top of page
  • Kubus

Vragen . . . vragen . . . en nog eens . . . vragen!

Wat is er in hemelsnaam aan de hand met de wereld?


In deze tijd van grote verwarring, chaos en verval vragen steeds meer mensen zich af wat er toch aan de hand is en waarom deze dingen allemaal gebeuren? Als er toch een God is, die almachtig is, waarom laat Hij dit allemaal gebeuren? Is er dan wel een God of zijn wij mensen geheel aan ons lot overgelaten?

De mens, een religieus wezen

Carl Gustav Jung, psychiater/psycholoog zei het al: “Wij zijn een deel van het Godsleven dat uit het onbewuste naar bewustwording streeft”. Wanneer wij de wereldgodsdiensten onderzoeken op hun inhoud dan ontdekken we dat er best wel gemeenschappelijke standpunten zijn ondanks alle (cultuur)verschillen.

Mijn leven in vogelvlucht

Mijn kinder- en jeugdjaren heb ik als een ware nachtmerrie beleefd, dat begon nadat ik mijn moeder op 6-jarige leeftijd kwijtraakte. In de jaren daarna was er sprake van ernstige fysieke- en psychische mishandeling tot en met mijn 16e levensjaar. Toen lukte het mij om het huis uit te vluchten: ik tekende voor een baan bij de Marine. Naar mijn uiterlijk gevormd als zeesoldaat maar naar mijn innerlijk totaal ontredderd begon ik de Bijbel te onderzoeken en te doorvorsen.

Vele jaren later besloot ik mijn persoonlijke ervaringen en bevindingen op schrift te stellen. Het heeft geresulteerd in de vorm van een boekje: Twee Goden, met een vervolg op mijn website: https://www.levensreis.nl/

Tegenstand en controverse

Het uitbrengen van mijn aangeleverde artikelen stuitte op weerstand bij alle uitgeverijen, zelfs (lees: vooral) van de zogenaamde christelijke vanwege de controversiële inhoud van mijn schrijfsels.

Na een lange zoektocht bleek er uiteindelijk eentje te zijn, die bereid was om de artikelen samen te binden tot dit boekje.

De bedoeling van mijn blog

Zoals ik eerder schreef is het mijn streven om het Woord van de (ware) God uit te dragen zoals ik dat zelf beleefd heb en ervaren. Dat dit geleid heeft dat ik al mijn vrienden en kennissen daardoor ben kwijtgeraakt heb ik gaandeweg moeten leren om mee om te gaan.

Wat maakt het mij trouwens uit of mijn schrijfsels door de mensen wordt aangenomen dan wel verworpen of überhaupt zelfs gelezen? Ik wil niet beweren dat ik de hele waarheid in pacht heb, integendeel. Ik adviseer jullie om alles wat ik schrijf vooral niet te geloven! M.a.w. wat waarheid is bepaal ik niet, maar dat bepalen jullie. Jij, die mijn stukken leest: toets en onderzoek zelf!


184 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page