top of page
  • Quiasinon

Wetenschap betrouwbaar?

  1. Gisteren postte Brecht Arnaert een PDF van 24 pagina's waarin hij uitlegt waarom het bestaan van virussen helemaal niet bewezen is. Voor wie geen tijd heeft om dat te lezen, volgt hier even een samenvatting. Wie de PDF toch nog eens helemaal wil lezen, die vindt de link hier: https://bit.ly/2VT5jo4 De essentie:

Wetenschap betrouwbaar?

) Het idee van dat virussen bestaan ontstond bij de observatie van bacteriën. Sommigen onder hen stierven, en daarbij waren kleine elementen te zien, die men verkeerdelijk "fagen" noemde, omdat men dacht dat zij verantwoordelijk waren voor de "dood" van de bacteriën. 2) In realiteit waren deze "fagen" (dat is het Latijnse woord voor eters) echter sporen, kleine elementen die zich inderdaad vormen wanneer een bacterie niet genoeg voedingsstoffen krijgt, of toxische materialen te verwerken krijgt. Ze zijn echter niet de oorzaak van diens dood, maar diens manier van overleven. 3) Aangezien er "bacterio-fagen" of bacteriologische "virussen" bestonden, zo geloofden de eerste virologen althans, "kon het niet anders" dan dat er ook virussen voor menselijke cellen zouden bestaan. Dit is een non sequitur, maar toch was het de basis-hypothese. 4) Dit zijn en blijven echter hypotheses want "virussen" zijn nog nooit in geïsoleerde vorm gefotografeerd of in één keer uit het "isolaat" biochemisch aangetoond. Dat is sinds de uitspraak van het Oberlandesgericht van Stuttgart zélfs een juridisch feit (uitspraak van 16 feb 2016 - 12 U 63/15) 5) De reden dat we wél denken dat virussen bestaan, is omdat de academische gemeenschap, gebaseerd op wat zij dénken hoe een virus er moet uitzien, gegeven de valse analogie met het model van de "fagen", deze virussen zélf construeert, op basis van stukjes eerder beschreven genetische informatie, opgeslagen in een database. 6) Deze genoom-beschrijvingen, dus, zijn niét gebaseerd op directe waarnemingen, maar op een conceptueel model dat volledig virtueel in de hoofden van de virologen bestaat, en waar vervolgens via een consensus-proces bepaalde genetische sequensen aan worden toegeschreven. 7)Echte wetenschap werkt echter niet via consensus, maar via controle-experimenten. Die zijn er tot op heden nog niet, en zelfs de wetenschappelijke instituten die wettelijk verplicht zijn om die uit te voeren, hebben die nog niet uitgevoerd. 8) Dr. Lanka heeft die op eigen kosten wél laten uitvoeren, en daaruit blijkt dat de hypothetische factor "virus" niet verantwoordelijk kan zijn voor het afsterven van die cellen. Ze sterven ook af zonder dat het zogezegde "virus" wordt toegediend. 9) Dit wordt bewust doodgezwegen, om evidente redenen. Onderzoekers die met resultaten komen die de consensus tegenspreken, worden geëxcommuniceerd, diens bevindingen worden volledig genegeerd en, ondanks gerechtelijke uitspraak, uit het nieuws geweerd. 10) Tot slot is ook de PCR-test die men gebruikt om mensen te testen op het "virus" onwetenschappelijk omdat die op zo’n manier worden afgesteld dat er geen, meerdere of veel positieve gevallen zullen worden aangetoond, afhankelijk van het aantal keer dat de testcyclus hernomen wordt. Dit is de kortste samenvatting van wat Dr. Lanka zegt. Rest er mij nog, en eigenlijk tegen mijn zin, een gruwelijk aspect aan toe te voegen, en dat is het dierenleed. Al wat men namelijk denkt te weten over de zogezegde "infectie"-ziekten komt uit proeven met dieren. Om toch maar het effect te veroorzaken dat men wil zien (de gevolgen van een zogezegde "infectie") haalt men onbeschrijfelijke gruweldaden met hen uit, waarvan ik u de details zal besparen. Lees daarvoor het artikel. Mocht dit nog enige zin hebben - namelijk om het virus als ziekmakende factor te kunnen isoleren - dan is er nog ergens een afweging die kan gemaakt worden. Maar zelfs hier ontbreekt elk controle-experiment! Conclusie: tot op de dag van vandaag, 25 april 2020, bestaat er geen enkel, maar dan ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat virussen mensen (of dieren) ziek maken. Bron: Brecht Arnaert, 25 april 2020 PS: Gelieve massaal te delen, zodat de waarheid bekend wordt bij iedereen. Deze leugen moet stoppen!


936 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page