top of page
  • Quiasinon

VRIJHEID IS ONS GEBOORTERECHT

Op woensdag 17 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nog nooit zijn die verkiezingen zo belangrijk geweest voor de toekomstige koers van onze maatschappij. De huidige regeringscoalitie van VVD, CDA, D’66 en CU hebben er voor gekozen om het coronavirus te bestrijden met bijzonder ingrijpende generieke maatregelen die gelden voor de hele bevolking. Dat coronavirus heeft echter een Infection Fatility Rate van 0,23% wereldwijd (sterftecijfer) dat overeenkomt met een zware griep. Je mag je dus afvragen of hier sprake is van een pandemie. Tussen de 98-99% van de besmette mensen in Nederland komt niet op de IC te liggen en 70 tot 80% van de besmetten heeft nauwelijks of milde klachten. Overwegend sterven er oudere mensen of mensen met onderliggende aandoeningen. Dat is helaas de gang van zaken tijdens een zware griep epidemie.

De Main Stream Media lijken er voor te hebben gekozen om de angstcultuur aan te wakkeren en om de mening van veel deskundigen te negeren. Door die angstcultuur en censuur zijn we verlamd geraakt om nog met gezond verstand en van een afstand naar de huidige situatie in ons land te kijken. Door de eenzijdige informatie voorziening zien veel mensen geen uitweg uit de huidige maatschappelijke puinhoop. Zie interview van Maurice De Hond met de Belgische professor Desmet.


De coronamaatregelen: lockdown, invoering Spoedwet, avondklok, 1,5m samenleving, opsluiten van kwetsbare ouderen, mondkapjesplicht en inentingen hebben een desastreus effect op onze totale samenleving. Nog nooit is een totale bevolking onder huisarrest geplaatst en zijn hele bedrijfssectoren langdurig verplicht gesloten. Zijn complete gezinnen opgesloten in hun eigen huis om thuis te werken of online lessen te volgen. Ook is er sprake van chantage door de regering om het experimentele(zie bijsluiter) corona-vaccin te nemen omdat anders je vrijheden worden ingeperkt. Het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) heeft zich ook uitgesproken over de werking van het vaccin. Luister naar deze opmerkelijke fragmenten over de werking van de Spoedprik en trek je eigen conclusies.


Dwang, controle en zware boetes lijken in korte tijd de normaalste zaak van de wereld te zijn geworden in ons land en dan hebben we het nog niet eens over het vaccinatiepaspoort. Alle vrijheden zijn ons door middel van de Spoedwet ontnomen en de rechtstaat is ernstig uitgehold. Zelfs rechtelijke uitspraken worden door deze regering omzeild. Op allerlei gebied worden onze grondrechten, alsmede de rechten van de mens geschonden. De economie is zeer ernstig beschadigd en het is nog maar de vraag of veel bedrijven de maatregelen zullen overleven. Vooral de Horeca en het Midden- en Kleinbedrijf zijn onnodig zwaar getroffen. Hierdoor zijn vele duizenden werknemers werkeloos geworden en zijn veel kleine bedrijven failliet gegaan, met al het menselijke leed van dien.


Er is echter sprake van volledige willekeur bij het al of niet openhouden van bepaalde bedrijfstakken. De fysiotherapeuten bleven bijvoorbeeld wel open maar de osteopaten moesten sluiten, terwijl ze beiden hetzelfde klantcontact hebben. De multinationals hebben echter nauwelijks te lijden gehad van deze crisis.

Veel jongeren hebben ernstige psychische schade opgelopen door het langdurig verplicht thuis blijven en nauwelijks contact met hun leeftijdsgenoten te hebben. Juist in deze leeftijd is het socialiseren erg belangrijk. Er zijn veel zelfdodingen geregistreerd onder jongeren tijdens de lockdowns. Zie dit interview op Café Weltschmerz met onderwijsexperts over de beschadiging van de jeugd.


Ook het verplicht testen van basisschoolkinderen is schokkend! Indien er één kind een snotneus heeft en positief test, moet vervolgens de héle klas in quarantaine en na 5 dagen worden getest, wat verstrekkende psychische gevolgen kan hebben! Zie interview, waarin 3 vrouwen de noodklok luiden: Jonge kinderen in de leeftijd tot een jaar of zes raken volledig getraumatiseerd in een wereld die zij voelen en zien met mondkapjes, verplichte testen en anders quarantaine. Het is echter nog maar de vraag of deze PCR test wel betrouwbaar is: Zie interview met Peter Borger en en Jorn Lukaszczyk op Cafe Weltschmerz: ‘Het PCR-doek valt’.


De regeringen Rutte hebben de IC capaciteit de afgelopen jaren gehalveerd en verzuimd om die capaciteit in de zomer van 2020 te verhogen toen al duidelijk was dat een tweede golf van coronabesmettingen er aan zat te komen. Ze hebben dus ruimschoots de tijd gehad om hierop te anticiperen. Ook een aangeboden IC- schip met alle faciliteiten is door deze regering geweigerd evenals goedwerkende medicijnen zoals Hydroxychloroquine, die door De Jonge als ‘kwakzalverij’ worden af geserveerd. Dat is een van de redenen van de overbelasting van het hardwerkende zorgpersoneel in de IC’s. Bovendien hebben de bezuinigingen op zorgpersoneel in de afgelopen jaren, de belasting op het zorgpersoneel vergroot, ook tijdens een normaal griepseizoen. Dat zorgpersoneel wordt nu geconfronteerd met een falend overheidsbeleid.


Kortom: de maatschappelijke en economische schade door de coronamaatregelen staat totaal niet meer in verhouding tot de sterfte die dit coronavirus heeft aangericht. Dit Duitse filmpje toont dat heel duidelijk aan.


De Stichting Artsen Covid Collectief (https://artsencollectief.nl/) en Artsen Voor Vrijheid (https://www.artsenvoorvrijheid.be/), waarbij artsen en wetenschappers m.b.v. gedegen onderzoek een uitweg presenteren uit de coronacrisis krijgen onvoldoende gehoor bij de media en het landsbestuur. Er zijn echter meerdere serieuze geluiden van artsen, onderzoekers, juristen, ervaringsdeskundigen, vrijheidsstrijders en wetenschappers die wel degelijk een alternatief bieden voor de spiraal omlaag die is ontstaan door de coronamaatregelen. Internist en infectioloog Dr Hannah Visser is lid van Stichting Artsen Collectief Covid. Zij pleit voor het stoppen van generieke maatregelen die veel economische, sociale en psychische schade veroorzaken. Haar stichting wil juist specifieke maatregelen voor ouderen en zwakken.


Andere informatie die genegeerd worden in de Main Stream Media zijn o.a. het tijdschrift Gezond Verstand van Karel van Wolferen of Café Weltscherz dat interviews uitzendt over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden. Ook Maurice de Hond en Pierre Capel hebben bijvoorbeeld met gedegen onderzoek aangetoond dat de rekenmodellen van het RIVM niet altijd kloppen en ze te veel gestoeld zijn op aannames, zoals bij de Britse coronavariant, die lang niet zo besmettelijk was als het RIVM had voorspeld.


Gelukkig zijn niet alle politieke partijen in de Tweede Kamer in slaap gevallen en stemden enkele fracties zoals FvD en PVV, 50Plus (gedeeltelijk) tegen de Spoedwet, Lockdown, avond klok en andere coronamaatregelen. Zij durven wél kritische vragen te stellen over het huidige coronabeleid en komen met alternatieven om vrijheid en democratie te herstellen en tevens de ouderen, zwakkeren en gehandicapten te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Kijk naar het pleidooi Van Haga van 4-2-2021 in de Tweede Kamer: ‘Verlenging Lockdown is ramp voor Nederland’.


Waarschijnlijk zal de regering en het OMT net voor de verkiezingen veel maatregelen versoepelen en investeringen aankondigen in o.a. de zorg. Maar de burgers van dit land herkennen wel de valse beloften die veel politieke partijen doen voorafgaand aan elke verkiezing. Daarna verandert de agenda meestal ten nadele van het gewone volk.


Het oplossen van de financiële crisis, die zal ontstaan na afloop van de corona-crisis, zal waarschijnlijk net als in 2008 worden verhaald op de gewone burgers, waarbij banken en multinationals worden ontzien. De verkiezingen van 17 maart gaan over VRIJHEID. De huidige regering wil deze vrijheden en democratische grondrechten, gezien de maatregelen van de afgelopen tijd, steeds verder beperken onder het mom van een pandemie. De afschaffing van het Raadgevend Referendum in juli 2018 was hiervoor een eerste indicatie.


Uw keuze op woensdag 17 maart is bepalend voor de toekomst van alle burgers van ons land.


KIES JE VOOR VRIJHEID OF VOOR MEER CONTROLE, DWANG EN BEPERKINGEN

ONZE VRIJHEID! JOUW VRIJHEID! DE VRIJHEID VAN ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN STAAT OP HET SPEL!!!!


Bron: Chris van Benthem


Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page