top of page
  • Quiasinon

The Awakening. Wat is Bewust-Zijn?

Het is lastig, om maar niet te zeggen; moeilijk! Moeilijk om te blijven geloven dat de ellende waar we nu als mensheid mee te maken hebben goed zal aflopen. Je wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees over wat de volgende dag zal brengen als het gaat om de onzinnige covid restricties en andere waanzinnige maatregelen van dit demissionaire kartel-kabinet. Toch heb je geen andere keuze dan om positief te blijven. Ja, natuurlijk; je kunt het opgeven maar aan wie of aan wat? De kop in het zand steken en de boel de boel laten? De mens die bewust waarneemt hoe hij wordt belogen en bestolen kan de openstaande deur niet meer sluiten waardoorheen hij/zij gegaan is.

Wij zijn de mensheid het beste van dienst door ons eigen bewustzijn te veerhogen en te verruimen! Hiermee helpen we onze geliefden en de medemens het meeste mee.
Wij zijn de mensheid het beste van dienst door ons eigen bewustzijn te veerhogen en te verruimen! Hiermee helpen we onze geliefden en de medemens het meeste mee.

Misschien is het inderdaad wel zo dat je een bepaald bewustzijn moet hebben om te ‘weten’ dat de boel ontzettend mis is. Want wat maakt het dat jij ziet wat een ander niet ziet? Waarom staren zoveel mensen gebiologeerd dag na dag naar de tv en de fake-nieuws-media en laten ze zich weer vers indoctrineren en herprogrammeren? Wat maakt het dat de gebrainwashte mens de grote bepleiter is van dit overheidsbeleid en met een soort van wellust de beperkingen aanvaardt? Voor zichzelf maar zeker voor die verfoeide ongevaccineerden! De vraag is: wat maakt het verschil en wat is bewustzijn?


Dr David R. Hawkins ontwikkelde een bewustzijnsschaal van 0 tot 1000 en beschrijft dit in zijn boek ‘Power vs. force’. Hij komt tot de constatering dat rond 85% van de mensheid een bewustzijnsniveau heeft van minder dan 200. Je ziet dit terug in de onderste laag van de pyramide en dat tot het getal 100 er amper overlevingsdrang is. Van 100 tot 200 de mens wordt beheerst door trots, begeerte, angst en boosheid. Pas vanaf 200 begint de mens blijer en productiever te worden en komen moed, vertrouwen, optimisme en vergeving om de hoek kijken. Vanaf 400 is er begrip en pas daarboven komen eigenschappen als liefde, dankbaarheid en vreugde tot ontplooiing.


De bewustzijnsschaal van David R. Hawkins, beschreven in Power vs. force

Hawkins beschrijft ook dat de bewustzijnsschaal een logaritmisch karakter heeft en hij zegt dat een kleine verhoging van een bewustzijnsniveau een onevenredig grote invloed uitoefent. Een mens met een niveau van 300 kan de negativiteit compenseren van 90.000 individuen met een niveau beneden 200. Een mens met een niveau van 700 compenseert de negativiteit van maar liefst 70 miljoen mensen met een niveau beneden 200. Het komt er op neer dat wij de mensheid het beste van dienst zijn door ons eigen bewustzijn te verruimen!


Het eigen bewustzijn is een staat van Zijn, een niveau waarin je verkeert en waar je aanbelandt bent door al jouw acties en handelingen uit dit leven en van al je vorige levens. Je bewustzijn is de kosmische graadmeter (rapport!) van waaraf gelezen kan worden hoever je bent in jouw ontwikkeling in tijd- en ruimte. Zij die meer weten, en hoger in bewustzijn zijn dan wij, zijn onze mentoren en leraren. Het zijn de meesters en de goeroes die al duizenden jarenlang te mens begeleiden op haar pad op weg terug naar de Bron. Ze moedigen ons aan om door te gaan, om sterker te worden, gedisciplineerder, moediger en vooral; om niet op te geven! Never, ever, give up!


Het drama van de tijd waarin wij leven is dat we kwijt en vergeten zijn dat we de kinderen van God zijn en om hulp kunnen en vooral .. mogen vragen. Het enige wat we daar voor nodig hebben is kennis en…… een beetje nederigheid! Wat we verleerd hebben is het hoofd te buigen en te vragen om hulp!

Alleen .. maar .. te .. vragen .. om .. hulp!! Dat is alles!!


Dit is I Am Chart. De onderste figuur zijn wijzelf, op weg terug naar de Bron. In het midden is het Christus Bewustzijn, de staat van Zijn die we willen bereiken en bovenin vindt je de I Am Prescense, de Ik Ben die Ik Ben; de God in Jou.

Hieronder staat een prachtige oefening/gebed. Er hoeft niemand in je omgeving te zijn als je dit, het liefst hardop zegt, en je kunt het in je eigen vertrouwde omgeving, ongezien, doen. Niemand die jou voor gek verklaart en wat je gaat ontdekken is groots. Je herontdekt dat je veel meer Bent dan dat je vermoedde en dat je een heuse dochter of zoon van God bent. Doe deze oefening en het gebed en laat de kracht ervan op je in werken. Oordeel niet over jezelf en laat het zijn werk doen. Het meest krachtig is als je de Engelse tekst gebruikt. De Engelse tekst is als bijlage bijgevoegd die je kunt downloaden en eventueel printen. De onderstaande Nederlandse vertaling is bijgevoegd voor hen die mogelijk niet volledig begrijpen wat de tekst betekent.


Doe deze oefening en zo vaak als je maar kunt of wilt. Geef niet op en verhoog je eigen bewustzijn en let op wat er gebeurt in je omgeving. Ook voor het gebed geldt het logaritmische karakter; hoe meer mensen, weer, gaan bidden, hoe groter en sneller die o zo gewenste verandering komt en dat we het Aquarius tijdperk eindelijk kunnen binnengaan.


Nothing Can Stop What is Coming!


(de laatste zin is toegevoegd door de schrijver van deze tekst, ik vind dit zo mooi en het past prachtig bij het geheel, en ik word er heel blij van!!❤ )


Form My Almighty I AM Presence; I call forth clarity in my life now

Vorm Mijn Almachtige IK BEN Aanwezigheid; Ik vraag nu om duidelijkheid in mijn leven


I step aside and allow my Divine Plan to unfold, God expressed

Ik stap opzij en laat mijn Goddelijke Plan zich ontvouwen, God expressed.


Be still and know, I AM God, The Purest Christ, Divine eternal living Love and Light

Wees stil en weet, IK BEN God, de Zuiverste Christus, Goddelijke eeuwig levende Liefde en Licht


I AM the resurrection and the Life

IK BEN de opstanding en het leven


I AM the Christ, Son of the Living God I AM

IK BEN de Christus, Zoon van de levende God IK BEN


I AM Creator, Creation, Spirit in it all

IK BEN Schepper, Schepping, Geest in dit alles


I AM absolute perfection of My universal law

IK BEN de absolute perfectie van Mijn universele wet


I AM the wings of the eagle that he may soar

IK BEN de vleugels van de adelaar zodat hij kan vliegen


I AM unlimited universe and many more

IK BEN onbeperkt universum en nog veel meer


I AM infinite, immeasurable, intelligence, Mind Divinity

IK BEN oneindige, onmeetbare, intelligentie, Geest Goddelijkheid


I AM all that is, all that was, and all that ever will be

IK BEN alles wat is, alles wat was, en alles wat ooit zal zijn


I AM the truth that will set you free

IK BEN de waarheid die je zal bevrijden


I AM the life inside the seed, that grows to be the tree

IK BEN het leven in het pitje, dat uitgroeit tot een boom


The same out pressing I AM in thee

Hetzelfde uitdrukkend IK BEN in jou.


You hear Me in your music

Je hoort Mij in jouw muziek


You taste Me in your sweets

Je proeft Mij in je zoetigheid


You see Me walking down your streets

Je ziet Mij door jouw straten lopen


You smell Me in your flowers so sweet

Je ruikt Mij in jouw bloemen zo lieflijk


You touch Me as you feed Me treats

Je beroert me als je me voorziet van traktaties


I AM the feelings within your heart that beats

IK BEN de gevoelens in je kloppende hart


I AM every breath of air you breathe

IK BEN elke teug lucht die je inademt


Don’t you see, I never left you here alone

Zie je het niet, ik heb je hier nooit alleen gelaten


I AM everything you’ve ever known

IK BEN alles wat je ooit hebt geweten


When will you be coming home

Wanneer kom je naar huis?


I AM health, wealth and prosperity, happiness, joy, success and peace, beauty, love and harmony.

IK BEN gezondheid, rijkdom en voorspoed, geluk, vreugde, succes en vrede, schoonheid, liefde en harmonie.


The Great Central Sun in thee, I be

De grote centrale zon in jou, ben Ik


I AM you, as You are ME

IK BEN jou, zoals jij MIJ bent


I AM whatever you desire to be

IK BEN wat jij wenst te zijn


Your bondage I so clearly see

Jouw boeien zie ik zo duidelijk


Use My love to set you free

Gebruik Mijn liefde om jezelf te bevrijden


And once again, “I,” You, shall be

En wederom, "Ik," Jij, zult zijn


Oh my dear Father, oh my dear Mother; I AM coming home!

Oh mijn geliefde Vader, oh mijn geliefde Moeder; Ik kom naar huis!
The Awakening
.docx
Download DOCX • 14KBRecente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page