• Quiasinon

Levenswetsverklaring

Als patiënt hebt u veel te zeggen over de (medische) zorg die u wilt ontvangen. Een arts mag een behandeling alleen geven als u daarmee akkoord gaat. Maar hoe moet dat als u uw wil niet meer kunt uiten, bijvoorbeeld door ziekte? Daarvoor kunt u een wilsverklaring opstellen: een document dat helder omschrijft welke zorg u wilt ontvangen.


De NPV-Levenswensverklaring is zo’n wilsverklaring. Ze gaat uit van het Bijbelse beginsel dat het leven waardevol is en bescherming verdient.


Ga naar de site voor meer info: https://npvzorg.nl/levenswensverklaring/


4 keer bekeken0 reacties
00 LG Heart of Art FC.jpg

©2019 by Tribute

Tel. 0541 299 860

Mob. 0653 222 944

info@tribute.nu