top of page
  • Quiasinon

Wat is het Christusbewustzijn?

Langzamerhand ontdekken beginnen meer en meer mensen te ontdekken dat er zoveel meer is tussen hemel en aarde. Zeker tijdens deze kerstdagen kan het haast niet anders dat het onderwerp Jezus en zijn geboorte door velen gememoreerd wordt. Steeds meer mensen ontdekken wat de werkelijke boodschap was van die persoon Jezus met zijn bijzondere achternaam “Christus’.


De persoon die wij kennen als Jezus Christus werd geboren als Yeshua ben Joseph. Een normaal mensenkind van vlees en bloed, geboren uit een moeder door een normale bevalling en verwekt door een man met de naam Joseph. De achternaam, ‘ben Joseph’ betekent; zoon van Joseph. Dat Yeshua een bijzonder kind was lijdt geen twijfel en hij wilde door zijn leven duidelijk maken wat het potentieel en doel is van ieder mens; het bereiken van het Christus bewustzijn waardoor we, net als hij, de “Christus’ worden! Christusbewustzijn is in wezen een andere term voor verlichting. Het is de staat van het vinden van de universele waarheid door het voltooien van het Ascensieproces op dezelfde manier als Yeshua ooit deed.


De ware essentie van ons wezen kan niet gezien, aangeraakt, gehoord of geproefd worden omdat dit derde dimensie kwaliteiten zijn. We zijn een ziel die geïncarneerd is in een lichaam om een menselijke ervaring te hebben.


Veel informatie is opzettelijk uit de Bijbel weggelaten; immers, als mensen zich realiseren dat Jezus onvoorwaardelijke liefde predikte en anderen aanmoedigde om toegang te krijgen tot de goddelijke krachten die wij in ons hebben, hoe kon de kerk dan de macht houden en regeren over mensen? De aard van Jezus’ relatie met God werd in feite geschapen door Constantijn, die in 306 na Christus tijdens het Concilie van Nicea besloot om Jezus de zoon van God te noemen in plaats van een zoon van God. Het was deze raad die besloot om tweedeling en verdeeldheid te creëren. De doctrine dat Jezus de ‘eniggeboren zoon van God’ was is door kerken aan de mensheid opgelegd en is door onze voorouders honderden jaren voor waarheid aangenomen. Christenen kijken op naar priesters en zijn uitsluitend via hen in staat tot God te bidden. In de katholieke kerk bijvoorbeeld is het onmogelijk dat je je rechtstreeks tot God wendt en je dient verzoeken in te dienen via hen die daartoe gekwalificeerd zijn. Ook voor vergeving van zonden heb je de assistentie en hulp nodig van de geestelijkheid.

We zijn door God geschapen en om diezelfde reden zijn we God. We hoeven niet naar boven te kijken om te bidden maar eerder naar binnen. Talrijke spirituele leraren, zoals Eckhart Tolle, Deepak Chopra moedigen ons aan om de waarheid over religies te erkennen. Ze zijn niet zo verschillend als ze lijken, want ze moedigen ons aan naar binnen te kijken om de universele waarheid van onze inherente goddelijkheid te vinden.


Eckhart Tolle: “Alle religies zijn even onwaar of even waar, afhankelijk van hoe je ze gebruikt. Je kunt ze gebruiken in dienst van het ego of je kunt ze gebruiken in dienst van de Waarheid. Als je gelooft dat alleen religie de Waarheid is, dan is deze in dienst van het ego. Op een dergelijke manier wordt religie een ideologie en creëert een illusoir gevoel van superioriteit en verdeeldheid en conflict tussen mensen. In dienst van de Waarheid zijn religieuze leerstellingen wegwijzers of kaarten die door ontwaakte mensen zijn achtergelaten om je te helpen bij het geestelijk ontwaken, bij het vrij worden van de identificatie met de vorm en de zintuiglijke wereld. Als we kijken naar de overkoepelende systemen zoals religie en overheid, dan is het duidelijk dat we geleid willen worden. Op zich is hier niets mis mee want een goede leider of mentor is belangrijk om grote dingen te bereiken. Als het gaat om spiritualiteit worden we helaas nogal misleidt en af gehouden van onze ware spirituele aard.


De ware vijand is verdeeldheid; verdeel en heers speelt een prominente rol in de samenleving, of dat nu het gevolg is van politiek, de media, religie, het ego of wat dan ook. Als we het Christusbewustzijn willen bereiken moeten we de illusie van separatisme doorzien.


Een noodzakelijke manier om het Ascensieproces in gang te zetten is door middel van kennis. Kennis is nodig om te weten wat mogelijk is en om te ontdekken wat anderen voor ons uitgedacht en ervaren hebben.


Wij incarneren hier allemaal voor verschillende doeleinden, er is geen ‘één pad naar verlichting’ en als eenmaal bekend is wat het Doel is, waarom dan nog langer getreuzeld?


De kans is groot, als je zo ver gekomen bent dit te lezen, je al onderweg bent!


Bon voyage et bonne chance!

7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page