top of page
  • Quiasinon

Vermijden van vlees en zuivel is ‘de beste manier’ om uw impact op aarde te verminderen.

Volgens wetenschappers is het stoppen van vlees- en zuivelproducten eten de beste manier om uw milieu-impact op de planeet te verminderen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat zonder vlees- en zuivelconsumptie het mondiale landbouw areaalgebruik met meer dan 75 procent kan worden teruggedrongen – een oppervlakte zo groot als van de VS, China, Europa en Australië samen – en toch de wereld zou kunnen voeden. Het verlies van natuurgronden aan landbouw is de belangrijkste oorzaak van het huidige massale uitsterven van wilde dieren.


Vermijden van vlees en zuivel is ‘de beste manier’ om uw impact op aarde te verminderen.


Uit deze analyse blijkt dat vlees en zuivel slechts 18 procent van de calorieën en 37 procent van de eiwitten leveren, maar dat ze het overgrote deel – 83 procent – van de landbouwgrond gebruiken en 60 procent van de broeikasgasemissies van de landbouw veroorzaken. Uit ander recent onderzoek blijkt dat 86 procent van alle landzoogdieren vee of mensen zijn. De wetenschappers stelden ook vast dat zelfs de allerlaagste impact van vlees- en zuivelproducten nog steeds veel meer milieuschade veroorzaakt dan de minst duurzame groente- en graanteelt. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science, leverde veel data op gebaseerd op gegevens van bijna 40.000 boerderijen in 119 landen en omvat 40 voedingsmiddelen die 90 procent van alles wat door de mens gegeten wordt vertegenwoordigen. Zij heeft het volledige effect van deze levensmiddelen onderzocht; van boer tot bord, op het landgebruik, de emissies als gevolg van de klimaatverandering, het zoetwatergebruik, de waterverontreiniging (eutrofiëring) en de luchtverontreiniging (verzuring), beoordeeld.


“Een veganistisch dieet is waarschijnlijk de grootste manier om uw impact en voetprint op de planeet te verminderen, niet alleen van broeikasgassen, maar ook van wereldwijde verzuring, eutrofiëring, landgebruik en watergebruik,” zegt een woordvoerder van de Universiteit van Oxford die het onderzoek leidde. “Het effect is veel groter dan het verminderen van uw vluchten of het kopen van een elektrische auto.” “De landbouw is een sector die de grootste milieuproblemen creëert,” hij zei. “Het zijn dierlijke producten die hiervoor verantwoordelijk zijn.


Het vermijden van de consumptie van dierlijke producten levert veel meer milieuvoordelen op dan de aankoop van duurzaam vlees en duurzame zuivel. De analyse bracht ook een enorme variabiliteit aan het licht tussen verschillende manieren om hetzelfde voedsel te produceren. Rundvlees dat op ontboste gronden wordt gefokt, veroorzaakt twaalf keer meer broeikasgassen en verbruikt 50 keer meer grond dan rundvlees dat op rijke natuurlijke graslanden graast. De vergelijking van rundvlees met plantaardige eiwitten zoals erwten is enorm, met zelfs het minst impactrijke rundvlees dat verantwoordelijk is voor zes keer meer broeikasgassen en 36 keer meer land nodig heeft.


Als de meest schadelijke helft van de vlees- en zuivelproductie wordt vervangen door plantaardige voedingsmiddelen levert dit zeker twee derde van de voordelen op van het afschaffen van alle vlees- en zuivelproductie. Het is niet gemakkelijk om de gevolgen van de landbouw voor het milieu te beperken, het is een milieu-uitdaging die niet vergelijkbaar met enige andere sector van de economie. Etiketten op voedsel die het effect van producten aantonen is een goed begin, zodat de consument in staat is de minst schadelijke opties te kiezen; subsidies voor duurzame en gezonde voedingsmiddelen en belastingen op vlees en zuivel zullen eveneens nodig zijn.

Uit dit onderzoek blijkt dat grasrundvlees, waarvan wordt aangenomen dat het een relatief lage impact heeft, verantwoordelijk is voor veel grotere effecten op het milieu dan voedsel op plantaardige basis. “Gras omzetten in vlees is net zoiets als steenkool omzetten in energie. Het heeft een enorme consequentie voor en negatieve impact op het milieu.

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page