top of page
  • Quiasinon

Wat is Christus Bewustzijn? Hemelvaartsdag 2019

Daarnaast hebben mensen die een religie belijden te maken met een aardse kerkelijke hiërarchie is, bestaande uit een kaste van priesters en geestelijken. Je zelf direct tot God wenden met vragen kan niet want dit geschiedt uitsluitend via een organisatie van mensen die daarvoor geleerd hebben. Zij hebben een speciale relatie met God. Een directe verhouding met God is voor de gewone mens niet weggelegd.


Veel informatie is opzettelijk uit de Bijbel is weggelaten of beïnvloed. Het is bijvoorbeeld moeilijk na te gaan of sommige citaten in de Bijbel van Jezus zelf afkomstig zijn of dat ze strategisch zijn toegevoegd of bewerkt. Dit geldt vooral vanaf het eerste Concilie van Nicea uit 325. Tijdens dit concilie werd besloten om Jezus de eniggeboren Zoon van God te noemen. Het gevolg daarvan was dat de gewone man/vrouw nooit het stadium van de Gods Zoon/Dochter zouden kunnen bereiken. Voortaan zouden we als eeuwige zondaars door het leven gaan. Met dit kerkelijke decree werd de hemelpoort voor de mens met een enorme dreun dichtgegooid. Alleen nog door het doen van aflaten (geld) kan de arme sterveling nog iets aan zijn erbarmelijk toestand doen. Het was dit concilie dat besliste om de enorme kloof te creëren die eeuwenlang generatie na generatie in angst en duisternis zou houden. Vrijwel al onze voorouders hebben met angst en beven hun levenseinde tegemoetgezien, in diepe onzekerheid over wat hun na de dood te wachten stond. Ze waren immers als zondaars geboren en zouden als zondaars sterven; wat een ellende en uitzichtloosheid. Die angst heeft zich diep genesteld in het DNA van al onze voorouders en als nageslacht hebben wij zeker met de invloed hiervan te maken.


Misbruik door angst te creëren is het ultieme instrument van de machthebber. Immers, deze vindt het maar bar vervelend als hij deze macht uit handen moet geven. Dat geldt voor de politicus, de bankier en voor allen die het hebben van macht belangrijk vinden. Als mensen zich realiseren dat Jezus onvoorwaardelijke liefde predikte en anderen aanmoedigde toegang te krijgen tot de goddelijke krachten die wij in ons hebben, hoe zou de kerk dan kunnen doorgaan met het regeren van de mensheid? Hoe zou de kerk deze macht ooit uit handen kunnen geven? Een macht die de mens de ultieme vrijheid zou geven?! Dat nooit!


God is alles wat is; bewustzijn, bron, oorsprong, eenheid, enz. Het is waar alles uit bestaat; wij zijn God. Dus ook jij bezit dezelfde “God-achtige” vermogens en potentieel als de man die geboren werd als Yeshua ben Joseph. Wij zijn de Zonen en Dochters van God en gemaakt naar Gods voorbeeld en gelijkenis.


Christusbewustzijn is een andere term voor verlichting. Het is de staat van het vinden van de universele waarheid door het voltooien van het Ascensie-proces op dezelfde manier als Yeshua ben Joseph dat deed. Dit proces ‘vieren’ we aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag. Een manier om ons Hemelvaartproces op gang te helpen brengen is door informatieverstrekking en kennis. Er wordt gezegd dat ons DNA is als een bibliotheek vol informatie die wacht om te worden ontsloten, die kan worden verkregen door middel van kennis (gnosis) en meditatie.


De oorsprong van religie is om mensen de hoop te geven dat er naast onze zintuigelijke dimensie een boven zintuigelijke dimensie is. Dit kan door het hele Christendom heen worden gezien. Kijk eens naar de citaten: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader behalve door mij”. Wat hij daarmee bedoelde is dat wij allen dat potentieel in ons hebben en dat we uitsluitend via het bereiken van dat Christus Bewustzijn (hemelvaart/verlichting) komen tot de Vader.


We incarneren hier allemaal voor verschillende doeleinden en redenen en het is ongelofelijk belangrijk om te weten wat je afkomst en jouw grandioze potentieel is. Het is van het allergrootste belang dat deze kennis, of gnosis, weer gemeengoed wordt onder de mensen opdat we weten, en vooral leven, wat het Doel van het Leven is.

Een mooie Hemelvaart (sdag!) gewenst.

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page