top of page
  • Quiasinon

Vredig en Verlicht Kerstmis

Bepaalde krachten in de samenleving willen dat het door vele Nederlanders gekoesterde kerstfeest tot het verleden gaat behoren. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft Kerstmis al bij de vuilnis gedaan en vervangen door het nietszeggende ‘lichtjesfeest’. De bedoeling is blijkbaar dat onze cultureel, christelijke begrippen en tradities zoals Pasen en Pinksteren verdwijnen. Net als andere gewoonten die in een cultureel historische context staan.

Het is niet toevallig dat deze kwaadaardige aantasting van onze culturele waarden gebeurt. Dit is zorgvuldig gepland door hen die willen dat onze culture identiteit verdwijnt waardoor de weg vrijgemaakt wordt voor o.a. een massale binnenkomst van zogenaamde vluchtelingen. Nederland zou binnenkort 20 miljoen mensen gaan tellen. Een volk dat geen ‘roots’ heeft kan veel makkelijker gemanipuleerd en vermengd worden met andere nationaliteiten. Een mens zonder herkomst is een statenloos individu en heeft huis noch haard. Heeft geen bezittingen om op terug te vallen en is afhankelijk van een overheid waar hij volledig van afhankelijk is. De staat als verzorger van de mens; er wordt voor je gezorgd van de wieg tot aan het graf! Kennen we dit scenario en ideaal ook niet van Karl Marx? Een ideaal dat de afgelopen eeuw aan 100 miljoen mensen het leven heeft gekost!


We verliezen daarnaast niet alleen onze afkomst en geschiedenis maar ook onze bossen. Immers, de bio massa centrales moeten gevoed worden met het beetje bos dat we hebben. Vervolgens hebben we van de Europese overheid ook nog de gevolgen van de Green Deal tegoed die miljarden aan gemeenschapsgeld gaan kosten. Laten we ook vooral de pogingen om de boeren en de landbouw om zeep te helpen niet vergeten!

Miljarden verkwisting gemeenschapsgeld

We verliezen nog meer; denk aan de gender waanzin? Ons mensenras bestaat blijkbaar niet alleen uit vrouwen en mannen maar we hebben tenminste 13 soorten geslachten! Hoever willen we het laten komen? Vinden we het echt goed dat fors betaalde snijgrage chirurgen kinderen voor hun leven verminken; fysiek en psychisch? Het blijkt dat 32% tot 50% van de transgenders later zelfmoord overweegt. Onbekend is hoeveel mensen succesvol zijn maar sommigen spreken van 40%. Willen we echt onze culturele identiteit, dat kerstfeest, onze bossen en alles wat ons ‘Nederlander’ maakt opgeven voor een ondemocratisch Europees ‘One World’ ideaal van een handvol politici en andere duistere belanghebbenden?


Terug naar Kerstmis! ‘Kerst Mis’ is de viering, feest, van de geboorte van het kind die we Jesus noemen. Voor velen is Jesus synoniem met de naam Christus, een begrip waarop de Christelijke leer is gegrondvest; het Christendom. Minder bekend is dat dit kereltje geboren werd onder de naam Yeshua ben Joseph; en later, na zijn dood, de geschiedenis in zou gaan als Jesus Christus. Dat manneke in die kerststal is het symbool voor het Christus bewustzijn dat voor alle mensen geldt. Het is de herinnering aan onze Goddelijke afkomst. Die baby wil ons duidelijk maken dat het de bedoeling is dat wij ons Christusbewustzijn herontdekken, net zoals hij dat heeft gedaan, en dat hij met dat doel naar de wereld kwam!


De oppositie uit die tijd werd o.a. gevormd door koning Herodes; hij liet alle jongetjes van twee jaar en ouder vermoorden om te voorkomen dat Yeshua het zou overleven en de mensheid later zou vertellen wat hun Goddelijke potentieel was. De parallel met onze huidige tijd is opmerkelijk. De duistere krachten in de samenleving willen ten koste van alles voorkomen dat u en ik ontdekken een Goddelijke oorsprong hebben en onze erfenis opeisen. Wat we nu zien gebeuren op het wereldtoneel is oude wijn in nieuwe zakken; wezenlijk is er niets veranderd! De machthebbers van toen zijn dezelfde puppets als nu; de farizeeërs, tollenaars en geldwisselaars van toen heten nu jurist, politicus en bankier. Ze hebben hetzelfde plan; totale macht en dominantie over ons! Tot de dood (onze natuurlijk) erop volgt.

Het bovenliggende doel van de machthebbers, destijds en tegenwoordig, is eveneens dezelfde! Te voorkomen dat u erachter komt dat u een kind van God bent en de weg naar huis weer zult inslaan. Daar is alle afleiding; media, drugs, alcohol, seks etc. voor bedoeld. Laat je niet voor de gek houden door deze kwaadaardige machtswellustelingen. Ga vastberaden op pad en huldig het motto: doe goed en zie niet om! Samen vechten we voor onze Goddelijke herkomst, onze culturele waarden, dat schoons wat ons prachtige landje te bieden heeft en de toekomst van onze kinderen.


Schaf weer zo’n ouderwetse knusse kerststal aan en laat die vooral het hele jaar staan als een dagelijkse herinnering aan je eigen potentiële Christus Bewustzijn. Je bewijst jezelf en je culturele afkomst, plus de toekomst, een grote dienst.


Een zalig kerstfeest gewenst en een gezond, overvloedig, uitbundig en vrij 2020!26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page