top of page

Copyright

Alle artikelen die zijn gepubliceerd op Tribute.nu vallen onder het wettelijk copyright van Tribute.nu zoals vastgelegd in de Auteurswet. In het geval van publiceren zonder toestemming van artikelen van Tribute.nu of gedeelten daarvan kan aan de overtreder een schikkingsbedrag van ten minste € 100,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht worden. Mogelijk zal de afhandeling worden overgedragen aan een jurist en incassobureau. Vraag om de volledige regels.

bottom of page