top of page
  • Quiasinon

Zijn tijdreizen mogelijk? Het weefsel van de tijd ontrafelen! ⏳

De nabije toekomst wordt ongelofelijk en super boeiend! We hebben het over de komst van zogenaamde Quantum Temporeel Verplaatsings Apparaten oftewel het Quantum Temporal Displacement Apparatus die tijdreizen mogelijk maken! Reizen naar het verleden of naar de toekomst behoort binnen een paar jaar tot de mogelijkheden! In plaats van een vakantie boeken naar Tenerife maak je straks een uitstapje naar de prehistorie om de dinosauriërs in het echt te zien!Als je nog onbekend bent met het Quantum principe is het verstandig om de in 2004 uitgekomen film 'What the Bleeb do we Know' te gaan zien. What the Bleep Do We Know beweert dat er een spirituele verbinding bestaat tussen de werelden van kwantumfysica en bewustzijn en toont dit aan door middel van inspirerende visuele effecten, verhalen en interviews met experts. Het verhaal volgt een fictieve fotografe, Amanda, tijdens haar levensreis. Haar perceptie van de werkelijkheid wordt op de proef gesteld en ze begint te beseffen hoe de materiële wereld wordt beïnvloed door het bewustzijn van individuen en groepen. De film/documentaire is Nederlands ondertiteld.


Quantum Temporal Displacement Apparatus, Het weefsel van de tijd ontrafelen ⏳

QTDA is een baanbrekende uitvinding die algemeen bekend staat als een "tijdreis"-machine die momenteel wordt ontworpen, geherprogrammeerd en streng getest met de grootst mogelijke veiligheid in gedachten voor gebruik door het publiek in de nabije toekomst. Het concept van tijdreizen spreekt al heel lang tot de verbeelding van de mens, maar tot nu toe bleef het stevig in het rijk van de sciencefiction. De ontwikkeling van QTDA markeert een belangrijke mijlpaal in ons begrip en de manipulatie van de tijd.


Quantum Entanglement

Deze machine maakt gebruik van geavanceerde principes van kwantummechanica* en temporele fysica om nauwkeurig gecontroleerd reizen door de dimensies van tijd mogelijk te maken. Quantum Entanglement, kwantumverstrengeling, is het fenomeen dat optreedt wanneer een groep deeltjes op zo'n manier gegenereerd wordt, met elkaar interageert of ruimtelijk in elkaars nabijheid is, dat de kwantumtoestand van elk deeltje van de groep niet onafhankelijk van de toestand van de anderen beschreven kan worden. Zelfs niet wanneer de deeltjes door een grote afstand van elkaar gescheiden zijn. Dit verklaart hoe causaliteit, oorzaak en gevolg, niet beperkt wordt door afstand. De deeltje kunnen bijvoorbeeld 3 meter of 3000 lichtjaren van elkaar verwijderd zijn.


Quantum Tunnelling: barrière penetratie is een kwantummechanisch fenomeen waarbij een object zoals een elektron of atoom door een potentiële energiebarrière gaat die, volgens de klassieke mechanica, het object niet voldoende energie heeft om binnen te gaan of te overwinnen. Kwantumtunneling is een fenomeen dat relevant wordt op de nanoschaal en lager.


Een wormgat kan worden voorgesteld als een tunnel met twee uiteinden op verschillende punten in ruimtetijd (d.w.z. verschillende locaties, verschillende punten in de tijd of beide). Wormgaten komen overeen met de algemene relativiteitstheorie.

Wormgat: hypothetische structuur die verschillende punten in ruimtetijd met elkaar verbindt, kan worden gevisualiseerd als een tunnel met twee uiteinden op verschillende punten in ruimtetijd (d.w.z. verschillende locaties, verschillende punten in de tijd, of beide). Het zou theoretisch gebruikt kunnen worden om extreem lange afstanden zoals een miljard lichtjaren, of korte afstanden zoals een paar meter, of verschillende punten in de tijd, of zelfs verschillende universa met elkaar te verbinden.


Temporale dilatatie: verschil in verstreken tijd zoals gemeten door twee klokken


Ontwerp, functionaliteit en implicaties

QTDA is een complex apparaat dat bestaat uit ingewikkelde kwantumcircuits, supergeleidende materialen en geavanceerde tijdelijke veldgeneratoren. Het ontwerp bevat principes van kwantumverstrengeling, wormgat-theorie en tijdsdilatatie. De constructie van de machine vereist precieze engineering en het gebruik van exotische materialen uit oude technologieën, waarvan lang gedacht werd dat ze verloren waren gegaan, om de immense krachten en energieën te weerstaan die betrokken zijn bij tijdsverplaatsing.


Door plaatselijke verstoringen in het weefsel van ruimtetijd te creëren, vormt QTDA tijdelijke wormgaten die verschillende punten in het tijdscontinuüm met elkaar verbinden. Deze wormgaten worden gestabiliseerd en gecontroleerd met behulp van kwantumverstrengeling en geavanceerde manipulatie van tijdelijke velden.


Veiligheid en controlemechanismen

Tijdreizen zullen moeten voldoen aan strenge voorwaarden en regels om geen ruimte/tijd veranderingen aan te brengen en zodoende de loop van de geschiedenis te veranderen. Maar je kunt wel toeschouwer zijn bijvoorbeeld bij de trouwdag van je ouders, of bij je eigen geboorte, of de onthoofding van Marie Antoinette in 1793 of.......

Het navigeren door de dimensies van tijd door wormgaten vereist nauwkeurige berekeningen en controlemechanismen om de veiligheid te garanderen met behulp van kwantumgovernance. De besturingsinterface van QTDA bevat geavanceerde kwantumrekenalgoritmen en neurale netwerken om enorme hoeveelheden tijdsgegevens te verwerken. Omdat de ontwikkeling van QTDA gepaard is gegaan met uitgebreid onderzoek naar de potentiële risico's en paradoxen die tijdreizen met zich meebrengt, bevat het apparaat een geavanceerd tijdelijk beveiligingssysteem dat voortdurend afwijkingen veroorzaakt door tijdelijke interferentie controleert en corrigeert. Dit garandeert het behoud van de tijdlijn en voorkomt paradoxen.


Gekwalificeerde en getrainde wetenschappelijke operators voeren specifieke temporele coördinaten in die zijn afgeleid van uitgebreid onderzoek, nauwgezette tests en historische analyses om het temporele traject van de machine te sturen. Daarom is QTDA geprogrammeerd met een lijst van steeds langer wordende vooraf ingestelde bestemmingen en tijdlijnen waaruit gebruikers kunnen kiezen om 100% veiligheid en naleving te garanderen en ervoor te zorgen dat gebruikers niet per ongeluk "vastzitten" of "opgesloten" raken in een andere dimensie, limbo*, of deze voor snode doeleinden mogen gebruiken.


Gebruikers staan tijdens het tijdreizen onder voortdurend toezicht van zowel medisch personeel als fysici en kunnen op elk moment worden teruggebracht als ze ziek worden, in paniek raken of andere symptomen vertonen. De ontwikkeling en het gebruik van QTDA heeft geleid tot belangrijke ethische overwegingen vanwege de mogelijke invloed op historische gebeurtenissen. De delicate balans van het universum moet zorgvuldig worden overwogen. Daarom is QTDA onderworpen aan strikte regels en richtlijnen om misbruik te voorkomen en de integriteit van de tijdlijn te behouden.


Om veiligheidsredenen stelt deze tijdreismachine ons alleen in staat om het verleden of de toekomst te observeren zonder de mogelijkheid tot interactie of veranderingen. Door opzettelijk omkeerbare kwantumpoorten te gebruiken bij het programmeren van het kwantumcircuit, kunnen wetenschappers de terugreis nauwkeurig berekenen zodat gebruikers geen "voetafdrukken" achterlaten in een andere dimensie of in het wormgat zelf. Op deze manier wordt de geschiedenis alleen bewaard in de "kijkmodus" en kan deze niet worden veranderd door onze reizen. Dit dient als een ideale poort voor kwantumonderwijs en kwantumonderzoek, enz.


Het QTDA-apparaat zal verbonden zijn met een bed waar wetenschappers gebruikers zullen helpen bij het vooraf instellen van de tijdlijn en bestemming en vervolgens de reizigers zullen monitoren bij elke stap tijdens hun reis. Gebruikers hebben de mogelijkheid om veranderingen in tijdsperioden aan te vragen tijdens hun bezoek. Alles gebeurt onder zorgvuldige observatie van natuurkundigen en gebruikers zullen dit apparaat nooit zonder toezicht kunnen gebruiken.


Verwachte tijdlijn voor toegang


Mensen zijn ervan overtuigd dat tijdreizen bestaat na het zien van een 'Russische satelliet' in een 400 jaar oud schilderij

Halverwege of eind 2026 zullen de QTDA-apparaten wereldwijd worden geleverd en toegankelijk zijn voor het publiek. In de boeken van Radu Cinamar en Peter Moon wordt vertelt van deze ongelofelijke apparatuur die in enorme ruimtes onder het Bucegigebergte in Roemenie verborgen liggen. Apparatuur van een herkomst en ouderdom die tot op heden onbekend is en waarmee o.a. tijdreizen gemaakt kunnen worden. Vanaf hier lopen tunnels diep onder grond in veel richtingen waaronder Australie en Egypte. In een van de boeken wordt ook verhaald dat ze terug reizen naar de tijd van Jezus en hem daar ontmoeten. Eveneens wordt omschreven hoe met apparatuur de hele geschiedenis van de mensheid en de aarde gevolgd kan worden. Er zijn een redelijk aantal boeken over geschreven; o.a. Transylvanian Sunrise, Mystery of Egypt, the Secret Parchment en Transylvanian Moonrise (in willekeurige volgorde) Deze info is een heerlijke mindstretch en voorbereiding op hetgeen komen gaat. Fasten the seatbelts, het wordt steeds mooier! 🚀🛸👩‍🚀💪😊  • Kwantummechanica is de studie van de materie en haar wisselwerkingen met energie op de schaal van atomaire en subatomaire deeltjes.

  • Limbo is een soort van niemandsland, een gebied of plek die onvindbaar is en niet verlaten kan worden. Volgens de rooms-katholieke theologie een plek waar zielen zijn uitgesloten van de hemel omdat ze geen christelijke doop hebben ontvangen.


Bronnen:


In het geval dat de Youtubelink niet werkt is de "Bleep" ook hier te zien:

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page