top of page
  • Quiasinon

Wakker Zijn is Heerlijk; een Enorme en Verruimende Verandering!

De boodschap die regeringen ons willen leren, in deze COVID-19 zaak, is dat je rechteloos bent. Nou, ze hebben het mis. Jarenlang hebben machthebbers, die denken als tirannen en zich gedragen als dictators, ongeacht tot welke partij ze behoren, geprobeerd ons te hersenspoelen om te geloven dat we geen recht hebben om voor onszelf te denken, beslissingen te nemen over onze gezondheid, onze huizen en gezinnen en bedrijven te beschermen, te handelen in ons eigen belang, verantwoording en transparantie te eisen van de overheid.

Welkom in het Aquarius tijdperk, de tijd van Verlichting!

We hebben alle recht omdat we vrijgeboren zijn; we zijn we door onze Schepper begiftigd met onvervreemdbare rechten op leven, vrijheid, eigendom en het nastreven van geluk - die geen enkele regering of politicus ons kan afnemen. Dat weerhoudt regeringen er niet van om te proberen onze vrijheden te misbruiken. De aard van de overheid is dat zij haar grenzen overschrijdt, haar gezag misbruikt en haar totalitaire macht gebruikt. Zie de voorstellen van Ollengren om de verkiezingen volgend jaar uit te willen stellen.


Neem bijvoorbeeld deze COVID-19-crisis. Wat begon als een schijnbare poging om te voorkomen dat een nieuw coronavirus de wereld zou verzieken, is dit het zoveelste middel waarmee wereldregeringen hun bevoegdheden willen uitbreiden, hun gezag misbruiken om hun burgers verder te onderdrukken. Tot nu toe is de politiestaat omzichtiger geweest in haar machtsgrepen maar deze laatste noodtoestand heeft het beest uit de schaduw gehaald. We bevinden ons op een glibberige helling naar regelrechte despotisme en totalitaire staat.


Deze weg die we afleggen is geplaveid met lockdowns, invallen van burgerwachten, massabewaking en gedwongen vaccinaties. Het is bezaaid met het restant van wat nog over is van onze vrijheden. Dit is wat we de komende maanden gaan zien tenzij we een manier vinden om onze op hol geslagen regering onder controle te krijgen. Een regering die geen geheim maakt van haar plannen. Volg gewoon het geldspoor en je krijgt een idee van wat er in het verschiet ligt: meer gemilitariseerde politie, meer toezicht, meer lockdowns, meer sterk bewapende tactieken om meningsverschillen te onderdrukken en ons te dwingen om ons te houden aan de dictaten van de regering.

Het is goed om in het achterhoofd te houden wat de agenda is van de New World Order! Ook bekend als agenda 2030.

Hou je vast! Een contant loze samenleving, een centrale bank, een wereld leger, geen nationale soevereiniteit, einde van privébezit, depopulatie, verplichte vaccinaties, universeel basis inkomen, micro chips om aankopen te kunnen en om voortdurend gevolgd te kunnen worden, een wereld sociaal credit systeem naar het model van China, regering voedt kinderen op, overheid controleert onderwijs, geen eigen transport mogelijkheden, bedrijven eigendom van de staat, beperking van reizen, concentratie van mensen in steden, verbod op irrigatie (!), verbod op boerderijen en tuinen, geen eigen huizen, verbod op alle natuurlijk geneeswijzen en het einde van fossiele brandstoffen. Het is te bizar om over na te denken maar het is niet verrassend. Maar hier is de kicker: waar ze het echt over hebben is de staat van beleg, verpakt als een goedbedoelde en allesoverheersende zorg voor de veiligheid van de natie.


Deze COVID-19-crisis duwt ons zo veel dichter bij die despotische visie die langzamerhand de hedendaagse realiteit begint te worden. Vraag je ook eens af hoe het komt dat zoveel medemensen, schijnbaar zonder gewetens-problemen, vrijwillig meewerken aan dit toekomstscenario. Hoe komt het dat bijvoorbeeld piloten hun eigen familie besproeien met de chemicaliën die we kennen als chemtrails? Hoe komt het dat politie mensen in elkaar slaat die demonstreren voor grondwettelijke rechten als vrijheid en vrede? Hoe komt het dat zogenoemde handhavers mensen onmogelijk hoge boetes geven als ze iets te dicht bij elkaar staan?


Hoe komt het dat artsen en verpleegkundigen, medemensen en kinderen inspuiten terwijl ze weten dat er, tenminste, grote vraagtekens zijn bij de uitwerking van die ingespoten stoffen? Hoe komt het dat zoveel journalisten onwaarheden schrijven en meeheulen met overheden of andere opdrachtgevers? Hoe komt het dat zovele politici en ambtenaren bereid zijn maatregelen en wetten te initiëren, en uit te voeren, die niet in het belang zijn van de samenleving en de burgers die ze behoren te dienen? Hoe komt het dat wijzelf zo graag de andere kant opkijken als we onrecht zien? Hoe komt het dat we gelaten en passief toe zien hoe vandalen en krankzinnigen de natuur verwoesten en opstoken in Bio Massa Centrales?


Begint het Grote Ontwaken niet bij onszelf en willen we niet wakker worden omdat we bang zijn? Bang voor verandering, bang voor de toekomst en bang voor straf als we iets doen wat een ander niet bevalt? Zijn we bang te ontdekken dat er iets veel hogers en verhevener is in het Leven en dat we die waarheid niet willen zien; bang voor God misschien? Misschien helpt deze periode ons wel omdat we nu gedwongen worden de ogen te openen en dat we niet langer in ons comfortabele slaap-bewustzijn kunnen blijven. Dat we tegen wil en dank door de machtsmisbruikers geforceerd wakker geschud (geschopt) worden.


Misschien mogen we de mensen die dit onvrijwillige ontwaken veroorzaken wel dankbaar zijn! (hoewel je niet afgunstig hoeft te zijn op hun toekomst) Wie weet hoelang we anders nog ‘bewusteloos’ gebleven zouden zijn?


Wakker Zijn is heerlijk, het is anders; het is een enorme en verruimende verandering! Welkom in het Aquarius tijdperk, de tijd van Verlichting! Binnenkort gaat de storm liggen; echt waar!

212 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page