top of page
  • Quiasinon

Tartaria, sense or non-sense?

Volgens overvloedige recente ontdekkingen zou er begin 19e eeuw (ruwweg omstreeks 1820) een catastrofe gebeurd zijn die een zeer gezegende, welvarende en voornamelijk christelijke beschaving weggevaagd heeft. Die beschaving werd genoemd het rijk van Tartarie en strekte zich uit over bijna de hele wereld. Rusland, China, Indië, Amerika. In dat christelijke wereldrijk waren er vrije energie, helende frequenties, ongekende schoonheid, enz.

Je hebt gehoord van de oude verloren beschavingen van Atlantis. Misschien heb je ook gehoord over de verloren continenten Lemurië en Mu. Je hebt horen praten over het geloof in de verloren bakermat van de beschaving Hyperborea en Ultima Thule. Maar heb je ook gehoord over het verloren rijk Tartaria?

Dat christelijke wereldrijk zou ongeveer duizend jaar geduurd hebben en is in onze tijd bewust verborgen gehouden; alsof het nooit bestaan heeft. Door een ongekende catastrofe, de “moddervloed” genoemd, zou die beschaving verwoest zijn. Een soort great reset zeg maar. Sindsdien is er een hele andere beschaving opgebouwd die in alle opzichten tegenovergesteld is. Lelijke architectuur, zieke mensen, dure energie, financiële slavernij, satanisme, corruptie, enz.


In de Bijbel is er inderdaad sprake van dat christenen duizend jaar zouden regeren. Gedurende dat millennium zou satan, de oude slang en draak, gebonden zijn, zodat hij de mensheid niet kon misleiden. Na dat millennium zou hij echter korte tijd vrijgelaten worden om een complete rebellie te organiseren tegen de Schepper en Zijn mensen wereldwijd. Volgens de vele ontdekkingen die nu worden gedaan zou dat millennium het christelijke Tartaarse rijk, Tartaria, zijn geweest. Er zijn veel aanwijzingen dat de geschiedenis vervalst is, en er ongeveer zeshonderd tot duizend jaar is toegevoegd.


Dit Tartaarse rijk staat op alle bekende wereldkaarten van enkele eeuwen geleden maar is het helemaal weggelaten op de recente wereldkaarten. Dat toont aan dat de duistere kant niet wil dat de mensheid weet van het bestaan van dit rijk. Net zoals alles wat we geleerd hebben verkeerd is, is ook de geschiedenis compleet verdraaid om de waarheid te verbergen. Zelfs het grootste wereldrijk aller tijden is verborgen!


Volgens de Bijbel werd het millennium gevolgd door een korte tijd waarin de slang weer losgelaten wordt om de hele mensheid te verzamelen in een ongekende aanval op God en Zijn kinderen. Na die aanval wordt de slang definitief verslagen en breekt er een nieuwe tijd aan voor de mensheid. De vraag is: zien we dat nu gebeuren? Zijn er tekenen van een plots loslaten van de duivel over de aarde begin 19e eeuw? Zien we een wereldwijde rebellie die toen begon om de mensheid op te zetten tegen God?


Laten we eens kijken…

Als we naar de wereld kijken zien we dat er diverse grote misleidingen zijn die de basis vormen voor alle kwaad dat we nu zien. Het opmerkelijke is dat al deze misleidingen tegelijkertijd zijn gelanceerd over de hele aarde, aan het begin of halverwege de 19e eeuw. Dus kort na de grote catastrofe, of het zogezegd loslaten van de slang. Voorheen bestonden deze denkbeelden niet of in veel mindere mate. Opeens werden ze echter gelanceerd als de norm voor de hele wereld. Tegelijkertijd! Hier enkele voorbeelden van wereldwijde misleidingen die vlak na het verdwijnen van Tartarie gelanceerd werden:


EVOLUTIETHEORIE

Charles Darwin, de bedenker van de evolutietheorie in 1859

De evolutietheorie, Darwinisme, neemt God weg en maakt mensen wijs dat we apen zijn die toevallig tot stand zijn gekomen zonder Schepper. Dat denkbeeld is de basis voor alles wat de elites/cabal doen. Ook transhumanisme is hierop gebaseerd. De mens is een beest, vanzelf ontstaan. Deze leugen heeft de hele wetenschappelijke, filosofische, ideologische en politieke wereld getransformeerd. Het is de basis van alles wat het kwaad denkt en doet. “Er is geen God, de mens is een waardeloos beest, alles is zinloos toeval.” Voor de 19e eeuw dacht niemand zo, maar onmiddellijk na het verdwijnen van het Tartaarse rijk, dus na het loslaten van de slang, werd dit denkbeeld opeens gelanceerd als de basis voor de nieuwe menselijke samenleving.


ATHEÏSME

Bouwt verder op de evolutieleer en beweert nog stelliger dat er geen Schepper van alle leven is. Verklaart alle leven tot volslagen inhoudsloos en zinloos. De mens kan dus doen en denken wat hij wil want er is geen Rechter, moraal, goed en kwaad. Elk moreel kompas is nergens op gebaseerd. Het besef dat er een liefhebbende Schepper is wordt agressief bestreden met een verbeten vijandigheid. Dit denkbeeld bestond amper wereldwijd, maar werd in de 19e eeuw opeens wijdverspreid.


COMMUNISME


Twee Duitsers die verantwoordelijk zijn voor het financieren van Lenin waren Max Warburg en een ontheemde Rus genaamd Alexander Helphand. Ze beweerden dat ze de zaak van hun land dienden door Lenin te helpen en te financieren. Deze twee Duitse "patriotten" zorgden voor de communistische revolutie in Rusland. De broer van Max Warburg was Paul Warburg, de drijvende kracht achter de oprichting van de Federal Reserve FED en die vanuit zijn positie in de Federal Reserve Board of Directors een sleutelrol speelde in de financiering van de Amerikaanse oorlogsinspanning.

Eveneens in begin 19e eeuw ontstond het communisme, wat het systeem is van totale macht in handen van een kleine elite en totale slavernij van de hele bevolking. Communisme is een uiterst satanisch denkbeeld dat men nu wereldwijd wil installeren. Totale tirannie.


ENERGIE

Begin 19e eeuw ontstond het wereldwijde spinnenweb van miljarden palen en kabels die iedereen tot slaaf maken van een peperduur energie systeem. In Tartaria was er zogenaamde vrije energie en helende frequenties die over de steden werd vrij gezet tot welzijn van de mensen. Begin 19e eeuw veranderde dat in een verstikkend spinnenweb van lelijke palen en masten die wereldwijd werden opgericht. Dit elektriciteitsnet zendt schadelijke frequenties en stralingen uit die mensen ziek maakt. De elites hebben totale alleenheerschappij over dit web en zuigen de mensheid uit met torenhoge prijzen voor iets wat ze zelf gratis opwekken. Dat bestond voorheen niet en werd opgericht begin 19e eeuw, dus na het verdwijnen van Tartaria.


VACCINS

In de 19e eeuw was ook de plotse opmars van vaccins die de oorzaak zijn van de meeste ziektes en lijden op gebied van gezondheid wereldwijd. Sinds vaccins werden gelanceerd en opgedrongen aan de mensheid is er een nooit geziene vloed van ziekte en lijden, zowel mentaal als lichamelijk. De mensheid wordt van geboorte af massaal ingespoten met dodelijk, vernietigend vergif dat hersenen, zenuwen, bloed, organen enz. beschadigt en de mens tot een zwak wezen maakt.


EINDTIJD

Het historisch denken van de kerk was dat christenen moeten regeren met Jezus en het kwaad uitdrijven en de wereld tot een paradijs maken. In de 19e eeuw verscheen er opeens een heel ander geloof in de kerk. Dat zegt dat het kwaad bestemd is om te heersen over de mensheid en dat christenen er niets aan kunnen doen. Door dit denken werden ruim een miljard christenen veranderd van overwinnaars en bevrijders, die de mensheid helpen, in een groep lafaards die wachten om weg te vluchten in een verzonnen “opname”. Het hele christelijk geloof werd radicaal omgedraaid. Van “regeren" met Jezus” naar “wegvluchten”. Deze ommekeer in het christelijk geloof baande de weg voor de opmars van wereld tirannie die we nu zien. Ook dit kwam vlak na het verdwijnen van Tartaria.


BANKEN

De Amerikaanse President Thomas Jefferson en Henry Ford: “Het is maar goed dat het volk ons bankwezen en monetair systeem niet begrijpt, anders hebben we voor morgenochtend een revolutie.”

Eveneens in de 19e eeuw werd een compleet nieuw financieel systeem opgezet op basis van centrale banken die in handen zijn van een klein groepje satanisten. Dat systeem is de basis van de macht die het kwaad heeft over de hele mensheid. Elk land is slaaf van deze centrale banken. Bijna alle regeringen zijn slaven van de centrale banken. Een totaal financieel systeem van wereldwijde slavernij werd opgezet.


CITY OF LONDON

Het hart van dit satanische financiële systeem wereldwijd is de City of London (niet verwarren met London City) waar de hoofdkwartieren van alle grote banken en vrijmetselarij gevestigd zijn. Vanuit dit centrum wordt in wezen de hele wereld gecontroleerd. Werd eveneens opgericht kort na de mud flood, begin 19e eeuw.


VRIJMETSELARIJ

Tevens in de 19e eeuw begon deze occulte religie van verkapt satanisme aan een ongelooflijke opmars, tot het in onze tijd de hele wereld omhelst en zowat alle politici en leiders van de samenleving in haar macht heeft. Vrijmetselarij is de spirituele verbinding tussen alle invloedrijke mensen wereldwijd die de agenda van het kwaad dienen.


GESCHIEDENIS

Ook in begin 19e eeuw werd het grootste geschiedkundig museum aller tijden opgericht, het Smithsonian. In de kelders van dat reusachtige complex worden ontelbare geschiedkundige geheimen verborgen voor de mensheid, terwijl de expositie zalen slechts leugens en bedrog aan het publiek voorschotelen. Het Smithsonian is het toonbeeld van vervalsing van geschiedenis. Eveneens begonnen begin 19e eeuw.


ROTHSCHILDS EN ROCKEFELLERS

Je hebt rijk en je hebt ríjk. De 25 meest gegoede families ter wereld bezitten samen een kapitaal van maar liefst 1,1 biljoen dollar of, omgerekend, 863.388.135.300 euro. Dat blijkt uit de Bloomberg Billionaires Index lijst van 2018, waarover HLN bericht. In de lijst vinden we geen Nederlandse ondernemersfamilies terug.

Dat zijn twee namen van toonaangevende satanische families die het hele wereldwijde systeem controleren. Deze twee families rezen tot internationaal aanzien in de 19e eeuw. Bill Gates is een Rockefeller, Klaus Schwab zou een Rothschild zijn, enz. Er is nog veel meer, maar dit is een beperkt en basaal overzicht van de meest wijdverspreide satanische systemen die in dezelfde periode massaal als een ongekende tsunami van duisternis over de aarde spoelden, vlak na het verdwijnen van het christelijke Tartaarse rijk. Dat kan er inderdaad op wijzen dat de slang opeens werd vrijgelaten om opnieuw de mensheid te misleiden.


Al deze leugens hebben hetzelfde kenmerk: ze leiden de mensheid weg van God en brengen iedereen onder de invloed van satanische slavernij. Na het leggen van deze basis in het denken en functioneren van de hele wereld, trad de volgende fase in werking. Herinner je dat het doel is om een allesomvattende opstand tegenover God te organiseren. In de 20e eeuw zie je dat alle grote wereldorganisaties opgericht werden, die dit plan moeten verwezenlijken. Hier een beperkt en onvolledig overzicht. Opgericht begin of halverwege de 20e eeuw:


Lucis Trust,

Bank for International Settlements,

Worldbank,

Chinese Communist Party,

Vatican City State,

NASA,

WHO,

UN,

CIA,

WEF,

Bilderberg,

Israël,


Deze organisaties / structuren werken samen in het plan van wereldheerschappij. Opnieuw hetzelfde patroon: in enkele jaren tijd werden ze allemaal bijna tegelijkertijd opgericht. In de 20e eeuw werden ook het satanisme opgericht en wereldwijd verspreid, evenals het new age gedachtengoed. Beide hebben dezelfde basis: er is geen God, je bent zelf god, het draait om jezelf.

Zelfverheffing, jezelf tot god maken. Dat is de essentie van de rebellie van satan en alle opstandige wezens in de spirituele wereld. Verzet tegen de Schepper, verheffing van jezelf. Het doel is om dit als wereldreligie te vestigen. Spiritualiteit zonder onderwerping aan de Schepper.


Dat is de ruwe lijn van het verhaal: gedurende duizend jaar regeerden christenen wereldwijd met een ongekende vrede en welvaart. De geschiedenis werd vervalst om dat te verbergen. Na dat millennium werd satan weer losgelaten voor korte tijd, om de mensheid te verzamelen in totale rebellie. Dat zou gebeurd zijn omstreeks 1820 (wat in werkelijkheid ongeveer het jaar duizend en nog wat zou zijn). Het gevolg was een totale verwoesting wereldwijd van het christelijke rijk, en een vloedgolf van satanische misleiding over de hele mensheid.


De 19e eeuw was het leggen van de filosofische basis.

De 20e eeuw was het leggen van de structurele basis.

De 21e eeuw is bestemd als de uitvoerende fase.

Meer bepaald tussen 2020 en 2030.

Daarna moet de hele mensheid totaal onderworpen zijn aan het kwaad.


Als dat inderdaad klopt, betekent het dat ook de rest van de Bijbelse beschrijving hiervan zal gebeuren, wat betekent dat satan op het hoogtepunt van zijn poging om de mensheid in rebellie tegen de Schepper aan te voeren, compleet verslagen zal worden. Er komt een vuur uit de hemel, zegt de Bijbel, die hem zal vernietigen. Daarna breekt er een tijd aan van ongekende welvaart, omdat de kinderen van God dan opnieuw gaan regeren met Jezus om herstel te brengen en de aarde te maken tot een plaats van welzijn.


Als je naar de wereld kijk, zie je dat inderdaad gebeuren. De mensheid wordt opgetrommeld in een ongekende aanval op alles wat goed is. Zowat alle regeringen doen eraan mee. De meerderheid van de mensheid gaat erin mee.

Behalve Putin en Trump, die beiden christelijk zijn. Zij erkennen Jezus als Koning en dienen Hem. Niet op een religieuze manier, maar op een levensechte wijze die zich uit in het verdedigen van Gods principes voor het leven en gezin en hun strijd tegen dit satanische plan. Trump vernietigt systematisch de satanische deep state in Amerika en Putin vernietigt een van hun centrale hoofdkwartieren in de Oekraïne. Dat is deel van wat de Bijbel noemt “vuur uit de hemel dat de slang vernietigt”.


De Bijbel zegt dat er een vuur uit de hemel komt om deze slang en allen die hem dienen te vernietigen. Dat zie ik inderdaad ook gebeuren: er brandt een vuur in honderden miljoenen mensen die zich verzetten tegen het kwaad en die samen waarheid onthullen. De slang wordt verslagen.


Gruwelen als wereldwijd georganiseerd kindermisbruik worden ontmaskerd, wat de voeding van de slang is. Als het klopt zijn we nu in de eindfase van het kwaad, waarbij het vuur uit de hemel het kwaad zal vernietigen, Daarna breekt er een betere wereld aan. Niet volmaakt, want mensen moeten dan nog zelf kiezen of ze de liefhebbende goede Schepper willen dienen, of dat ze doorgaan met hun eigen rebellie. Maar de overheersende macht van de slang zal weg zijn. Er zullen opnieuw goede mensen aan de macht komen, die het welzijn van iedereen dienen. Die nieuwe wereld zal in de toekomst ontwikkelen naar meer en meer goedheid en waarheid.


Voor de ultieme vernietiging van de slang en allen die haar dienen zal het wel nog heel pittig worden. Maar het einde is mooi! Of het helemaal klopt? Daarom vroeg ik om goede documentaires die aantonen hoe de geschiedenis vervalst is om het christelijke millennium te verborgen voor de mensheid. Daar moet nog meer sluitend bewijs voor gevonden worden. We moeten accuraat en helder begrijpen wat er werkelijk gaande is in de wereld. Wat is er echt gebeurd, wat is er werkelijk gaande en wat staat er te gebeuren? Daar gaat het om.


Opvallend is dat de christelijke militaire operatie die Q heet en die aan de basis ligt van de strijd tegen het kwaad, enkele sleuteluitspraken heeft: “Niets kan stoppen wat er gaat komen”, “God wint”, “Van duisternis naar licht”, en “Verwisseling van de wacht”.


Wat betekent dit voor ons?

Laat het hemelse vuur van recht, oordeel, zuivering, en bevrijding in je branden. Wees deel van dit vuur dat het kwaad verteert en vernietigt. Doe wat je kunt. Ontmasker het kwaad. Maak waarheid bekend. Laat licht schijnen. Hak uit alle macht in op de slang. Je bent deel van de ultieme oorlog teven het kwaad, om de mensheid te bevrijden en een nieuwe tijd te doen aanbreken. Vrees niet voor de uitbreiding van het kwaad maar zie het grotere plan. Zie de toekomst.


Als het waar is dat er een millennium is geweest van zeer helende en zegenende mechanismen voor het welzijn van de mensheid, weet dan dat dit in een nog veel mooiere en sterkere mate zal terugkomen. Wees ook bereid om jezelf te laten ontgiften van alle leugens die door de slang in je denken gebracht zijn. We zijn allemaal zwaar vergiftigd en hebben de keuze of we dit gif laten doorwoekeren om opstand in ons eigen hart te inspireren tegen de Schepper, of dat we ontgiften en ons juist laten leiden door de liefde van de Schepper om een betere wereld te zien ontstaan.


Dit is de tijd waarin de ware kinderen van God opstaan en gezag beginnen uit te oefenen, om de wil van het goede te vestigen op aarde. De verwisseling van de wacht…


Ik blijf onderzoeken en bidden om te zien of dit inderdaad allemaal accuraat is. Bid en onderzoek mee en deel gerust je eigen ontdekkingen met me. Samen weten we meer.


Sowieso leven we in een bijzondere tijd.


https://t.me/ditishetnieuws


Bron: David Sorensen
Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

1 Comment


bussum40
Jul 23, 2023

Ik neem aan dat het telkens loslaten vande satan inhet plan van God thuishoort ?


Like

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page