top of page
  • Kubus

Waardoor blijven hoaxen overeind?

Bijgewerkt op: 22 sep. 2020

Naar aanleiding van het YouTube filmpje “Justitie faalt bij vervolging kindermisbruik”, dat ikzelf als reactie onder mijn laatste artikel over Nieuwetijdskinderen plaatste, voelde ik mij geroepen om wat meer duidelijkheid te geven over hetgeen zich achter de schermen, buiten het zicht van de allermeeste mensen, afspeelt. Met dit artikel wordt duidelijk dat elke gelanceerde hoax een bewust geleide actie is uit de koker van de onzichtbare, maar zeer reële, wereldwijde machtsbolwerk, de satanische Deep State.

In verband met de hiervoor vermeldde YouTube filmpje kwam ik op internet een krantenartikel van 8 oktober 1977 tegen dat hoofdzakelijk gaat over Mr. Bakker Schut, die op 66-jarige leeftijd op 13 oktober 2007 overleed.

Kritiek op de overheid

Het artikel beschrijft Mr. Bakker Schut als een omstreden advocaat omdat hij, zoals uit het artikel te lezen is, één van de weinigen onder zijn collega’s was, die zich tegen de Staat durfde te keren. Reeds in het begin van zijn carrière liep hij tegen “een campagne" aan, die door autoriteiten en pers werd gevoerd tegen verdedigers van RAF-verdachten. Rote Armee Fraktion-verdachten werden door de Bondsrepubliek Duitsland als leden van een terroristische organisatie beschouwd en behandeld.

Overeenkomsten met onze rechtsstaat

Het krantenartikel vermeldt: “In een geëmotioneerde betoogtrant schetst Bakker Schut hoe de Rote Armee Fraktion is ontstaan uit het West-Berlijnse studentenverzet dat in de eerste plaats was gericht tegen de oorlog in Vietnam, maar ook tegen vormen van opkomend fascisme in en buiten West-Duitsland”.

Wat in die dagen van de jaren ’70 plaatsvond zou je enigszins kunnen vergelijken met de provo’s van toentertijd in ons land en de vergelijking in onze dagen kunnen maken m.b.t. de in aanvang geweldloze protest demonstraties over de coronamaatregelen die, juist door toedoen van de politie, bewust tot escalatie leidden.

“Geweldloze, vrije experimenten in wijken en scholen, geweldloze demonstraties en bezettingen worden alle door de politie, gesteund en opgehitst door leugenachtige hetzes van de Springerpers, gewelddadig verstoord en met harde hand uiteen geslagen. In dit klimaat kan een escalatie van geweld niet uitblijven” stelt Bakker Schut en vervolgt dat de RAF in mei 1971 vogelvrij werd verklaard.

Media als instrument van de overheid

“Onder luide toejuichingen van de Springerpers stortten 150.000 man zwaarbewapende politie en justitie zich op de RAF in razzia’s, die slechts vergeleken kunnen worden met die uit de Tweede Wereldoorlog” vervolgt het artikel. De advocaat Bakker Schut protesteert tegen de “speciale behandeling”, de “Sonderbehandlung”, die deze RAF-leden krijgen.


Wat bijzondere aandacht trok is dat het krantenartikel meldt dat “reacties, waarin gewezen wordt op de ‘wijze van verzet’ van de zijde der terroristen, door de Utrechtse verdediger handig werd weggewoven”. Wat valt er dan te verwachten, wanneer vreedzame protesten met harde politiegeweld uit elkaar worden geslagen, dat het volk zich daar niet tegen zou verzetten?

Overheersende imperialistische invloed van Amerika

Politiek staat Bakker Schut niet ver van de Rote Armee Fraktion af, als hij zich keert tegen de overheersende invloed van de VS in Zuidoost Azië. Ook in Nederland vonden regelmatig protesten plaats tegen het Amerikaanse imperialisme; te denken valt aan de Vietnam-oorlog en de vele economische bemoeienissen tot vandaag de dag. De verregaande overheersing van Amerika in ons land leidde in 2013 onder minister Plasterk tot een heuse politieke rel.


De landen werden in het kader van een omvangrijk materieel hulpplan, het Marshallplan, zowel financieel als economisch door de VS op de been geholpen. Die hulp was niet gratis, zoals in het verleden al bleek dat de VS de hulp zou intrekken als de Nederlandse regering geen einde zou maken aan de politionele acties in Nederlands-Indië.


Enkele jaren later, toen de Verenigde Staten in 1950 de Koreaanse Oorlog tegen het communisme begonnen, vroegen ze aan Nederland troepen te sturen. Toen Nederland dit weigerde, dreigde de VS opnieuw de Marshallhulp op te zeggen. Nederland gehoorzaamde en stuurde toen troepen naar Korea.

Geheime diensten werken samen

Het is voor velen allang geen geheim meer dat de Binnenlandse Veiligheidsdiensten (BVD), die tegenwoordig de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als naam draagt, in feite een verlengstuk is van de Amerikaanse CIA. Dit gegeven feit is een noodzakelijk voorstadium van de komende nieuwe Wereldorde (NWO), waar alle zaken centraal geregeld zullen zijn in wereldorganisaties als de VN, WNF, UNICEF, WHO, enz.

Toen al constateerde de advocaat Bakker Schut dat zich een proces van preventieve contra revolutie aan het ontwikkelen was. Voor de AIVD is hier een cruciale rol weggelegd in de aanloop naar een fascistische rechtsstaat met gebruikmaking van media en wetgeving.

De fascistische rechtsstaat

Met een fascistische rechtstaat wordt bedoeld: een totalitaire politieke stroming die berust op het beginsel van één charismatische leider en één partij, geflankeerd door op militaire leest geschoeide organisaties en verwerping van de democratie.

De intensieve samenwerking tussen staatsveiligheidsautoriteiten, politie en media vormt een doorslaggevend aspect in de z.g. psychologische oorlogvoering van de Nederlandse Staat tegen haar burgers. Op deze manier worden de burgers en het parlement rijp gemaakt voor het aannemen van wetten waarvan iedere stap verkocht wordt als een kleine beperking van vrijheden, terwijl het totale pakket aan wetten, maatregelen en wijzen van uitvoering uiteindelijk naar totale onvrijheid leidt.


Dit is de strekking van deze berichtgeving over de Utrechtse wetenschapper, die gespecialiseerd was in de strafrechtsvergelijking. Zijn verdediging van leden van de Rote Armee Fraktion leverde Bakker Schut het verwijt dat hij "terroristen" steunde en daarom “een terrorist in toga” werd genoemd.

Hoe het kan dat hoaxen overeind blijven

Op verschillende manieren probeert de AIVD de publieke opinie te beïnvloeden, onder meer door middel van lastercampagnes tegen prominente politici van partijen als FvD en PVV. Naast deze tegen personen gerichte campagnes en infiltratie in politieke en maatschappelijke organisaties zijn zij niet te beroerd om geweld uit te lokken bij vreedzame demonstraties, zoals wij de laatste tijd meemaakten bij protesten tegen de absurde coronamaatregelen en de boerenprotesten. Hierdoor kan de reguliere media weer op het zinloze geweld van de betogers wijzen.

De AIVD staat voor de nationale veiligheid maar heeft absoluut niets met de veiligheid van de burgers te maken. De AIVD signaleert, adviseert en mobiliseert samenwerkingspartners en reduceert risico’s zelfstandig. Hiermee vervult de dienst zijn eigen rol in het netwerk van overheidsorganisaties, die de “nationale veiligheid” beschermt, maar zich in werkelijkheid tegen de burgers keert.

Dankzij de bijzondere politieke status die zij binnen de regering inneemt, blijft zij ongrijpbaar voor de burgers en het parlement.

De NWO zien wij gestalte krijgen door het feit dat onze regering gehoorzaam de uitgezette beleidslijnen van wereldorganisaties als VN en WHO volgt; zoals massa immigratie, de klimaat hoax en verplichte vaccinatieprogramma. Plus binnenkort de legalisatie van kindermisbruik als voorloper om kinderoffers gelegaliseerd te krijgen. Legalisatie is nodig vanwege de (nu nog) schaars te verkrijgen drug Adrenochrome totdat het komende “Vrederijk” aanbreekt.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Justitie “faalt” bewust bij vervolging kindermisbruik:

Zaak Demmink opnieuw aan de orde gesteld:

Krantenartikel uit Elseviers magazine 8 oktober 1977:

De Duitse geheime dienst:

Corona behandeling blijkt corona mishandeling:

Oorlog gericht tegen het volk, niet tegen corona:

Stand van zaken in Nederland na coronabeleid:

AIVD infiltrantinformant:

samenleving in een wurggreep:

Het kabinet stuurt aan op een fascistische rechtsstaat:

met bijbehorende video:

De rol van de AIVD naar de één-wereldregering:

en hier het te bereiken doel:

Ondoordringbare zwijgcultuur binnen Justitie:

253 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comentários


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page