top of page
  • Quiasinon

Spoedcursus Bijbelstudie

Neem jij deel aan de Spoedcursus Bijbelstudie op 23/4 centraal in Nederland?


Maak jij je ook zorgen over de toestand in de wereld? Heb jij ook het gevoel dat we in een eindtijd leven, en dat we razendsnel richting een tweesprong gaan waarin het buigen of barsten wordt? Maar wat kunnen we doen? We kunnen uit alle macht trachten onthullende berichten met anderen te delen, maar het lijkt erop alsof de meesten op voorhand al precies menen te weten hoe het zit, zonder zich echt in de feiten te hebben verdiept.

De grootste denkfout die vrijwel iedereen maakt is dat het gaat om die anderen. Als die anderen nu maar eens zouden willen veranderen, dan zou daarmee de zaak heel anders zijn, zo wordt daarbij gedacht. Maar eerlijk gezegd houden we door zo te denken onszelf voor de gek. Voor het veranderen van onze wereld is er namelijk maar één iemand nodig die het anders leert begrijpen, en dat zijn wij zelf. Precies daartoe is de Bijbel geschreven, dat wil zeggen om ons duidelijk te maken hoe wij tot een beter begrip van de werkelijkheid kunnen komen. Willen wij dat onze wereld de goede kant op gaat, dan dienen wij allereerst onszelf te ontwikkelen door de Bijbel uiterst nauwkeurig te bestuderen. Alle antwoorden staan namelijk recht voor onze neus, maar omdat vrijwel niemand weet hoe de Bijbel te bestuderen heeft bijna niemand ogen om te zien.


Nu is het echter wel zo dat alle gangbare vertalingen van de Bijbel boordevol vertaalfouten zitten. De veelal uiterst merkwaardige verhalen zijn daardoor zo mogelijk nog onbegrijpelijker geworden. Eén van de redenen hiervoor is dat vertalers gemeend hebben de teksten te moeten corrigeren of verduidelijken, wat ze dan uiteraard deden vanuit hun eigen begrip van deze tekst, zonder de diepere, onderliggende betekenis ervan te kennen. Dit fenomeen kennen we ook bij het doorvertellen van een kort verhaaltje van mond tot oor, waarbij het na de kring rond te zijn geweest nogal flink kan afwijken van het origineel.


Ditzelfde fenomeen heeft zich voorgedaan bij vooral het Evangelie, dat aanvankelijk alleen mondeling werd verspreid. Schriftgeleerden menen nu dat er ooit een oorspronkelijke geschreven versie moet zijn geweest, maar dat toont alleen maar aan hoe weinig verstand zij ervan hebben. Zonder valse bescheidenheid durf ik inmiddels rustig te zeggen dat er wereldwijd geen Schriftgeleerde, theoloog, dominee, predikant, pastoor of rabbijn is die de verhalen uit de Bijbel beter begrijpt dan ik.


Sinds het najaar van 2016 is Johan Oldenkamp bezig met het opnieuw vertalen van de Bijbel vanuit de meest oorspronkelijke teksten (woord voor woord), waarna hij vervolgens de Esoterische betekenis hiervan onthult (vers voor vers). Abonnees op Heelige Schrift TV krijgen dit tweemaal per maand voorgeschoteld, inmiddels al 5½ jaar lang, voor slechts 5 euro per maand.


Wat wij aandacht geven, dat groeit (voor ons). Hierover heeft hij al vaker geschreven in deze Pateo Nieuwsbrieven. Dat dit uiteraard ook voor Bijbelstudie geldt, dat moge hopelijk duidelijk zijn. Wie de Bijbel als een roman leest geeft het daardoor onvoldoende aandacht. Maar wie deze Boekenbundel intensief bestudeert als een Esoterisch Puzzelboek doet precies wat de bedoeling is. Veel verhalen zijn opzettelijk zo onwerkelijk gemaakt, zodat we in feite worden gedwongen om voorbij de letterlijke interpretatie te gaan. Toch laten hardnekkige gelovigen zich daardoor niet van de wijs brengen, en blijven ze tegen beter weten in vasthouden aan hun overtuiging dat het allemaal toch letterlijk zo zou zijn gebeurd. Voor deze gehersenspoelden is de bekering tijdens dit leven zeer waarschijnlijk een brug te ver, en dat geldt evenzo voor iedereen die meent dat de Bijbel onbelangrijk zou zijn.


Echter, voel jij aan dat de Bijbelse verhalen de sleutel bevatten die ons voor eens en altijd kan bevrijden uit een wereld die steeds waanzinniger wordt, en sta jij open voor de diepere, onderliggende betekenissen ervan, kom dan op zaterdagmiddag 23 april naar Hoevelaken, centraal in Nederland, voor de Spoedcursus Bijbelstudie. Om te voorkomen dat er die middag parels voor zwijnen worden geworpen bedraagt het entreebedrag 50 euro. Wie echter begrijpt hoe waardevol de kennis is die dan zal worden gedeeld wordt daarvoor tevens beloond met een gedrukt boek dat vele malen meer waard is dan dit entreebedrag.


Wil jij leren hoe de Bijbel werkelijk te bestuderen, dan wil jij deze middag niet missen. Het aantal zitplaatsen is beperkt, en wacht daarom niet te lang met het aanmelden. Deelname is op volgorde van aanmelding.

Waar is hier de nooduitgang?

Deze vraag werd gezongen door Het Goede Doel op een album dat in 1986 verscheen. We zijn inmiddels 36 jaren verder, en deze vraag is wat mij betreft actueler dan ooit tevoren.


Op 22 februari 2020 gaf Johan Oldenkamp een grote lezing op dezelfde locatie in Hoevelaken waar op 23 april ook de Spoedcursus Bijbelstudie wordt gegeven. Hij zag toen echt niet aankomen dat er kort daarop een wereldwijde waanzin zou uitbreken, waardoor de geplande vervolgbijeenkomst op 2 mei 2020 moest worden geannuleerd en vervangen door een online videopresentatie. Deze waanzin heeft twee jaar geduurd, en is momenteel allesbehalve over, ook al zijn veel maatregelen nu even opgeschort. Het einddoel zoals dit openlijk wordt nagestreefd door het World Economic Forum (WEF, het ‘Wereld Economisch Forum’ in krom Nederlands) en diens marionetten op nationaal niveau is namelijk nog lang niet bereikt. Daarvoor is immers is de Great Reset nodig, waarbij alles opnieuw wordt “ingesteld” na de doelbewuste ineenstorting (of beter: implosie) van het oude.


Afijn, na ons twee jaar lang onafgebroken te hebben voorgelogen over alles wat met de plandemie te maken heeft, is de massamedia naadloos overgestapt op het voorliegen over wat er de afgelopen week in Oekraïne, Oekrajina of Ukraine is gebeurd. Deze leugens voeren terug naar begin 2014, omdat de propagandamachine van de Westerse massamedia de staatsgreep die in dat jaar door de neonazi’s werd gepleegd met hulp van vooral de CIA doelbewust afspiegelden als een normale regeringswissel. Deze staatsgreep vond uiteraard niet toevallig plaats tijdens de (12e) Olympische Winterspelen, die werden gehouden in Sotsji, Rusland.


De reactie van Rusland liet echter niet lang op zich wachten, en vrijwel onmiddellijk werd De Krim geannexeerd door Rusland, en erkenden de inwoners in Oost-Oekraïne deze neonazi-regering evenmin, met een burgeroorlog in de Donbass (of Donbas) als gevolg, met name in de provincies Donetsk en Loehansk. In een poging deze burgeroorlog te laten escaleren tot een internationale oorlog haalde enkele maanden later (in juli 2014) een Oekraïense straaljager vlucht MH17 neer en roeptoeterde de propagandamachine van de westerse massamedia onmiddellijk dat de Russen hiervoor verantwoordelijk zouden zijn geweest, middels een Buk-raket. We zijn inmiddels bijna acht jaar verder en er is nog altijd geen enkel bewijs geleverd voor deze leugen. Dergelijk bewijs zal er ook nooit komen, want het is Oekraïne die dit immers heeft gedaan, en Oekraïne maakt vreemd genoeg deel uit van de landen die dit beweren te onderzoeken.


Iedereen die in staat is om zelf na te kunnen denken zou de inval in Irak van de USA vanaf maart 2003 eens goed moeten vergelijken met die van Rusland in Oekraïne vanaf februari 2022. Zoek de verschillen, zou ik zeggen. Het is werkelijk onthutsend om de hypocrisie en de leugens van de Westerse propagandamachines te zien. Niet alleen worden er schaamteloos nepbeelden getoond, het meest weerzinwekkende is nog wel dat uit alle macht wordt genegeerd hoe respectvol het Russische leger de bevolking en de infrastructuur van Oekraïne behandelt. Hun doel is niet om een land kapot te maken, zoals de USA (en diens bondgenoten) heeft gedaan in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië (en dan laat ik alle misdadige operaties in Zuid-Amerika en Afrika maar even buiten beschouwing), waarover de corrupte massamedia geen onvertogen woord heeft gesproken, nee, het doel van Rusland is om de regering van drugsverslaafde neonazi’s af te zetten, om de woorden van Vladimir Putin (1952) aan te halen.


Het oude paradigma volkomen failliet, en dat geldt in het bijzonder voor de massamedia. Hun corrupte journalisten vertellen niets over de schandalige wijze waarop de overheden in Canada en Australië vreedzame demonstranten hebben aangevallen. Deze demonstranten willen niets anders dan dat al die onwettige plandemiemaatregelen, die bovendien geen van allen het beweerde effect hebben, voorgoed van tafel gaan.


De overheden in de zogenaamde democratische landen hebben de afgelopen twee jaren duidelijk hun ondemocratische gezicht laten zien, compleet onderdanig aan het fascistische WEF. En de meerderheid van het volk is te dom om dit te zien. Deze domme mensen hebben zich keer op keer laten prikken, en daarvoor betalen zij de komende maanden tot hooguit jaren de hoogste prijs.

Tot besluit wil ik jou nog één vraag ter overdenking meegeven: Waarom zijn vrijwel alle machtswellustelingen bovenin de machtspiramide openlijk gelovers in het Judaïsme of het Christendom?


Denk daar maar eens goed over na. Zij kennen allemaal de verhalen uit Genesis en Exodus, maar hoe lezen zij dit? In welke god geloven zij? Zou dit iets met licht en duisternis te maken kunnen hebben? Ook om dit alles te kunnen begrijpen is Bijbelstudie onvermijdelijk.


Niemand doet opzettelijk iets waarvan het compleet duidelijk is dat het absoluut niet goed is (gewetenloze onmensen uitgezonderd). Waarom is er dan toch zoveel kwaad (lees: duisternis) in de wereld die we via de massamedia voorgeschoteld krijgen? Gelukkig is de nooduitgang bekend, want deze staat beschreven in de Bijbel!


Ben jij geen zwijn, dan vertel ik jou daar graag meer over op 23/4 tijdens de Spoedcursus Bijbelstudie.


Met Liefde en Wijsheid, Johan Oldenkamp

Pateo.nl : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)

148 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page