top of page
  • Kubus

Worden wie je bent

Bijgewerkt op: 17 jul. 2020

Worden wie je bent.

Het is maar een paar jaar geleden dat de eerste moderne smartphone zijn intrede deed. De verleiding om even snel tussendoor iets anders te doen is al maar groter geworden met als gevolg dat we tegenwoordig meer dan ooit aan het “multitasken” zijn.

En dat heeft invloed op ons gedrag en ons brein. Je hebt het gevoel dat je productief bent, omdat je heel erg druk bent met heel veel dingen tegelijk te doen. Verschillende recente studies laten echter zien dat onze werk- en studieprestaties lijden onder het vele multitasken.

Filosofisch gezien leidt ‘multitasking’ tot vervlakking van je eigenheid, je zelf.

Multitasking is het tegenovergestelde van je focussen. En het is precies dat, het focussen, wat nodig is om tot jouw Zelf te komen. Doe daarom wat God van je vraagt.

“Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig.

Als je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet wat hij van je vraagt, dan ben je erg dom. Dan lijk je op iemand die zichzelf in een spiegel bekijkt, en daarna meteen vergeet hoe hij eruitziet.

Laat je altijd leiden door Gods wet. Want die wet is volmaakt, en geeft jou vrijheid. Je moet niet alleen maar naar Gods wet luisteren, en Gods woorden meteen weer vergeten. Nee, je moet ook doen wat God van je vraagt. Dan zul je gelukkig zijn!”

Deze Bijbelse tekst wil jou die eigenheid geven, want het is de bedoeling juist om jezelf te zijn.

Het betekent dat jij je bij het lezen niet vasthoudt aan wat je zelf allemaal al wel weet en kent, maar dat jij je datgene wat je uit de Bijbel leert zo eigen maakt dat je er als het ware aan deelneemt.

De aangehaalde tekst houdt in dat je niet slechts een oppervlakkige inspanning verricht om te begrijpen wat er wordt meegedeeld, maar dat je juist geheel en al betrokken voelt en ook zo bent in en bij het geschrevene door je – tegelijkertijd – naar binnen, naar je zelf te richten. Zo geef je voeding aan jouw ‘nieuwe’ mens; en niet zoals je altijd gewend was: aan allerlei beïnvloedingen van buitenaf.

Het is dus de kunst om zo objectief mogelijk naar jezelf te kijken, naar je gedrag als je bijv. deze tekst zou lezen uit de brief van de apostel Paulus aan zijn leerling: “Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren”.

Je bent dan in het begrijpen niet afgesloten en afwezig maar juist aanwezig voor jezelf.

Er is een spreuk dat luidt: Je moet zijn wat je weet, anders weet je niet.

Door deze wijze van begrijpen eigen je je de betekenis van hetgeen je zonet gelezen hebt in het ‘hier en nu’ toe. Dat wat jij begrijpt integreer je op hetzelfde moment in jouw eigen leven.

Het ‘kennen’ van wat je hebt gelezen wordt tot een ‘zijn’ en in dit geval een ‘Zijn’. Jouw bewustZijn is daardoor groeiende.

Het ware christelijke geloof maakt deze sprong in het onbekende. Het houdt een totale openheid en ontvankelijkheid in hetgeen pas mogelijk is als de mens geheel en al bereid is om zich over te geven aan God.

Je hebt tijdens het lezen best wel in de gaten dat het er om gaat welke weg je wenst te gaan: de weg naar buiten of naar binnen; jezelf (willen) zijn of niet jezelf (willen) zijn.

Hoe meer jij je van de gelezen teksten eigen maakt des te meer word je wie je bent. Het gaat hier eigenlijk niet om iets nieuws te worden maar te worden wat in oorsprong al in jou en mij aanwezig was! De ene weg is de enige Weg die altijd naar binnen wijst waarop een mens ‘zichzelf’ kan worden.

“Zijn goddelijke macht heeft ons alles gegeven wat nodig is om te leven zoals Hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij Hem te horen door er voor te zorgen dat wij Hem kennen. Daardoor komen wij er achter hoe machtig en hoe volmaakt hij is.

God heeft iets beloofd dat heel bijzonder is: Hij zal ervoor zorgen dat jullie zonder zonde gaan leven, en gaan lijken op God zelf. Jullie zullen deel krijgen aan de goddelijke natuur. Jullie zullen ontsnappen aan alle slechtheid in de wereld. Die slechtheid is het gevolg van de verkeerde verlangens van de mensen.

Daarom moeten jullie je uiterste best doen om je geloof te laten groeien. Je geloof zal groeien als je volmaakt wordt. Je wordt volmaakt als je meer begrijpt van het geloof. Je begrijpt meer van het geloof als je geduldig bent. Je wordt geduldig als je volhoudt in moeilijkheden. Je kunt volhouden in moeilijkheden als je God eert.

Want wat voor mensen onmogelijk wordt geacht is mogelijk bij God.

Dat is allemaal nodig om je geloof te laten groeien. Jullie hebben onze Heer Jezus Christus leren kennen. Maar je hebt alleen iets aan die kennis als je je geloof laat groeien. Wie dat niet doet, begrijpt niet waar het om gaat. Die is vergeten dat zijn nieuwe leven begonnen is toen hij van God vergeving voor zijn zonden kreeg.

Vrienden, doe dus je best om goed te leven. Dan zullen jullie je geloof niet verliezen, maar het juist laten groeien. Zo maken jullie duidelijk dat God jullie heeft uitgekozen en jullie zal redden. En dan zullen jullie met open armen ontvangen worden in Gods nieuwe wereld; jullie zullen onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van Jezus Christus, onze Heer en redder”.

Deze tekst staat in de 2e brief van Petrus, lees het maar eens na.

116 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comentarios


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page