top of page
  • Quiasinon

Epic

Nu we allemaal thuis moeten blijven, heb ik een film-tip voor jullie. Voor christenen onder ons is de symboliek van de film beter te plaatsen. Het gaat om een tekenfilm 'Epic'. Ik raad jullie aan deze eens kritisch te gaan bekijken. En dan goed letten op de symboliek. Hou daarbij rekening dat het goede kwaad wordt genoemd, en het kwade goed. Er is een vader en een zoon, met een leger. En daartegenover staat een bos/woud met dieren en planten met menselijke eigenschappen.

Ook aan deze kant een leger. Wanneer je de bijbel leest, weet je dat de wereld in het boze ligt. Dat geldt voor de machthebbers, maar ook voor de stoffelijkheid. De wereld/natuur heeft haar glans verloren en is nu onderhevig aan de dood (seizoenen). God zal de natuur weer terug gaan bekleden met deze glans, met de fijnstoffelijkheid die de schepping had vóór de zondvloed. In de film wordt op een gegeven moment de zoon dodelijk geraakt. Op hetzelfde moment wordt de koningin van het woud ook getroffen. Voor dit figuurtje in de film heeft Beyoncé model gestaan. De koningin is gestorven, maar haar kracht is nog zolang aanwezig. De kracht is in de film overgegaan in een bloemknop. Op een bepaald ogenblik moet de bloemknop gaan bloeien in het maanlicht. Maar de vader (die Gód representeert) blokkeert het maanlicht. Het maanlicht wordt geblokkeerd door een zwerm vleermuizen. En hoe gaan de zogenaamde good guys dit oplossen?


Jawel; frequenties! Die nota bene d.m.v. een Apple apparaat worden uitgezonden. Hiermee geven ze (de machtselite) aan dat ze menen God te kunnen verslaan. En wel door frequenties. Er zijn in de film ook rollen weggelegd voor mensen. Eén daarvan is Mary Katherine. Ze wil MK (!) worden genoemd. Dan moet ik meteen denken aan 'mind control'. Maar MK is ook een verwijzing naar de VS. Wellicht staat het meisje voor de VS. Of in bijzonder voor een vrouwelijke presidentskandidaat die het had moeten worden? Zij roept op een gegeven moment de hulp in van haar vader. Hij is het die met zijn iPod de frequenties uitzendt om het bos te hulp te komen.


Bij vader (mens) moet ik denken aan de paus. Paus betekent immers vader. Aangezien ik geloof dat Rome/het pausdom nog steeds aan de macht is in de wereld, denk ik dat het daar iets mee te maken heeft. De VS zou (onder leiding gaf een andere president) de hulp van Rome hebben ingeroepen? Het wereldrijk Rome is nooit overgegaan op een ander wereldrijk. Ik geloof dat het pausdom (het eerste beest uit de bijbel; religieus) nog steeds de macht heeft, hoewel het de politieke macht heeft gemandateerd aan de koningen (letterlijk én figuurlijk) der aarde (het andere beest, politiek). Ze werken samen met de 'valse profeet’ (economie). Dit wordt ook vertegenwoordigt door het beeld van Daniël. Beiden benen: religie en politiek. En de voeten vermengd met klei (daar wordt de economie aan de vergelijking toegevoegd) Dit zijn edomieten die zich voordoen als joden


Bron: Sandra Mooijer

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Bình luận


bottom of page