top of page
  • Quiasinon

Pomp maar door! US Fed verruimt de liquiditeit in slechts één dag met $104 miljard.

De Federal Reserve, FED, heeft de geldverruiming sinds medio september opgevoerd. Afgelopen donderdag is maar liefst 104.293 miljard dollar in de financiële markten geïnjecteerd. Deze ‘quantative easing’ vond plaats in twee delen, een van $73.593 miljard en de tweede was $30.7 miljard. Volgende ‘deskundigen’ zijn de marktoperaties van de Amerikaanse Centrale Bank erop gericht ervoor te zorgen dat het financiële systeem voldoende liquiditeit heeft. Lees; dat de boel niet implodeert!


Onze Europese Centrale Bank, ECB, koopt sinds 1 november 2019 maandelijks voor €20 miljard aan staatsobligaties op om de economie te stimuleren. Van begin 2015 tot 1 januari 2019, kocht de ECB maandelijks voor 60 miljard aan obligaties op, en tijdelijk zelfs 80 miljard. Bij beëindiging van het opkoopprogramma op 1 januari 2019 stond er voor 2.600 miljard euro aan, waardeloze, obligaties op de balans van de ECB. Bedenk dat dit leningen van banken zijn aan landen die hun boekhouding niet op orde hebben. Jaar na jaar geven landen meer uit dan dat er binnenkomt aan belastinggeld en moeten ze geld lenen om rond te komen. Die leningen worden verstrekt door banken in de wetenschap dat het nooit terug betaald wordt. De banken hebben dus een probleem; ze zitten opgescheept met waardeloze leningen. Daarom koopt de ECB de boel op zodat banken weer even vooruit kunnen. De ECB past vervolgens het instrument van inflatie, geldontwaarding, toe waardoor jij uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt. De cirkel is rond, politici en bankiers (deskundigen!) die de zaak bewust belazeren in de wetenschap dat het geld toch gehaald wordt bij de burger. Na dit gelezen te hebben ben je even deskundig als de bankiers/politici die ieder meer dan €250.000 per jaar verdienen.


De belastingen gaan omhoog en inmiddels draagt de burger een slordige driekwart (!) van zijn inkomen onvrijwillig af aan de ®overheid. Het einde van deze lastenverzwaringen zijn nog niet in zicht. Bedenk dat het geld dat je mag houden met iedere Europese QE-injectie ook nog eens minder waard wordt. Inmiddels heeft 48% van de Nederlanders moeite om financieel het eind van de maand te halen. De voedsel banken hebben moeite om de vraag bij te kunnen houden en steeds meer gezinnen komen in de problemen. Zie hier onze welvaartsstaat en het beleid van de politiek.


Naast de ellende van de FED komt het goede nieuws komt ook uit de Verenigde Staten. De door veel mensen volkomen onterecht verafschuwde president Trump heeft nog niet zo lang geleden aangekondigd, via Qanon, dat: ‘Gold wil bring down the FED’. Overdenk toch s.v.p. wat hij hier zegt! Wat de impact en de betekenis is van deze uitspraak. Een man op zijn positie, politiek gezien de hoogste in onze westerse samenleving, zegt dat goud de Federal Reserve ten onder zal brengen. Denk je nou echt dat hij niet weet waarover hij het heeft? Zou er een plan zijn een nieuwe gezonde parallel economie op te bouwen die straks, na de ‘crash of the century’, gaat draaien? Denk je dat de ECB en de overige criminele banken overeind blijven ‘when the shit hits the fan’?


Vele, echte, deskundigen laten niet na te waarschuwen dat binnenkort de economische zeepbel barst er een periode aanbreekt van chaos en verwarring. Het imploderen van de banken, met de ECB en Deutsche Bank voorop. Dit moment zal onverwacht zijn en voor de meeste mensen als een volslagen verrassing komen. Paniek zal het gevolg zijn en het advies is om voor een aantal weken voedsel en water in huis te hebben om die periode te overbruggen. Hopelijk snel daarna zal de boel weer enigszins normaliseren en de voedselvoorziening weer op gang komen. Het advies is ook om contant geld thuis te hebben, euro’s en eventueel dollars, en vooral fysiek goud en/of zilver. Let wel, koop geen edelmetaal op papier want dat zal evenveel waard blijken te zijn als het papier waarop het gedrukt staat evenals de getalletjes op je bankrekening. Goud, zilver en crypto currencies is het advies van de deskundigen met een warm kloppend hart.


Het helemaal goede nieuws is dat na die ‘trubbels’ een grootse tijd van voorspoed en welvaart aanbreekt. Een tijd met oprechte politici en een geldsysteem dat recht doet aan ieder mens. Een tijdsperiode waarin de mens niet meer bezig hoeft te zijn te overleven in een vijandige en giftige omgeving maar dat hij/zij in staat is om spiritueel te groeien en bezig te zijn uit te vinden van het waarom hij op planeet aarde is.


The Harvest [crop] has been prepared and soon will be delivered to the public for consumption.

A Higher Loyalty [Y].

Hunters become the Hunted.

Treason.

Sedition.

How do you remove a liability?

Six o’ clock can be dangerous.

Family proud? Q

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page