top of page
  • Quiasinon

Wil je iets doen? Wil je echt structurele verandering? Denk dan out of the box.

Aan de oproep: “Kom massaal morgen (zondag 28 juni) naar het Malieveld op persoonlijke titel.” kon geen gehoor worden gegeven omdat deze bijeenkomst verboden werd door onze ‘gezagsdragers’! Dit verbod om samen te komen maakt de onderstaande tekst nog waardevoller. Lees dit verhaal van Eveline van Dongen

“Die woorden roepen bij mij twee vragen op, welke persoonlijke titel? Als burger? Als mens? Als volger van….? Maar ook: waarom vraag je mensen te komen naar een bewezen strijdtoneel, waardoor dat alleen maar verkeerd kan aflopen? Demon-streren is niets anders dan het zogenaamde recht dat je hebt gekregen om je ongenoegen te uiten tegen het overheidsbeleid of een bepaalde gang van zaken. Daar zit geen persoonlijke titel bij. Je bent enkel, als burger, als BSN-nummer, als deel van het systeem, aan het aantonen hoe het systeem werkt, namelijk dat als de overheid doet iets wat jij niet prettig vindt, jij op straat mag lopen in een optocht om te laten zien dat jij het stom vindt.

🚩 Daar stopt elke impact van demon-streren. En dus schrijf ik het precies daarom op deze wijze. Het is enkel een verlengstuk van het demonische beleid dat onze wereld al eeuwen in de greep heeft. Maar we zijn er nog steeds van overtuigd dat het werkt. Er wordt daarbij verwezen naar de geschiedenis waarin zogenaamde grote veranderingen zijn bewerkstelligd door volksopstanden. Daaruit concluderen we dat dit een succesvol middel is om het beleid, en daarmee onze toekomst, te beïnvloeden.


Volksopstanden zijn overigens uit de hand gelopen massa demonstraties, waarbij het vooral een beweging vanuit frustratie, boosheid, onmacht is die leidt tot rellen, plunderingen en heftige confrontaties met de politie, met aan alle kanten ‘collateral damage’. Bijkomende schade zoals je ziet bij het huidige beleid en de tunnelvisie, maar ook al duidelijk zichtbaar tijdens de afgelopen demonstratie(s).

Het op deze wijze opstaan voor je zelf, je kinderen en je toekomst creëert nog meer onrecht, nog meer verontwaardiging, nog meer boosheid en nog meer angst en verdeeldheid. En daar wordt dan dankbaar gebruik van gemaakt.


🚩 Toch blijft de heersende overtuiging dat demon-streren effectief is, zeker bij grote massa’s en dat er daardoor verandering komt. Echter, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Als je kijkt naar hoe effectief de volksopstanden in het verleden waren, dan is het interessant om te bekijken of er daardoor werkelijk iets is veranderd. Als ze echt zinvol waren zouden we nu niet in deze situatie zitten. Dan zou er al lang een eerlijk en rechtvaardig systeem zijn. Dan zou de elite niet meer aan de touwtjes trekken. Dan zouden de machthebbers niet ons nog verder willen en kunnen knechten, controleren en overheersen. Toch?

Als al die opstanden, als al die revoluties daadwerkelijk de beste oplossing waren, waarom is dan niets opgelost en staan we nu voor misschien wel het grootste kantelpunt in de wereldgeschiedenis ooit? Petities worden massaal getekend, rechtszaken gestart, demon-straties aangevraagd, en burgerlijke ongehoorzaamheid aangemoedigd. We blijven de gebaande paden volgen, die nooit een blijvende verbetering hebben gebracht. We spelen nog steeds hetzelfde riedeltje af. Over and over again. Zo is het spel, en zo moet het gespeeld worden. Ik schreef er van de week al over.


🚩 We blijven eraan meedoen, maar feitelijk verandert er niets. En ondertussen trappen we in de grootste valkuil, namelijk het plan van chaos creëren, verdelen en heersen. Dus worden mensen tegen elkaar opgezet, wordt ingezet op de emoties in plaats van op liefde. Enerzijds roepen de maatregelen en de handhaving (bewust) agressie op, zodat er daarna hard kan worden ingegrepen en de maatregelen verder kunnen worden aangetrokken. Nu is bijvoorbeeld op ‘persoonlijke titel’ demon-streren al strafbaar.


Aan de andere kant zal meer dan 60% van de mensen die niet tegen alle maatregelen zijn ook boos worden, omdat ze nu in gevaar denken te zijn gebracht. En de protesterende groep wordt weer boos om het onrecht dat hun wordt aangedaan. Dit is bewust chaos creëren en heeft niets maar dan ook niets te maken met liefde en opstaan voor je rechten, maar enkel met angst, macht en reageren met als centrale pion onze kindpijn. En in plaats van echte verandering zorgden volksopstanden in het verleden enkel voor wisseling van de macht en misschien een minimale aanpassing van het systeem. Maar dat kon simpelweg worden opgelost door wat schuiven met poppetjes, waardoor de onderliggende agenda gewoon kon worden voortgezet en jaren later staan we er nog slechter voor.


🚩 Dit is het spel dat we zelf in stand houden. En we worden als ratten de val in geleid. Zolang we blijkbaar nog steeds een leider nodig hebben, en dus iedere keer weer iemand zoeken die onze reddende engel is, onze Messias, ons baken van hoop, blijven we dit systeem in stand houden. Zeker als die redder niet verder kijkt dan de mogelijkheden binnen het systeem waarin we juist vast zitten.


❤️ Wil je iemand vereren, adoreren, en/of aanbidden, vereer dan de Aarde, het Universum, God, je ziel, want zij zijn allemaal één.

Wil je iets doen? Wil je echt structurele verandering?

Denk dan out of the box.

✨ Bouw netwerken. ✨ Creëer een nieuw (geld/ruil) systeem. ✨ Richt community’s op. ✨ Verbouw gezamenlijke moestuintjes. ✨ Zorg voor wateropslag en filtersystemen. ✨ Stap in nieuwe onderwijssystemen. ✨ Bedenk nieuwe innovaties voor een duurzame wereld. ✨ Werk aan je innerlijke balans. ✨ Zorg voor elkaar. ✨ Help elkaar.


❤️ Er is zoveel meer dat je kan doen dat daadwerkelijk een nieuwe wereld creëert, dan mee blijven doen aan een systeem dat duidelijk niet in het belang van de massa is, maar waarbij de massa wel wordt gebruikt om het in stand te houden door eeuwenoude trucjes als de verdeel en heerstechniek en het inspelen op angst en onze zoektocht naar de verlosser.


❤️ Bouw netwerken van licht en liefde.

Gebruik ze als zuilen voor een duurzame wereld, waarin harmonie, eenheid en gelijkheid centraal staan.

✨ Die veranderen de wereld. ✨ Die lossen de sluiers van angst op. ✨ Die transformeren het oude ✨ Die maken ruimte voor het nieuwe.


❤️ Laten we nieuwe zuilen bouwen.

Zuilen van liefde en licht waarop onze toekomst en die van onze kinderen kan worden gebouwd.


Jij en ik. Wij samen.

Let's Bee4Light 🐝✨ Let's create our own new BeeHive 🐝❤️ Let's Bee 🌞

Liefs, Eveline”


Bron: Eveline van Dongen

131 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Commentaires


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page