top of page
  • Quiasinon

Wat is Nesara/Gesara?

Bijgewerkt op: 24 aug. 2022


De National Economic Security and Recovery Act biedt een theorie over geld met specifieke voorstellen voor het vervangen van het huidige monetaire en fiscale beleid van de wereld. Het roept op tot een welvaart zonder opofferingen en het concept omvat een mozaïek van ideeën uit de filosofie, economie, financiën, geschiedenis, sociologie, moraal, recht en politiek. Harvey Francis Barnard (1941-2005) creëerde het NESARA-voorstel in de jaren tachtig/negentig, gebaseerd op de theorie dat schuld de nummer één economische factor is die de groei van de economie remt en samengestelde rente de nummer één 'moreel kwaad' en reden voor schuld is. Barnard beweerde dat het vervangen van de inkomstenbelasting door een nationale omzetbelasting, het afschaffen van interest op leningen en het terugkeren naar een door goud en zilver, of andere grondstoffen gedekte munt, zouden resulteren in 0% inflatie en een stabielere economie. De 'N' in Nesara staat voor: National en geldt voor de VS; de 'G' in Gesara staat voor Global en omvat derhalve de hele wereld.

Nesara/Gesara omvat: Humanitarianism, Fairness, GCR, (Great Currency Reset), Elections, QFS, (Quantum Financial System), TGA, (The Great Awakening), Disclosure, Prosperity, Peace, Healing, Spiritual Growth, The Event, Anons, ET's, Patriots, Cabal Arrest, SpaceForce, RV (Revaluation), Advanced Technologies. De letter Q staat symbool voor de vrijheidsstrijd die plaats vindt op aarde. Q is de 17de letter van het alfabet. De letter Z is het Russische equivalent voor Q; het symbool dat op veel legervoertuigen geplaatst is in de strijd die gevoerd wordt in Oekraïne.
Harvey Francis Barnard werd geboren op 22 september 1941. Hij paste zijn doctoraat in de systeemtheorie toe op de economie in zijn gepubliceerde boek, "Draining the Swamp". Hij stelde wijzigingen in het monetaire en fiscale stelsel voor om huisbezit en eigen vermogen van de belastingbetaler te bevorderen. Hij overleed in mei 2005.

Barnard, een aan de Louisiana State University afgestudeerde systeemfilosoof, ingenieursadviseur en leraar, heeft het NESARA-voorstel bedacht en uitgewerkt. Hij drukte 1.000 exemplaren van zijn voorstel, getiteld "Draining the Swamp: Monetary and Fiscal Policy Reform" (1996) en stuurde exemplaren naar het Congres. Op basis van een theorie volgens welke schuld de belangrijkste economische factor is die economische groei belemmert, en samengestelde interest de belangrijkste "morele kwaal" en reden voor schuld is, heeft Barnard in de jaren negentig verschillende andere pogingen ondernomen om de politieke aandacht te vestigen op de problemen die hij in de Amerikaanse economie zag en op zijn voorstel voor een economisch herstel op basis van de door hem vastgestelde onderliggende oorzaken. Nadat deze mislukten, besloot hij in 2000 het voorstel openbaar te maken en op het internet te publiceren.


Het NESARA wetsvoorstel kwijnde weg in het Congres voordat het uiteindelijk werd aangenomen in een geheime zitting in maart 2000 en ondertekend door President Bill Clinton. Er wordt beweerd dat de nieuwe wet op 11 september 2001 om 10 uur 's morgens zou worden ingevoerd, maar dat de computers en gegevens werden vernietigd op de tweede verdieping van één van de World Trade Center torens in New York City tijdens de terroristische aanvallen die de geschiedenis zijn ingegaan als '9/11'. Vermoedelijk had een eerder door het Hooggerechtshof uitgevaardigd spreekverbod het iedere officiële of particuliere bron verboden hierover te spreken, op straffe van de dood.

In 1996 publiceerde Dr Barnard zijn eerste versie van "Draining the Swamp", dat het eerste openbare exemplaar van zijn volledige NESARA-voorstel omvatte. Na mislukte pogingen NESARA aan het Congres voor te leggen ontdekte Barnard dat de beste kans op hervormingen een inspanning vanaf de basis was. In 1999 plaatste hij zijn voorstel op internet en richtte het NESARA Instituut op in 2001.

Maar wat is het nu?

Je vindt op internet nogal wat artikelen waarin Nesara/Gesara als een complot theorie wordt weggezet. Indien je echter de ontwikkelingen volgt op de wereld (en je niet laat brainwashen door de MSM) dan zul je ontdekken dat er veel aanwijzingen zijn die gaan over de uitvoering van dit grootse plan.


Ontwikkelingen die zich bijvoorbeeld vrijwel onzichtbaar voltrekken in de financiële wereld en met name in crypto omgeving. Veel mensen hebben geen notie van wat Stellar of Ripple inhoudt of dat er een nieuwe beursvloer is; Lobstr. die alle huidige aandelen beurzen gaat vervangen. Ontwikkelingen die zich nu aan het voltrekken zijn en die alles te maken hebben met het bovengenoemde Quantum Financial System.


Wat is de RV of Revaluation? Trump heeft meerdere malen in zijn toespraken en meldingen gezinspeeld in deze richting. Wat bedoeld hij hiermee? Wat is de GCR of Great Currency Reset en wanneer zal deze plaatsvinden?


Ontwikkelingen die over niet al te lange tijd ieder mensenleven op de planeet in positieve zin zullen beïnvloeden. Het is geen geheim van hetgeen zich nu aan het voltrekken is maar je moet wel willen weten en de moeite nemen om op onderzoek uit te gaan. Ook in dit artikel geven we geen volledig inzicht, als dat al zou kunnen, van hetgeen Nesara/Gesara is. Wat we hier mee willen bereiken is dat je op onderzoek uitgaat en dit artikel is slechts bedoeld als springplank te fungeren. Lees daarom ook de andere artikelen op deze site over dit onderwerp:


Of bezoek de Nederlandstalige sites:


Als je op onderzoek gaat werk je vanzelf mee aan de uitvoering van het Nesara/Gesara plan. namelijk: TGA; The Great Awakening. Het hele programma gaat erom dat de mensheid ontwaakt en dat iedere ziel de volledige verantwoordelijkheid neemt voor haar of zijn bestaan. Dat we niet meer de verantwoordelijkheid voor ons leven bij een ander leggen; de partner, dokter, notaris, de ouder of bij wie dan ook. Als we er in slagen dit te doen begint de Spiritual Growth zich als als vanzelf uit te drukken in ons bestaan en gaan we bezig zijn met de allerbelangrijkste vragen in ons mensenleven: Wat doe ik hier? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Wat is er na dit leven? Wat is de zin en... wat is het Doel van het leven? Wie Ben Ik?


Nesara/Gesara gaat om veel meer dan geld alleen! Het gaat om vrijheid en de erkenning dat je een kind van God bent met een ultiem zelfbeschikkingsrecht (en een dienovereenkomstige zelfverantwoordelijkheid). Het Plan gaat erom jou de vrijheid te geven die je nodig hebt om aan het werk te gaan en de weg naar Huis te vinden en deze in te slaan. Dat kan alleen als je vrij bent van de zorg om het bestaan (geld, gezondheid en de angst voor de duivel!) en je niet meer hoeft bezig te zijn met te overleven in een vijandige omgeving. Daarom is het zo noodzakelijk om te gaan bestuderen wat Nesara/Gesara behelst. Indien je in jouw plan ook gaat uitvinden wat het Quantum Financial System inhoudt dan kan het niet anders zijn dan dat je razend enthousiast wordt en dat je mee wilt liften in deze grandioze ontwikkelingen. Kijk nog eens naar de clip "Greatest Transfer of Wealth Dan Peña". https://www.youtube.com/watch?v=7LT4mVuhzIA


Gesara Programma


De Global Economic Security & Reform Act (Gesara) is een programma voor wereldwijde welvaart. Dit programma wordt ondersteund door edele metalen, en alle mensen zullen van Gesara profiteren. De aarde zal eindelijk vrij zijn om zichzelf te ervaren als de overvloedige planeet waarvoor zij geschapen is.


Geen individu of organisatie op aarde zal in staat zijn om Gesara te stoppen als het eenmaal begint. Gesara zal alle persoonlijke bankschulden kwijtschelden als gevolg van de illegale en corrupte vorm van bank- en overheidsactiviteit, & inkomstenbelasting zal ook worden afgeschaft, omdat Gesara persoonlijke belastingen monetair onnodig zal maken. Een nieuwe eenheidsbelasting op nieuwe, niet-essentiële artikelen zal de duurzame inkomstenstroom leveren voor alle nationale regeringen na Gesara.

De wereldwijde financiële resetDonald Trump, de Patriot Alliantie & onze wereldwijde bondgenoten zijn bezig met een reset van het wereldwijde financiële systeem, inclusief de centrale banken. Wereldwijde soevereine schulden zullen collectief worden vernietigd door een eenmalig wereldwijd jubilee. Dit zal een einde maken aan een financieel systeem dat al meer dan 400 jaar aan de gang is.


In de Verenigde Staten zal de Federal Reserve (FED) worden geaudit, ongrondwettig en onwettig worden verklaard en de criminele instelling zal worden ontbonden. Vergelijkbare stappen zullen worden genomen door andere naties, om zich los te maken van hun centrale banken en deze te ontbinden.


De wereldwijde financiële resetIn de Verenigde Staten zijn de belangrijkste financiële controlemiddelen van de Cabal/Deep State:


1. De Federal Reserve, de private centrale bank.

2. Haar Federal Reserve "Bank" bankbiljetten

3. De financiële handelsmarktenZullen worden verwijderd of gewijzigd in:


a. een einde te maken aan valuta manipulatie

b. een einde te maken aan economische bubbels

c. een einde te maken aan onwettige schuldaflossing


En een groot aantal andere activiteiten, ontworpen om de burgers te onderdrukken.De wereldwijde financiële resetDe waarheid zal worden onthuld over hoe de ongrondwettelijke criminele instelling van de Federal Reserve kon worden goedgekeurd door een corrupte regering. De bevoegdheid om geld te drukken in de VS zal worden teruggegeven aan de rechtmatige constitutionele jurisdictie van de Staat.


De aandelenmarkten zullen worden gezuiverd van ongebreidelde en roekeloze speculatie, met inbegrip van derivaten en verschillende andere giftige 'exotische financiële instrumenten'.

De US dollar zal worden teruggebracht tot een legitieme, door goud gedekte munt. Soortgelijke stappen zullen ook genomen worden door andere samenwerkende soevereine naties.Nesara/Gesara is nog veel meer!! Het gaat om: Medische Bedden, de Galactische Federatie, Starlink, 6000 uitvindingen die klaar liggen om aan de mensheid gegeven te worden, het gaat om....vrijheid. Verheug je op die nabije toekomst en besluit nu om daar deel van uit te maken. De toekomst is van jou, je moet 'm wel willen, aanvaarden en oppakken!


Documentaire: Change is on the Horizon Dit is een drie uur durende documentaire, geschreven, verteld en geproduceerd door James Rink, die de NESARA Missie uitlegt. NESARA staat voor de National Economic Security and Reformation Act, aangenomen door het congres en ondertekend als wet op 10 oktober 2000. De wet rekent af met de IRS, Federal Reserve, brengt ons terug naar de grondwet, geeft een enorme hoeveelheid rijkdom vrij van Saint Germain's World Trust, plus nog veel meer.

Onderstaand een handig overzicht van het jargon dat gebruikt wordt in de crypto/digital assets wereld. Wen vast aan het begrip 'digital assets' (digital activa/middelen) in plaats van crypto currency. In een niet al te verre toekomst zullen we hebben in onze communicatie over onze digitale bezittingen en tegoeden. Het document is vervaardigd door Qantum Stellar initiative.

1_4990401270922609370
.pdf
Download PDF • 3.51MB


Ga naar de Telegram groep van Tribute: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0PRecente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page