top of page
  • Quiasinon

The Cult of Lucifer

The Cult of Lucifer', met Sacha Stone als verteller, is de eerste van vier films die geproduceerd worden door Robert David Steele en gefinancierd worden door individuele donateurs om het verband bloot te leggen tussen verkiezingsfraude; corrupte en gecontroleerde wetgevers, rechters en bestuurders; verraad en misdaad op Wall Street met medeplichtigheid van de regering; en satanische pedofilie, een belangrijke bron van zowel winst op Wall Street als verdorvenheid op Wall Street.

Transcript

"Duizenden jaren geleden, onder de invloed van de archonten, de Broederschap van de Slang en de Zonen van Belial, ontstonden verkeerde daden en goddeloosheid als een rudimentaire broncode voor het huidige leven van de mensheid.


"Terwijl Baälsverering en mensenoffers welig tieren, zien we het ontstaan van Kanaänitisch ritualisme dat via de stammen van Osiris en Nimrod naar de farao's van Egypte en de koningen van Babylon leidt.


"Talmudisme gaf aanleiding tot Judeeërs en de Synagoge van Satan. Zoals de ontmoeting tussen Cleopatra en Julius Caesar in hun eigen rijk, een huwelijk tussen Amun-Ra en de cultus van Saturnus.


"De bewapening van het Christendom door het Concilie van Nicea vindt plaats in 325 AD, massale slachting van de edele Katharen geven de aanleiding tot de Rooms Katholieke Kerk. Het ware kruis wordt omgedraaid en de boodschap van Yeshua wordt omgekeerd om het meest formidabele sjabloon voor planetaire cultprogrammering te creëren dat de wereld ooit heeft bedacht in de geschiedenis van de mensheid...


"De Sociëteit van Jezus, via de Jezuïetenorde op het Concilie van Trente in 1534, perverteert het Christendom tot de kern van wat de Diepe Staat zal worden. De moordenaars zijn geboren.


"De omgekeerde boodschap van Yeshua is een Klaroen Boodschap geworden voor een planetaire orkestratie van bloedsport, onderwerpen, infiltratie, misleiding en het opofferen van onschuldigen.


"De Bank of England en de Nederlandse Oost-Indische belangen baanden zich zo een weg via handel en commercie, woeker en uitbuiting naar de opkomst van de Vrijmetselaars in 1717, met de oprichting van de Verenigde Grootloge, de ware geboorte van het Luciferianisme in het wereldlijke domein.


"De Glorieuze Revolutie in 1688 was het startsein voor de vorming van het Verenigd Koninkrijk en de Rothschild-dynastie, beide machtig geworden door de Jezuïtische onderdrukking, om samen met de Schotse Rite der Vrijmetselarij de vorming van een barbaarse Illuminati in 1776 te bewerkstelligen, onder leiding van ene Adam Weishaupt, een verdoemelijke ziel die inderdaad aanspraak kan maken als de patroonheilige van de moderne Bilderbergs.


"Dit jaar zag de geboorte van het vrijmetselaars Atlantis, de Verenigde Staten van Amerika, Novus Ordo Secolorum, de Nieuwe Orde der Eeuwen, verheerlijkt en vereeuwigd op het Groot Zegel van de Verenigde Staten. Het menselijk experiment is volledig aan de gang.


"De Napoleontische oorlogen tussen 1803 en 1815 baanden de weg voor een consolidatie van Vaticaanstad en Londen in 1871, waardoor een culminerend element van een drievoudig kwaadaardig imperium ontstond: Washington, District Columbia in 1871.


"Met deze vonk ontstaat de wereldwijde destructiviteit die de Federal Reserve Bank is in 1913, een noodlottige dag waarop de ziel van de mensheid op de brandstapel van Moloch werd gelegd.


"Het voornaamste doelwit werd de levende ziel van dat grote menselijke experiment, Amerika en bij uitbreiding, alle volkeren van de wereld. Gedwongen tot woeker, schuld schaarste economie en systemische corruptie van alle regeringen en hun instellingen.


"Elke regering op aarde is dus eigendom van en onder contract bij hun nationale reservebank, die op zijn beurt eigendom is van en onder contract staat bij het centrale bankkartel, geconsolideerd via de Bank voor Internationale Betalingen in Basel, Zwitserland, het IMF, de IFC, de Wereldbank, de Bank of England en uiteindelijk, de Vaticaanse Bank.


"Deze Molochitische Sabbatische Cabal is geen verantwoording schuldig aan de God der Mensen, maar aan hun eigen duistere heer, aan wie voortdurend boete, eerbetoon en tienden moeten worden betaald op het altaar van het leven door middel van bloedoffers, seksmagie en de omkering van kundalini en levenskracht - uiteindelijk, door middel van het systemisch heimelijk offeren van onschuldigen.


"Onze religieuze, politieke en academische, militaire en corporate medialeiders zijn op drift geraakt in de ban van en compromissen aangegaan met deze dynastieke Sabbateinse, Satanische, Luciferiaanse elementen en hun goddeloze agenda's.


"Een Faustiaans pact wordt aangeboden aan iedereen die komt en steevast aangenomen voordat de zonde zelfs maar gerealiseerd is. Seksuele chantage is schering en inslag. Wereldwijde ontvolking wordt de noodzakelijke en plichtmatige noodzaak om de transhumanisering van het sterfelijke rijk te realiseren. Dat komt omdat de grote onderneming van Luferisch Satanisme is geweest om onze soort voor te bereiden op een interventie en overname op het niveau van de Overziel. De universele wet bepaalt dat dit alleen kan gebeuren als er toestemming wordt verleend door het subject.


"De Adamieten, de Zonen en Dochters van God, de spreuken en banden van tovenarij en geestbeheersing, om de mensheid te verleiden tot het opgeven van geweten, rede en daarmee, het weefsel zelf van onze ziel. Dit is de Grote Afrekening. Het Merkteken van het Beest is gearriveerd, in het daglicht gebracht door Davos en de Zonen van Lucifer.


"Het biedt ons ons grootste geschenk, de perfecte weerspiegeling van alle onopgeloste aspecten van onszelf.


"Nemen we het merkteken? Of doen we dat niet? Gehoorzamen we of doen we dat niet? Leggen we ons erbij neer of niet? Staan wij toe dat het chirurgisch staal van een naaldpunt de soevereine huid van ons nobele Adamieten vlees doorbreekt? Of doen we dat niet?


"Door de genade van God, moeten wij beslissen.
191 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page