top of page
  • Quiasinon

Rusland - China overeenkomst/deal. De eersten zullen de laatsten zijn.

Hoe kan een decreet van de Russische Federatie over handel zinvol zijn? Aanvankelijk leek de overeenkomst die Rusland en China gesloten hebben dat er één of twee zaken de moeite waren om te vermelden; maar als je op let, gaat er een hele wereld open en komen er meerdere details naar voren die belangrijk zijn. Bedenk dat ons huidige systeem is gecreëerd en geleid door de cabal/deep state met de bedoeling om de illusie in stand te houden dat er iets als een systeem bestaat. Het was echter altijd een matrix, ontworpen om de orde te handhaven.

Een overeenkomst tussen Rusland en China is een reden tot vreugde. Dit is het soort overeenkomst dat we niet eerder zagen. Een overeenkomst tussen staatshoofden van twee van de machtigste naties ter wereld en een overeenkomst die eerder tussen volkeren dan tussen naties lijkt te gaan. Dit is de nieuwe orde, waarin de mens voorop staat en de leiders van naties beslissen op basis voor het welzijn van het volk. Een geweldige eerste stap!!!


EU en NAVO willen nauwer samenwerken: nieuwe sancties tegen bondgenoten van Rusland

Rusland, China en vele andere landen maken deel uit van de Earth Alliance en zij werken samen om de Cabal ten val te brengen. De EU en de NAVO (ja...wij!!!) willen Rusland ten val te brengen en het bijzondere is dat wij daarmee onze eigen ondergang hebben bewerkstelligd. Wij hebben Rusland onder druk gezet om precies te doen wat altijd al in het plan van Q stond, zich aansluiten bij de BRICS-landen en het financiële monopolie van de cabal laten instorten.


Rusland verkoopt gas aan China en aan andere BRICS-landen en ze hebben Europa niet nodig als koper om hun economie draaiende te houden. Energie is de basis van de economie en gas is samen met olie een van de pijlers van het huidige aardse "energetische netwerk" (we weten via Elon Musk dat er in dit opzicht meer op komst is). Dus dit verdrag is een van de zetten op het mondiale schaakbord om de Cabal economie en EU landen, waaronder Nederland, schaakmat te zetten.


De verkoop van een fossiele brandstof als aardgas, tussen twee van de supermachten in de wereld en leidende economieën, is tevens een maatregel voor de "ecologische agenda", gebaseerd op de door de cabal gecreëerde angst voor de opwarming van de aarde. Als twee zo machtige naties voor de nabije toekomst fossiele brandstoffen gaan gebruiken in deze omvang, is de agenda voor de opwarming van de aarde zo goed als dood. Dit is enorm en echt, echt belangrijk, want de angst voor de opwarming van de aarde was de laatste troef van de cabal om hun agenda's van controle uit te voeren, verkleed als beleid om ons te bevrijden van de 'dreiging van het Weer', die zij zelf hebben gecreëerd.

BRICS Expansion: Five New Members in 2023?

De overeenkomst is ook een belangrijke stap voor de BRICST-landen (inclusief Turkije) en een indicatie van een enorme geopolitieke verschuiving. Rusland en China werken nu officieel samen en we weten wie de echte opperbevelhebber van de VS is. De toenadering tussen deze drie landen is nieuws dat de harten van patriotten en de vredelievenden over de hele wereld verwarmt. VS, Rusland, China, India, Brazilië en Zuid-Afrika verenigen zich terwijl Europa: Engeland, Duitsland, Frankrijk en...o.a. Nederland van het politieke en economische wereldtoneel verdwijnen! Inmiddels zijn er al ruim 20 landen geïnteresseerd in toetreding tot BRICST ondanks de ellende en het drama dat zich in Oekraïne voltrekt.


Laten we eens kijken naar de overeenkomst. Het decreet wijst 30% van de inkomsten uit de verkoop van aardgas toe aan sociale programma's ter verbetering van de levenskwaliteit van de bevolking. Dit is enorm. In het verleden hadden internationale overeenkomsten veel fraaie algemeenheden om de bevolking te misleiden met termen als: "duurzame ontwikkeling". In veel verdragen schrijven ze dat ze de rechten van mensen in acht nemen, werken aan de uitroeiing van armoede en aan een betere levensstandaard; flitsende woorden zonder concrete betekenis. Nooit eerder werd in een internationaal verdrag tussen twee grootmachten een concreet bedrag van 30% van de inkomsten uitgetrokken voor sociale projecten en het decreet gaat nog concreter verder: "De regering van de Russische Federatie op te dragen een programma van sociale evenementen te ontwikkelen en goed te keuren dat moet worden gefinancierd met middelen die worden ontvangen uit de verkoop van aardgas via Power of Siberia 2 en een verslag in te dienen over de uitvoering van dit programma gedurende elk boekjaar". De kers op de taart is de toewijzing van 40% van de inkomsten voor betalingen aan investeerders uit het stellaire netwerk dat deel uit maakt van het onlangs geactiveerde Quantum Financial Network; QFS. Een financieel systeem dat het huidige, op corruptie en diefstal gebaseerde bankensysteem, zal laten verdwijnen. (zie diverse artikelen hierover op deze website)

De opkomst van de BRICS-landen: bedreiging of kans voor de EU?

We kunnen wachten op deze monumentale veranderingen. De Aarde en de mensheid keren terug naar een frequentie van liefde, overvloed en vrede. De grote en verdrietige vraag is wat de impact van deze veranderingen zal zijn voor ons Europeanen en in het bijzonder voor Nederland? Als Nederlandje hebben we jaren voorop gelopen roepend wat andere landen moesten doen en hoe zich te gedragen. Terwijl wij voorop lopen in de handel in kinderen, drugs, adrenochroom en andere viezigheid en met een door- en door rotte ministerie van Justitie en overheid. De kilo's boter op ons hoofd verbergend achter onze façade van arrogantie en met onze grote mond.


De eersten zullen de laatsten zijn en deze spreuk zou voor ons wel eens erg actueel en van toepassing kunnen zijn in de nabije toekomst. Niet leuk!!
Op de Telegram groep van Tribute vindt je een veelvoud aan info. Volg dit!


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page