbaar geachte pijlers die het imperium van bedrog, corrupte en oplichting ondersteunen, begeven het onder deze enorme last. Het op drijfzand gebouwde en 'eeuwig groot' geachte chinese bedrijf 'Evergrande' is de twijfelachtige aanjager van dit wereldwijde cataclysme.

Ineenstorting van het systeem

Ik ben wat ik doe!

Wil je een nieuwe samenleving kunnen opbouwen dan zal eerst de huidige corrupte en gedegenereerde nomenclatura moeten verdwijnen om plaats te maken voor de dienend leiders van morgen. De huidige corrupte 'leider' is het best te typeren als 'machthebber'; macht is de drijfveer van hen, m/v, aan de top en dezen zullen niet vrijwillig hun spullen bij de balie inleveren en vertrekken! Immers, hun bestaansrecht dreigt te verdwijnen! Hùn leven en hùn werk; waar zij en hùn voorvaderen, eeuwenlang aan gewerkt hebben; het is hùn reden van bestaan; hùn identiteit.


Evergrande is de aanjager van de wereldwijde cataclysme.

Zij 'zijn' wat ze doen! Zoals een arts vaak zijn beroep als identiteit en tevens als bestaansreden heeft. 'Ik bèn Dokter'; zo geldt dit eveneens voor de klassieke machthebber. 'Ik bèn Politicus, ik bèn Directeur, ik bèn Belangrijk, ik bèn Bobo, ik bèn Ego!


Wat helpt het je als de jouw vertrouwde omgeving instort en dat, waar jij je bestaanszekerheid op gebouwd hebt verdwijnt en desintegreert? Wat resteert zijn de vervlogen redenen van bestaan en het naakte aardse mensenbestaan, zonder enige franje. De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten.’ (Mattheüs 19:30) De machthebbers van nu, zijn de paria's en de outcasts van morgen.‘Ordo ab Chao’ is Latijn voor ‘orde uit chaos’, een regel die sinds mensenheugenis wordt toegepast om macht verder te centraliseren. Een attitude en activiteit die de huidige machthebber prima karakteriseert. In de Griekse mythologie is ‘Chaos’ het duistere en anarchistische stadium waarin alles mogelijk is omdat er niets, meer, bestaat. Het is een fase waarin verbeelding hard nodig is om te ontsnappen aan de dagelijks realiteit. Uit chaos ontstaat orde hoewel daar op het 'moment suprême' niet veel van te merken zal zijn. Toch zijn er wel degelijk lichtpunten, als het al geen lichtbundels zijn, waar te nemen.


Je hebt niet veel tijd meer

Een samenleving die in puin ligt is niet prettig. We doen er verstandig aan ons mentaal en fysiek voor te bereiden op een periode van grote verwarring en op niet minder dan chaos! Onze oude vertrouwde wereld stort in en er blijft niet veel van over en de gevolgen van de Covid injecties komen hier in al hun verschrikkingen nog eens bovenop! Bereid je voor op een periode van ontberingen en tekorten. Zorg voor jezelf, je familie en je omgeving; wees voorbereid! Je hebt niet veel tijd meer. Betekent dit dat we een wereld tegemoet kunnen zien die verwoest is en waar alleen nog rokende puinhopen resteren?


We ontwaken uit onze trance en worden een Phoenix, de mythische vogel die uit zijn eigen as verrijst en uit zijn dood geboren wordt.

De gave van projectie

De mythologische uitdrukking “als een feniks uit de as herrijzen” wordt gebruikt om aan te geven dat 'iets of iemand' tot bloei komt, na eerst volledig te zijn afgebroken. Dat 'iets of iemand' verwijst nu naar onszelf en naar onze nabije toekomst; de dag van morgen. Wat we op dit moment het meest nodig hebben is vertrouwen en hoop op een andere en betere wereld. Verbeelding en Projectie helpen ons daarbij. Het grootste geschenk dat God aan zijn kinderen gaf was de gave van projectie en verbeelding. Wij projecteren en scheppen vervolgens continue onze werkelijkheid. Soms passen we deze eigenschap bewust toe; helaas zijn de meesten van ons niet bewust dat ze hun eigen realiteit creëren en dat ze deze 'individuele realiteit' beleven. Ze beleven hun eigen versie van de werkelijkheid zonder dat ze invloed hebben over het schouwspel dat zich afspeelt! Het blijspel, klucht of drama waarin ze zelf de schrijver, de regisseur, de hoofdrolspeler en de toeschouwer zijn.


De beeldbuis verslaving

Bij hersenspoelen of destructieve controletechnieken worden normen-en-waardenstelsel uitgewist en vervangen door nieuwe. In welke mate wordt de beeldbuis bewust manipulatief gebruikt?

De beeldbuis bepaalt bij veel mensen het leven; hun meningen, standpunten en gezichtspunten. Je hoort mensen zeggen: "Ik heb het op de TV gezien of in de krant gelezen"! Daarbij vergeten ze dat wat ze zien en horen gestuurd wordt door hen die bewust een beeld van de werkelijkheid presenteren die in het belang is van bepaalde krachten en van machthebbers! Op het moment dat jij je overgeeft aan dit 'overdrachtsapparaat van beelden', de tele-visie, sta je toe dat jouw Goddelijke capaciteit om te verbeelden/projecteren/scheppen wordt overgenomen door mensen die je niet kent en hun eventuele duistere agenda! Op het moment dat je er in slaagt je af te wenden van de hypnotiserende fascinatie van de beeldbuis kun je jezelf wijden aan het gewenste verbeelden/projecteren/scheppingsproces.


Jij Bent een Schepper

Wij scheppen onze werkelijkheid, 24 uur per dag en 365 dagen lang; jaar in en jaar uit. Wij scheppen onze individuele werkelijkheid en als hele mensheid scheppen we samen onze collectieve werkelijkheid. Dit maakt ons mede verantwoordelijk voor alles wat er gaande is op de planeet; ook al lijkt het een 'ver-van-mijn-bed-show'! Het hele goede nieuws is dat, als wij ons bewust worden van onze fenomenale scheppingskracht, we deze kwaliteit bewust kunnen inzetten voor een betere wereld. Een betere wereld voor onszelf, onze kinderen, familie en alle medemensen. Dat we als individu en als mensheid als een Phoenix uit de as zullen herrijzen!


Ik behoor tot de toekomst

Omdat we prachtige mensen zullen we samen een betere wereld scheppen. We zijn nu op het moment aanbeland dat we nog 'even' door de zure appel (karma?) moeten heen bijten voordat we die vrije wereld zullen gaan beleven. Je hoeft niet te wachten met het scheppen van een mooiere, vrijere, schonere, veiligere, blijere en liefdevollere wereld; je kunt er direct mee beginnen. Je geeft hiermee een signaal af aan de kosmos dat je bij de toekomst wilt horen en dat je daar een deel van wilt uitmaken. Een nieuwe dageraad is nabij!Bronnen:

417 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page