top of page
  • Quiasinon

Ultreia; Never Give Up!

Karl Marx (1818 - 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de geschiedenis sterk heeft beïnvloed. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Als Marx' belangrijkste werk wordt Das Kapital beschouwd. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest (met Friedrich Engels) wereldberoemd. (Wiki)

Het leven, ons leven is een pelgrimstocht en de weg terug naar de Bron is een pelgrims tocht.

Allen, zoals we leven op deze planeet beschikken over specifieke talenten. De bedoeling van het leven is om deze gaven en talenten tot bloei te brengen door ze toe te passen. Voorwaarden om dit te kunnen doen zijn een leven in gezondheid, vrijheid en overvloed. Immers, als we op welke wijze dan ook beperkt worden in onze levensvrijheid, belemmerd worden door fysieke beperkingen of moeten vechten om financieel te overleven dan zijn we niet in staat om ons te ontplooien; niet in materiele zin en zeker niet in spiritueel opzicht. De tijd, ruimte, gezondheid, financiën en dus de mogelijkheden ontbreken!


De beste manier om te voorkomen dat mensen zich ontwikkelen is om ze afhankelijk te maken van een systeem waarvan ze denken dat ze dit nodig hebben en beter nog; waarvan ze overtuigd zijn dat ze niet zonder kunnen leven. Dit is de verdrietige situatie waarin we nu vertoeven en velen denken dat de toestand van de huidige samenleving de norm is. Een norm en gemeenschap waar je meer dan 70% van je inkomen afdraagt van je uit arbeid verkregen inkomen, waar je afhankelijk bent of wordt van een gezondheidszorg die verworden is tot een ziekte-industrie, van een voedselindustrie die het voedsel vergiftigt, waar het seksueel misbruiken van kinderen en pedofilie een recht is en een overheid wiens maatregelen gericht zijn tegen de burger. Een samenleving waar velen het zelf-initiatief hebben opgegeven en ‘de boel de boel’ maar laten en wegzakken in ongeïnteresseerdheid, apathie, lusteloosheid en onverschilligheid.


Ouderen kennen nog wel de leus waarmee links Nederland in de jaren ’70 furore maakte; “We zorgen voor u vanaf de wieg tot aan het graf”! Met anderen woorden: leun maar achterover, maak je geen zorgen want de overheid zorgt wel voor je! De Nederlandse verzorgingsstaat was een feit. Ouderdomsvoorzieningen en pensioenen werden in die tijd opgezet om de mens te garanderen dat het allemaal prima in orde is als eens die oude dag komt. (anno 2020 lijkt het dramatisch af te lopen met die vette pensioenpotten!) Zie hier; het ideale socialistische en communistische model; Marx had het niet beter kunnen doen!


Het effect van die maatregelen was dat velen inderdaad achterover gingen leunen in de illusie dat de zon nooit meer zou ondergaan en de gebraden duiven zouden blijven vliegen!. Er hoefden geen extra persoonlijke initiatieven of inspanningen meer geleverd te worden. Niet op het gebied van de oudedagsvoorziening maar ook niet voor wat betreft het ontwikkelen van hun talenten. Parallel hieraan groeide vanzelfsprekend het overheidsapparaat; immers die volledig gepamperde burger moet verzorgd worden en dat lukt alleen met een fors ambtenarenkorps. Eén miljoen werknemers heeft de overheid in dienst; kosten 34 miljard of 2000 euro per jaar per Nederlander.


Hoe het ook kan!

Een vrijemarkteconomie is gebaseerd op overvloed en de gouden regel: “Behandel de ander zoals jezelf behandelt wilt worden”. Bij het naleven van deze gouden regel hoeft er geen overheid te zijn die ons vele beperkingen oplegt en die er uitsluitend op gericht is zichzelf in stand te houden. Je hoeft geen vrijemarkteconomie, of laissez faire economie, te beperken, behalve op het gebruik van schadelijke milieuonvriendelijke stoffen. Het weinige dat je daarnaast hoeft in te perken is het duister in sommige individuen.


Bovenstaande betekent inherent dat het individuele initiatief weer van groot belang wordt en dat de mens weer gaat streven naar verbetering; verbetering van de persoonlijke omstandigheden en die voor zijn sociale omgeving. De gouden regel leidt bijna als vanzelf naar een gouden tijdperk; een periode van zelf-verantwoordelijkheid op alle gebieden van het leven evenals de verantwoordelijkheid en de aandacht voor de reden van het bestaan.


Marx filosofie is de religie van onderdrukking, afhankelijkheid en slavernij en daardoor het einde van de spirituele ontwikkeling. Socialisme is het voorland van communisme en de bedoeling van het communistische streven is de stoplegging van het persoonlijke initiatief en het ontnemen van de mogelijkheden voor het individu naar zelfontplooiing op alle mogelijke levensgebieden. Het ultieme doel van het communisme is het ontnemen van alle spirituele perspectieven voor de kinderen (zielen) van God en het blokkeren van de weg naar Huis.


Wees er toch van bewust van wat er nu gaande is. Stap voor stap worden ons rechten ontnomen en worden we meer en meer vastgezet. Tot er straks geen enkele bewegingsvrijheid meer is. Zover zal het Goddank niet komen als we met z’n allen opstaan tegen de antichrist. Ja, dit is de strijd tussen goed en kwaad. Spiritualiteit is de religie van vrijheid, onafhankelijkheid, overvloed en de ontwikkeling van onze talenten èn het aanvaarden van de thuisreis.


Het leven, ons leven is een pelgrimstocht en de weg terug naar de Bron is een pelgrims tocht. Zoals veel mensen de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella aanvaarden. De pelgrims onderweg moedigen elkaar aan om door te gaan, niet op te geven. het doel voor ogen te houden en voorbij je grenzen te gaan. Daar hebben ze een ‘strijdkreet’ voor! Die luidt:


Ultreia! Never Give Up!

130 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page